Vår Mathisen • Rita Sørly, Vår Mathisen, Vigdis Nygaard :
  Mental health research in an Arctic Indigenous context: The presence of silent dominant narratives
  Routledge 2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Vigdis Nygaard :
  Brukermedvirkning i Sápmi
  Universitetsforlaget 2021
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  Brukermedvirkning i samiske områder. Praktisering av urfolkskunnskap innen psykisk helsevern.
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 23. December 2020 FULLTEKST / ARKIV
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Siv Kvernmo :
  "We belong to nature": Communicating Mental Health in an Indigenous Context
  Qualitative Social Work 23. June 2020 ARKIV / DOI
 • Rita Jannie Jentoft, Camilla Lauritzen, Rigmor Furu, Vår Mathisen, Hege Nermo, Eva Therese Næss :
  Hvordan fremme terapeutisk og tverrfaglig kompetanse gjennom virtuelle læringsressurser?
  2024
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Collaborative research as democratic knowledge development
  2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Hva fremmer godt samarbeid om brukermedvirkning? Kvalitativ forskning på temaet innen psykisk helse og rus i Norden og Sapmi 2012- 2022.
  2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Lansering av rapporten Kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Norden og Sápmi 2012-2022
  2023
 • Vår Mathisen, Rita Jannie Jentoft :
  Development of Therapeutic Competence throug VR-technology. Is that possible?
  2023
 • Vår Mathisen, Marianne Olsen, Mari Haugan, Astrid Vekve Nymo, Rita Jannie Jentoft :
  Ergoterapipraksis i Nord-Norge: fra grensen mot Trøndelag til arktiske nord og østover.
  Ergoterapeuten 2023
 • Rita Jannie Jentoft, Vår Mathisen, Camilla Lauritzen, Eva Therese Næss, Hege Nermo, Rigmor Furu :
  Strengthen Therapeutic and Interprofessional Competence through Virtual Resources and digital learning
  2023
 • Rita Jannie Jentoft, Vår Mathisen :
  Developement of Therapeutic Competences through VR-technology. How is that possible?
  2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Presentasjon av rapporten "Hva fremmer brukermedvirkning?En oversikt over kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Norden og Sápmi 2012-2022
  2023
 • Vår Mathisen :
  Myndiggjørende sosialt arbeid del.
  2023
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  Det ungdommene savner og setter pris på
  2023
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  Presentasjon av ungdomsstudien, HelseIntro
  2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Norden og Sàpmi 2012-2022
  2023 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja et al.:
  Bidrar til å styrke unges psykiske helse
  Altaposten 2022
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  " Vi vil ikke prate om sykdom, men om hverdagen"
  Ergoterapeuten 2022 ARKIV
 • Louise Holst Andersen, Rita Sørly, Vår Mathisen, Mona Ghanei :
  Skal hjelpe regjeringa å integrere flyktninger: - Vi ble rørt og gråt litt
  03. December 2022
 • Rita Sørly, Lars Aage Rotvold, Wibecke Årst, Vår Mathisen, Trond Eriksen :
  Aktive, demokratiske læringsformer og medvirkning i utdanning for sosialarbeidere, barnevernspedagoger og helsefagarbeidere
  2022
 • Rita Jentoft, Vår Mathisen, Rigmor Furu, Eva Therese Næss, Charlotte Reedtz :
  TeraVRi -an innovative model for sustainable education Connecting Interprofessional and Therapeutic competence through VR-technology
  2022
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja et al.:
  Derfor trenger vi ergoterapeuter
  Nordnorsk debatt - Nordlys 27. October 2021 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  "Vi ønsker ikke samhandle om sykdom, men om hverdagen"
  2022
 • Vår Mathisen :
  Brukermedvirkning som sosial praksis
  2022
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja et al.:
  Ergoterapeuter bidrar til å styrke unges psykiske helse, hverdagsmestring og deltakelse
  Nordnorsk debatt - Nordlys 28. October 2022 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja et al.:
  Bidrar til å styrke unges psykiske helse. Hvordan kan vi som samfunn sørge for at unge blir fremtidens ressurser?
  Altaposten 28. October 2022 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja et al.:
  Vi burde i større grad være der for de unge
  Ergoterapeuten 2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Forvetningspress på helsa løs
  Harstad Tidende 2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Forventningspress på helsa løs
  Folkebladet.no 18. February 2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Hend Hamoud Attar, Idil Cadey, Mona Ghanei, Juhaina Abdul Kader Almama et al.:
  Samarbeidsbasert forskning. Presentasjon av kurs og deltakere.
  2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Samarbeidsbasert forskning i HELSEINTRO
  2022
 • Even Elias Edvardsen, Astrid Vekve Nymo, Vegard Horne, Lene Angell Åsli, Mari Hepo-oja, Rita Jentoft et al.:
  Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi
  Altaposten 2021
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja et al.:
  Ergoterapeuter er muliggjørere
  Avisa Tromsø 27. October 2021
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja et al.:
  Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet
  Framtid i nord 27. October 2021 FULLTEKST
 • Even Elias Edvardsen, Astrid Vekve Nymo, Vegard Horne, Lene Angell Åsli, Mari Hepo-oja, Rita Jentoft et al.:
  Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi
  iFinnmark 2021
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja et al.:
  Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet
  Avisa Nordland 27. October 2021
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Gunhild Johansen, Vidar Hårvik, Asbjørn Larsen, Wibecke Aarst :
  Trenger vi brukermedvirkning på rusfeltet i Nord- Norge?
  www.kommunetorget.no 2020
 • Vår Mathisen, Gunn Nilsskog, Marianne Olsen, Astrid Vekve Nymo, Lene Angel Åsli, Mari Hepo-oja et al.:
  Ergoterapeututdanningen i Tromsø fyller 30 år En bærekraftig jubilant
  Ergoterapeuten 2020
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  – Vi skal ikke først og fremst samhandle om sykdom, men om hverdagen
  Erfaringskompetanse.no 2020 FULLTEKST
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Gunhild Johansen, Vidar Hårvik, Asbjørn Larsen, Wibecke Aarst :
  Trenger vi brukermedvirkning på rusfeltet i Nord- Norge?
  Nordlys 24. April 2020
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Gunhild Johansen, Vidar Hårvik, Asbjørn Larsen, Wibecke Aarst :
  Vi trenger brukermedvirkning på rusfeltet i Nord-Norge
  NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 05. May 2020
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Indegenous Research: User involvement in Sami perspectives and context
  2019
 • Vår Mathisen, Rita Sørly, Gunhild Johansen, Wibecke Årst, Asbjørn Larsen, Vidar Hårvik :
  It takes two to tango!
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2019
 • Vår Mathisen :
  Et overflødighetshorn av en bok!
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2019
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  User involvement in Sami perspectives and context
  2018
 • Vår Mathisen, Aud Obstfelder, Geir F Lorem, Per Måseide :
  Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter
  2017
 • Vår Mathisen, Astrid Gramstad, Cathrine Arntzen, Audhild Høyem :
  Brukermedvirkning i et tidsvindu
  2017
 • Vår Mathisen :
  Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre
  2017
 • Vår Mathisen :
  Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre - et interaksjonsteoretisk perspektiv. Praktisering av "brukermedvirkning" i fellesrom og rapporter.
  20. April 2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →