Bilde av Wangberg, Silje C.
Bilde av Wangberg, Silje C.
Nursing and Further Education in Narvik silje.c.wangberg@uit.no +4776966141 You can find me here

Silje C. Wangberg


Pro-Dean of PhD Education and Clinical Training


 • Alejandro Deniz-Garcia, Himar Fabelo, Antonio J. Rodriguez-Almeida, Garlene Zamora-Zamorano, Maria Castro-Fernandez, Maria del Pino Alberiche Ruano et al.:
  Quality, Usability, and Effectiveness of mHealth Apps and the Role of Artificial Intelligence: Current Scenario and Challenges
  Journal of Medical Internet Research 2023 ARKIV / DOI
 • Henriette Michalsen, André Henriksen, Gunn Pettersen, Gunnar Hartvigsen, Silje C. Wangberg, Gyrd Thrane et al.:
  Using mobile health to encourage physical activity in individuals with intellectual disability: a pilot mixed methods feasibility study
  Frontiers in Rehabilitation Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Inger Torhild Gram, Konstantinos Antypas, Silje C Wangberg, Maja-Lisa Løchen, Dillys Larbi :
  Factors associated with predictors of smoking cessation from a Norwegian internet-based smoking cessation intervention study
  Tobacco Prevention & Cessation 2022 ARKIV / DOI
 • Anne Helen Hansen, Silje C. Wangberg, Eirik Årsand :
  Lifestyle changes among people with type 2 diabetes are associated with participation in online groups and time since diagnosis
  BMC Health Services Research 2021 ARKIV / DOI
 • Silje C Wangberg :
  Folkehelse - et helsefremmende perspektiv i skolen
  Universitetsforlaget 2020
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, Miroslav Muzny, André Henriksen et al.:
  Physical Activity With Tailored mHealth Support for Individuals With Intellectual Disabilities: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial
  JMIR Research Protocols 2020 ARKIV / DOI
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Audny Anke, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, Cathrine Arntzen :
  Family members and health care workers' perspectives on motivational factors of participation in physical activity for people with intellectual disability: A qualitative study
  Journal of Intellectual Disability Research 2020 ARKIV / DOI
 • Anne Helen Hansen, Meghan Bradway, Jan Brož, Tor Claudi, Øystein Henriksen, Silje C Wangberg et al.:
  Inequalities in the Use of eHealth Between Socioeconomic Groups Among Patients With Type 1 and Type 2 Diabetes: Cross-Sectional Study
  Journal of Medical Internet Research 2019 ARKIV / DOI
 • Inger Torhild Gram, Dillys Larbi, Silje C Wangberg :
  Comparing the Efficacy of an Identical, Tailored Smoking Cessation Intervention Delivered by Mobile Text Messaging Versus Email: Randomized Controlled Trial
  JMIR mhealth and uhealth 2019 ARKIV / DOI
 • Silje C Wangberg :
  Elektronisk folkehelse
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Anne Helen Hansen, Meghan Bradway, Jan Brož, Tor Claudi, Øystein Henriksen, Silje C Wangberg et al.:
  The Use of eHealth and Provider-Based Health Services by Patients with Diabetes Mellitus: Protocol for a Cross-Sectional Study
  JMIR Research Protocols 2016 ARKIV / DOI
 • Silje C Wangberg, Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk :
  Helsefremmende allmenndannelse ("Health literacy")- en viktig ressurs
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Silje C Wangberg, Tove Sørensen, Hege K Andreassen :
  Using the Internet to Support Exercise and Diet: A Stratified Norwegian Survey
  Medicine 2.0 2015 DOI
 • Silje C Wangberg :
  Norwegian midwives' use of screening for and brief intervention on alcohol use in pregnancy
  Sexual & Reproductive HealthCare 2015 DOI
