Bilde av Kjellman, Erik
Photo: HSL FAK UiT v/Torje Jenssen
Bilde av Kjellman, Erik
The Arctic University Museum of Norway erik.kjellman@uit.no +4777646431 Tromsø TMU A 204

Erik Kjellman


Chief engineer, digital field supervisor


 • Erik Kjellman :
  Arkeologiske undersøkelser av en tjæremile på Skillemoen, Alta k.
  2020 ARKIV
 • Ingrid Sommerseth, Erik Kjellman :
  Hulemaleriene i Lofoten: ny dokumentasjon, nye metoder og stadig nye forvaltningsutfordringer.
  2019
 • Inger Storli, Anja Roth Niemi, Trude A. Fonneland, karen marie b. Christensen, Tanja Larsen, John Hansen et al.:
  Møt Hillesøyfolket - liv og død i år 800 Dearvvat Hillsát állbmoga - eallin ja jápmin jagis 800
  Utstilling ved Tromsø arktiske universitetsmuseum 2019
 • Inger Storli, Tanja Larssen, Trude A. Fonneland, karen marie b. Christensen, Mathea Hovind, John Hansen et al.:
  Møt Hillesøyfolket - liv og død i år 800 Dearvvat Hillsát állbmoga - eallin ja jápmin jagis 800.
  Utstilling ved Tromsø arktiske universitetsmuseum 2019 OMTALE
 • Janne Oppvang, Erik Kjellman :
  Vuolmmašjohka i Porsanger. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass og samiske kulturminner
  2019 ARKIV
 • Janne Oppvang, Erik Kjellman, Anja Roth Niemi :
  Kokegropsfelt i Mørkvedbukta, Bodø k. Arkeologiske undersøkelser av tre kokegropfelt i Mørkvedbukta sommer 2017
  2019 ARKIV
 • Janne Oppvang, Erik Kjellman :
  Knaplund Nordre. Undersøkelser av gårdshaug id. 9254
  2019 ARKIV
 • Marianne Skandfer, Anja Roth Niemi, Tanja Larssen, Janne Oppvang, Erik Kjellman, Mathea Hovind :
  Bevare meg vel! Arkeologi og miljø
  Utforsk UiT 2019
 • Janne Oppvang, Erik Kjellman, Anja Roth Niemi :
  Skarvbergvika i Porsanger. Undersøkelse av to hustufter fra tidlig metalltid og en nyere tids teltring. Porsanger k., Finnmark f.
 • Per Johan E Sjøgren, Janne Oppvang, Erik Kjellman, Andreas Kirchhefer, Keth Elisabeth Lind :
  Evenskjer Syd, Skånland k. Dokumentasjon av dyrkingslag fra Førromersk Jernalder og Vikingtid
  2018 ARKIV
 • Janne Oppvang, Erik Kjellman, Anja Roth Niemi, Keth Elisabeth Lind :
  Gamnes, Sør-Varanger k.Forvaltningsutgravning av en lokalitet fra eldre steinalder, id. 158956 og en gammetuft id. 158949
  2017 ARKIV
 • Anja Roth Niemi, Erik Kjellman, Jørn Erik Henriksen :
  -Begynner å tro vi står på en stor gravplass fra jernalderen
  04. August 2017 DATA
 • Anja Roth Niemi, Jan Magne Gjerde, Erik Kjellman, Janne Oppvang :
  Helleristninger i Varanger - nye sider av livet i steinalderen
  Ottar 2016
 • Ragnhild Holten Nergaard, Janne Oppvang, Mikael Cerbing, Erik Kjellman, Ingrid Sommerseth, Anja Roth Niemi :
  Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014
  2016 ARKIV
 • Erik Kjellman :
  Photogrammetric rock art detection: Assisting detection of rock art on lichen covered surfaces using photogrammetry and 3D modelling software.
  2016
 • Anja Roth Niemi, Erik Kjellman :
  Lens distortion: perspectives on reflexivity and interpretation in digital field archaeology. Case studies from Northern Norway
  2015
 • Anja Roth Niemi, Erik Kjellman :
  Sensasjonelt funn - tok snarvei, fant 7000 år gamle helleristninger
  27. August 2015
 • Anja Roth Niemi, Erik Kjellman :
  Fant 7000 år gammel elg
  27. August 2015
 • Ingrid Sommerseth, Erik Kjellman, Janne Oppvang :
  Tønsnes et strategisk knutepunkt gjennom 10 000 år
  2014
 • Anja Roth Niemi, Erik Kjellman, Janne Oppvang, Ragnhild Holten Nergaard :
  Melsvik - Brudd og boplass gjennom 8000 år
  2014 ARKIV

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →