Mæ4.jpg
Mæ4.jpg
Nursing and Further Education in Narvik mona.l.hogbakk@uit.no +4776966399 Narvik Narvik C5110

Mona Lahm Høgbakk • Lindgren, Sari Johanna; Høgbakk, Mona Lahm; Evju, Anne Svelstad; Wiklund Gustin, Lena. Å skape handlingsrom for pasientsikkerhet i sykehjem. Sykepleieres erfaringer med å delta i simulering in situ på sykehjem. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202706661.s 177 - 198.
 • Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Wiklund Gustin, Lena. “Balancing between challenges and trust: Nursing students’ experiences of participating in a course in wilderness medicine”. Nurse Education in Practice 2020. ISSN 1471-5953.
 • Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Wiklund Gustin, Lena. Balancing between challenges and trust: Nursing students’ experiences of participating in a course in wilderness medicine. (data) Nurse Education in Practice 2020; Volum 48. ISSN 1471-5953.s doi: 10.1016/j.nepr.2020.102863.
 • Høgbakk, Mona Lahm; Jakobsen, Rita. Kompetanse, faglig selvtillit og pasientsikkerhet : erfart kompetansebehov hos intensivsykepleiere ved en intensivavdeling nivå 1 på et lokalsykehus. Nordisk sygeplejeforskning 2019; Volum 9 (4). ISSN 1892-2678.s 285 - 298.s doi: 10.18261/issn.1892-2686-2019-04-06.
 • Wangberg, Silje C; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm. Helsefremmende allmenndannelse ("Health literacy")- en viktig ressurs. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 33 - 54.
 • Høgbakk, Mona Lahm. Simulering som pedagogisk metode i sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet studiested Narvik. 2020.
 • Høgbakk, Mona Lahm. Krever "litt" respiratorbehandling bare "litt" kompetanse?. (fulltekst) Nordnorsk Debatt 2019.
 • Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Villmarksmedisin i sykepleie En studie om sykepleiestudenters erfaringer om Villmarksmedsin som pedagogisk tilnærming. Læring for livet - i praksis og akademia. NSFs utdanning- og forskningskonferanse 2018-10-18 - 2018-10-19 2018.
 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. "Å ha kunnskap er ikke det samme som å være i stand til å bruke den". Læring for livet - I praksis og akademia 2018-10-18 - 2018-10-19 2018.
 • Høgbakk, Mona Lahm. Advanced Wilderness Life Support Course. Advanced Wilderness Life Support Course 2018-11-17 - 2018-11-20 2018.
 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. «Å ha kunnskap er ikke det samme som å være i stand til å bruke den» Simulering i Praksisstudier - kirurgisk sykepleie. Nasjona Nettverkskonferanse for simulering. 2018-04-09 - 2018-04-10 2018.
 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. AHLR Algoritme - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient.. Akuttmedisinkurs i Narvik 2018-02-12 - 2018-02-13 2018.
 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Simulering som pedagogisk metode. Fagdag 2017-04-05 - 2017-04-05 2017.
 • Olsen, Kari Birkelund; Holmegård, Marianne; Karlsen, Karina Synnøve; Høgbakk, Mona Lahm. Behov for ferdighets- og simuleringstrening ved FOSS for utdanningene ved UiT Norges Arktiske universitet. 2017.
 • Nymo, Randi; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Nursing knowledge in action. 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.
 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Læreplan Simulering. 2017.
 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Akuttmedisinkurs i Narvik 2017 AHLR Algoritme - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient. Akuttmedisinkurs i Narvik 2017-02-06 - 2017-02-08 2017.
 • Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm. Læreplan SYP-2202 Villmarksmedisin. 2017.
 • Høgbakk, Mona Lahm. AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering Bevistløs pasient.. Akuttmedisinkurs i Evenskjer, ETS Medisinske senter 2015-02-27 - 2015-02-27 2015.
 • Høgbakk, Mona Lahm. AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient.. Akuttmedisinkurs i Bodø, Nordland Medisinske Senter 2015-02-26 - 2015-02-26 2015.
 • Høgbakk, Mona Lahm. AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering-Brystsmerter Simulering-Bevistløs pasient. Akuttmedisinsk kurs i Bodø, Havna Legesenter 2015-02-25 - 2015-02-25 2015.
 • Høgbakk, Mona Lahm. AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR. Kommunikasjon ved hjelp av ISBAR. Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient. Akuttmedisinsk kurs i Bødø, Rønvik Legesenter 2015-02-24 - 2015-02-24 2015.
 • Høgbakk, Mona Lahm. AHLR Algoritme -Stabilisering etter vellykket AHLR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering-Brystsmerter Simulering-Bevistløs pasient. Akuttmedisinkurs i Narvik 2015-02-16 - 2015-02-18 2015.
 • Høgbakk, Mona Lahm. Papir eller virkelighet? - erfart kompetansebehov hos intensivsykepleiere på en overvåkingsenhet. 2015.
 • Look at all works in CRIStin →  Narvik C5110

  Click for bigger map