Odd-Arne-Paulsen.jpg
Odd-Arne-Paulsen.jpg
Financial and Organization Divison odd.arne.paulsen@uit.no 77644934 99381742 TROM ADM B 373

Odd Arne Paulsen


Director of Organisation and Finance


  • Andersen, Magnar; Arbo, Peter Nicolai; Bendiksen, Bjørn Inge; Paulsen, Odd Arne; Steinholt, Magne. SNDs fiskerisatsing. Tredje delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien. 1998.
  • Arbo, Peter Nicolai; Paulsen, Odd Arne; Dreyer, Bent; Olsen, bjØrn eirik. SNDs fiskerisatsing. Første delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien. 1996.
  • Arbo, Peter Nicolai; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Paulsen, Odd Arne. SNDs fiskerisatsing. Andre delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien. 1996.
  • Look at all works in CRIStin →