Bilde av Blix, Hilde Synnøve
Photo: LarsAndersen.no
Bilde av Blix, Hilde Synnøve
Academy of Music hilde.blix@uit.no +4777660532 +47 954 35 508

Hilde Synnøve Blix


Professor in aural skills and music education

Job description

Hilde Synnøve Blix is professor in aural skills at the Music concervatory in Tromsø. She is the head of the Master program in aural skills and her research interests are: aural training, music literacy, gender equality in music education, and artistic research processes. She has published a diversity of articles and books in the music education field, including the PhD theses Musikkliteracy. En studie av instrumentalelever ved en norsk kulturskole og deres tilegnelse av musikkliteracy i lys av sosiokognitive teorier om barns læring (Blix 2012).


 • Hilde Synnøve Johansen Blix :
  «No Delay?» – Om å undervise på avstand med minimal digital lydforsinkelse
  MusPed:Research 2023 ARKIV / DOI
 • Hilde Synnøve Blix, Ingeborg Lunde Vestad :
  Noe om musikk, kjønn og uroen som handlingsrom
  Universitetsforlaget 2022
 • Bjarne Isaksen, Hilde Synnøve Blix :
  Kartlegging av kunnskapsgrunnlaget
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Lilli Mittner, Rikke Gürgens Gjærum, Hilde Synnøve Blix :
  Sustainable gender equality: Opening the black-box of quality assessment in higher arts education
  Routledge 2022 ARKIV / DOI
 • Hilde Synnøve Blix, Live Weider Ellefsen :
  On Breaking the “Citational Chains of Gender Normativity” in Norwegian Art and Music Schools
  Routledge 2021 DOI
 • Hilde Synnøve Blix, Ingeborg Lunde Vestad, Silje Valde Onsrud :
  Introduction: Envisioning gender diversity for music education
  Routledge 2021
 • Lilli Mittner, Hilde Synnøve Blix :
  Career Paths in Higher Music Education : Challenges for Gender Equality in the Arts
  Routledge 2021 DATA / FULLTEKST / DOI
 • Hilde Synnøve Blix, Roy A Waade :
  Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2019 ARKIV / DOI
 • Hilde Synnøve Blix, Lilli Mittner, Rikke Gürgens Gjærum :
  I Kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene.
  Nordic Journal of Art and Research (A & R) 24. June 2019 ARKIV / DOI
 • Hilde Blix, Lilli Mittner :
  Balansekunst i utøvende musikkutdanning. En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge
  Tidsskrift for kjønnsforskning 28. June 2018 ARKIV / DATA / DOI
 • Hilde Blix :
  Lærebokas makt: En studie av lærebøker for instrumentalelever
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ARKIV / DOI
 • Hilde Blix, Maria Medby Tollefsen :
  Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ARKIV / DOI
 • Silje Valde Onsrud, Hilde Synnøve Blix, Ingeborg Lunde Vestad :
  Gender Issues in Scandinavian Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities
  Routledge 2021
 • Hilde Synnøve Blix, Anikken Sunde :
  Klassisk vorspiel tar pulsen på Tromsøs musikkliv. Hilde Blix snakker om kjønnsbalanse på konservatoriet.
  03. February 2023
 • Hilde Synnøve Blix :
  Studenter og de digitale opptaksprøvene i gehør og teori.
  2023
 • Hilde Synnøve Blix :
  Jon Persen – liv og musikk. Ensemble Ernst og Lars Lien
  2023
 • Hilde Synnøve Johansen Blix, Geir Davidsen :
  1001 Nord
  2023
 • Hilde Synnøve Blix, Geir Davidsen :
  No Delay – online synkron instrumentalundervisning
  2022
 • Hilde Synnøve Blix, Geir Davidsen :
  «No delay?» - om å undervise på avstand med minimal digital lydforsinkelse
  2022
 • Hilde Synnøve Blix :
  Kjønnsroller og identitet i musikktimen
  2021
 • Hilde Synnøve Blix, Maria Medby Tollefsen :
  Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning
  2021
 • Hilde Synnøve Blix :