 • Konstantinos Antypas, Silje C Wangberg :
  An internet- and mobile-based tailored intervention to enhance maintenance of physical activity after cardiac rehabilitation: Short-term results of a randomized controlled trial
  Journal of Medical Internet Research 2014 ARKIV / DOI
 • Jan-Are Kolset Johnsen, Sara Magelssen Vambheim, Rolf Wynn, Silje C Wangberg :
  Language of motivation and emotion in an internet support group for smoking cessation: Explorative use of automated content analysis to measure regulatory focus
  Psychology Research and Behavior Management 2014 ARKIV / DOI
 • Konstantinos Antypas, Silje C Wangberg :
  Combining Users’ Needs With Health Behavior Models in Designing an Internet- and Mobile-Based Intervention for Physical Activity in Cardiac Rehabilitation
  JMIR Research Protocols 2014 ARKIV / DOI
 • Sara Magelssen Vambheim, Silje C Wangberg, Jan-Are Kolset Johnsen, Rolf Wynn :
  Language use in an internet support group for smoking cessation: development of sense of community
  Informatics for Health and Social Care 2013 DOI
 • Silje C Wangberg :
  Personalized Technology for Supporting Health Behaviours
  IEEE conference proceedings 2013 DOI
 • Mona Lahm Høgbakk, Aleksander Pedersen, Tanita Fossli Brustad, Silje C Wangberg :
  «Utvidet virkelighet» gir mer realistisk simulering forsykepleierstudenter
  Sykepleien Forskning 2023 DOI
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Gunnar Hartvigsen, André Henriksen, Gunn Pettersen, Maria Letizia Jaccheri et al.:
  mHealth Support to Stimulate Physical Activity in Individuals With Intellectual Disability: Protocol for a Mixed Methods Pilot Study
  JMIR Research Protocols 2022 ARKIV / DOI
 • Anne Helen Hansen, Silje C Wangberg, Eirik Årsand, Tiki Celine Midthassel :
  Lifestyle changes from online information among people with diabetes – the human factor still counts Cross sectional studies
  2022
 • Henriette Michalsen, Silje C. Wangberg, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, André Henriksen, Monica Isabel Benedikte Olsen et al.:
  E-health, physical activity and intellectual disability – protocol for a pilot study
  Journal of Intellectual Disability Research 2021 DOI
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, André Henriksen, Monica Isabel Benedikte Olsen et al.:
  E-health, Physical Activity and Intellectual Disability – Protocol for a Pilot Study
  2021
 • Håland Janne, Silje C Wangberg :
  Når du har liten tid til å trene: Bør du egentlig prioritere yoga?
  12. November 2020
 • Silje C Wangberg :
  Samse tak for flere sykepleiere i Ofoten
  Fremover 21. June 2020
 • Silje C Wangberg :
  Med diabetes, makta og teknologien
  UiT Helseblogg 14. November 2020
 • Meghan Bradway, Silje C Wangberg, Håvard Kvalvåg Blixgård, Miroslav Muzny, Eirik Årsand :
  Self-recruited T2D patients' engagement in a self-management tool: Feedback and suggestions
  2019
 • Meghan Bradway, Silje C Wangberg, Håvard Kvalvåg Blixgård, Miroslav Muzny, Eirik Årsand :
  Self-recruited T2D patients'engagement in a self-management tool: Feedback and suggestions
  Diabetes Technology & Therapeutics 2019 DOI
 • Meghan Bradway, Håvard Kvalvåg Blixgård, Miroslav Muzny, Alain Giordanengo, Silje C Wangberg, Eirik Årsand :
  What can be learned by analyzing patient-gathered data from self-management diabetes app
  2019
 • Meghan Bradway, Alain Giordanengo, Håvard Kvalvåg Blixgård, Silje C Wangberg, Eirik Årsand :
  Goal-setting and patterns of app use: Selected results from the "Tailoring type 2 diabetes self-management" RCT.
  2019
