Alteren, Kristine Nerdal • Kristine Nerdal Alteren :
  Styreleders plikter og erstatningsansvar i aksje- og allmenaksjeselskap - Med vekt på hvilke særlige plikter som påhviler styreleder og innholdet av gjeldende aktsomhetsnorm
  2022
 • Kristine Nerdal Alteren :
  Styreleders plikter og erstatningsansvar i aksje- og allmennaksjeselskap
  2022
 • Kristine Nerdal Alteren :
  Styremedlemmers erstatningsansvar - med særlig fokus på problemstillinger som oppstår i (retts)praksis
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  TEO-H4 4.420

  Click for bigger map