  Elevmedvirkning i praksisveiledning
  2021
 • Hilde Synnøve Blix, Geir Davidsen :
  «No delay?» – Om å undervise på avstand med minimal digital lydforsinkelse
  2021
 • Hilde Synnøve Blix :
  Art VAPO – Ækte Nord
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2020
 • Hilde Synnøve Blix, Geir Davidsen :
  Kunstnerisk utviklingsarbeid og utøvende masterutdanning i Tromsø
  2020
 • Hilde Synnøve Blix :
  366 fabelaktige folk fra Nord
  2020
 • Hilde Synnøve Blix :
  Framsnakk av Nord
  2020
 • Hilde Synnøve Blix, Lilli Mittner :
  Kjønn og skjønn i kunstfagene - et balanseprosjekt
  UiT Norges arktiske universitet 2019 DATA / FULLTEKST
 • Hilde Synnøve Blix, Lilli Mittner :
  Kjønn og skjønn i kunstfagene - et balanseprosjekt
  UiT Norges arktiske universitet 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Hilde Synnøve Blix :
  Art VAPO-project presentation
  2019
 • Hilde Synnøve Blix, Geir Davidsen :
  Wikiphonium – Artistic research and critical reflection
  2019
 • Hilde Synnøve Blix, Berit Norbakken Solset :
  Kunstneriske dialoger i artistiske prosesser
  Podium Live #1 2019
 • Bjarne Isaksen, Hilde Synnøve Johansen Blix, Elin Angelo :
  CEK2019: Cutting Edge kulturskole. Kritiske perspektiver på og i kulturskole. Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning. Universitetet i Tromsø, musikkonservatoriet. 3.–4 mars 2019. https://site.uit.no/cuttingedgeconference/
  2019
 • Lilli Mittner, Rikke Gürgens Gjærum, Hilde Blix :
  Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)Quality?
  2018 ARKIV
 • Hilde Blix :
  Forskningspodcast fra UiT 50 år
  08. March 2018
 • Hilde Blix, Geir Davidsen :
  Kultur og miljø – samspill med ulike kompetanser?
  2018
 • Hilde Blix :
  Balanse i kunstutdanningene
  2018
 • Hilde Blix :
  Små grep gir bedre kjønnsbalanse i musikklivet
  Nordlys 08. March 2018
 • Hilde Blix, Anne Eriksen, Michael Strobelt :
  Skapende og tenkende - kritisk kunstpedagogikk i Freires fotspor
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 DOI
 • Lilli Mittner, Hilde Blix :
  Kunstfaglige perspektiver på likestillingsarbeid i akademia. Sluttrapport for prosjektet «Kjønn og skjønn i kunstfag – ‘Nye’ karrierebarrierer for kvinner» 01.04.2015 – 31.10.2018
  2018 DATA / FULLTEKST
 • Rikke Gürgens Gjærum, Hilde Blix, Lilli Mittner :
  Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)quality?
  2018
 • Bjarne Isaksen, Michael Strobelt, Bengt Arve Haugseth, Hilde Blix, Maria Medby Tollefsen, Kristina Junttila et al.:
  The critical potential of music and performing arts education
  2017
 • Lilli Mittner, Nils Mehren, Hilde Blix :
  Få kvinner i ledende stillinger i kunstakademia. Intervju
  06. April 2017 DATA
 • Lilli Mittner, Hilde Blix :
  Et forsøk på å starte å "gjøre likestilling": Workshop om implementering av kjønnsbevissthet i rutiner og prosedyrer ved Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet.
  2017
 • Hilde Blix :
  Framsnakk som likestillingstiltak
  KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 17. January 2017
 • Hilde Blix :
  Kjønn og lønn
  2017
 • Hilde Blix :
  Arkitekten og musikkpedagogen Kirsten Sand
  2017
 • Hilde Blix :
  I kjønn harmoni?
  2017
 • Hilde Blix :
  Verd å vite om notelesing
  2016
 • Rikke Gürgens Gjærum, Hilde Blix :
  Research-based checkliste for promotion assesement in arts education
  2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Aural skills and music literacy

  Music psychology

  Music and gender

  Music education

  Teaching

  Aural skills, music education, aesthetics. 


  Member of research group


  Member of project