 • Meghan Bradway, Håvard Kvalvåg Blixgård, Miroslav Muzny, Alain Giordanengo, Silje C Wangberg, Eirik Årsand :
  What can be learned by analyzing patient-gathered data from a self-management diabetes app
  Diabetes Technology & Therapeutics 2019 DOI
 • Anne Helen Hansen, Silje C Wangberg, Turid Gjerde Spilling :
  Kjør video for helseinformasjon!
  Dagens medisin 08. September 2019 FULLTEKST
 • Silje C Wangberg :
  Utvikling av offentlige helse- og omsorgstjenester: Vi lever lengre enn før og med flere og sammensatte lidelser. Behandlingsmulighetene blir stadig flere og bedre. Samtidig har vi ikke nok folk og penger til å gi et optimalt tilbud til alle.
  2017
 • Olav Nilsen, Silje C Wangberg, Inger Torhild Gram :
  Text messaging as an addition to an internet based smoking cessation intervention: a randomized controlled trial.
  International Journal of Integrated Care (IJIC) 2016 DOI
 • Silje C Wangberg :
  Sosial kapital, Internett og sosial ulikhet i helse
  Kommunetorget.no 2016
 • Silje C Wangberg :
  Tillit, en forutsetning for folkehelse
  Kommunetorget.no 2016
 • Guro Danielsen, Silje C Wangberg :
  Stressmedisin
  01. June 2016
 • Guro Danielsen, Silje C Wangberg :
  SLIK LÆRER DU DEG Å MEDITERE
  27. September 2016
 • Eirik Årsand, Meghan Bradway, Alain Giordanengo, Miroslav Mužný, Silje C Wangberg :
  THE NEED TO TAILOR MOBILE PHONE-BASED DIABETES SELF-MANAGEMENT TOOLS
  2016
 • Silje C Wangberg :
  Livsstilsendring via mobilen
  2016
 • Silje C Wangberg :
  Klient- og resultatstyrt praksis (KOR)
  2015
 • Silje C Wangberg, Rose-Marie Lejon, Trond Eriksen, Ann-Heidi Nebb, Lena Wiklund Gustin, Marte Løvold et al.:
  Utprøving av Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i tverrfaglig spesialisert rusbehandling på døgninstitusjon ved Nordlandsklinikken
  2015
 • Silje C Wangberg :
  TIDLIG INN – Undersøkelse av tidlig intervensjonspraksis blant helsestasjonshelsesøstre og jordmødre
  2014
 • Silje C Wangberg, Tove Sørensen, Deede Gammon :
  Vår digitale pasientjournal
  Nordlys 2014
 • Silje C Wangberg, Tove Sørensen, Hege Kristin Andreassen :
  How are Norwegians Using the Internet to Support Exercise or Diet?
  2014
 • Silje C Wangberg :
  Utprøving av KOR i døgnbehandling ved Nordlandsklinikken
  2014
 • Silje C Wangberg :
  BRIEF INTERVENTION PRACTICES AMONGST NURSES WORKING WITH PREGNANT WOMEN OR PARENTS IN NORTH-NORWAY
  International Journal of Behavioral Medicine 2014 DOI
 • Silje C Wangberg :
  BRIEF INTERVENTION PRACTICES AMONGST NURSES WORKING WITH PREGNANT WOMEN OR PARENTS IN NORTH-NORWAY
  2014
 • Konstantinos Antypas, Silje C Wangberg :
  E-Rehabilitation – an Internet and Mobile Phone Based Tailored Intervention to Enhance Self-Management of Cardiovascular Disease: Preliminary Results

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  I am a psychologist and a Professor of Public Health. I have a holistic non-dualistic view of human beings, also in relation to health and disease. I am concerned about how we can support individuals in taking the best care of themselves so that they can live a good life with the highest possible degree of physical, mental, emotional, social and spiritual wellbeing.

  Some keywords: eHealth, mHealth, Internet, mobile phones, health behavior, rehabilitation, prevention, health promotion, self-efficacy, physical activity, smoking cessation, diet, alcohol, early intervention, diabetes, heart disease, mindfulness, yoga, self-monitoring, social inequality, social support, health literacy, eterapi, meditation, tailoring, machine learning, empowerment, self-care, recovery, motivation, behavior change, public health  Member of project