Bilde av Nilsen, Fredrik
Bilde av Nilsen, Fredrik
Institute of philosophy and first semester studies fredrik.nilsen@uit.no +4777623229 91757958 You can find me here

Fredrik Nilsen


Assistant professor

Job description

I teach FIL-0700/0702 Examen Philosophicum. My research mainly concerns history of philosophy, ethics, feminism and hermeneutics.


 • Fredrik Nilsen :
  Hvorfor undervise kanoniserte mannlige filosofers kjønnsperspektiver? Om universalitet og kjønnsnøytralitet i Aristoteles’, Kants og Mills etiske teorier
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Fredrik Nilsen, Trine Antonsen :
  Anne Conway og revitaliseringen av naturen: Conways miljøetikk som et alternativ til Aristoteles og Spinoza
  Tidsskrift for kjønnsforskning 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Fredrik Nilsen :
  Sofie Charlotte av Preussen og kvinners handlingsrom i filosofien
  Nordlit 2022 ARKIV / DOI
 • Fredrik Nilsen :
  Heteronomi som forutsetning for autonomi
  1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2021 ARKIV / DOI
 • Fredrik Nilsen :
  Sofie av Hannover og Sinn-Kropp-Problemet
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2021 ARKIV / DOI
 • Fredrik Nilsen :
  Hvorfor bør Kvinnelige Tenkere Inkluderes i den Filosofiske Kanon?
  Filosofisk supplement 2020
 • Fredrik Nilsen :
  Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants etikk
  Filosofisk supplement 2019
 • Fredrik Nilsen :
  Elisabeth av Böhmen og Sinn-Kropp-Problemet
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2018 ARKIV / DOI
 • Fredrik Nilsen :
  Sexisme og rasisme i Kants etikk
  2023
 • Fredrik Nilsen :
  Selvbestemt abort i det 21. århundre
  2023
 • Fredrik Nilsen :
  Canon
  Routledge 2023
 • Fredrik Nilsen :
  Introduksjon om Simone de Beauvoir til filmen Violette
  2023
 • Fredrik Nilsen :
  Kristin Gjesdal & Dalia Nassar (red.): Kvinner i filosofien: Romantikk, revolusjon, sosialt fellesskap
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2023
 • Fredrik Nilsen, Lilli Mittner :
  Hvorfor og hvordan lytte til de(t) ukjente?
  2023
 • Fredrik Nilsen :
  Filosofihistorisk Likestilling
  Agora 2022 ARKIV
 • Fredrik Nilsen :
  Hinsides Eurosentrismen
  Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2022
 • Fredrik Nilsen :
  Tanker om aktiv dødshjelp i vår tid
  2022
 • Fredrik Nilsen :
  Har vi moralsk ansvar overfor naturen?
  2022
 • Fredrik Nilsen, Cathrine Theodorsen, Andreas Klein :
  Forord / Vorwort En arktisk oppdagelsesreise / Eine arktische Entdeckungsreise
  Nordlit 2022 ARKIV
 • Fredrik Nilsen :
  Sofie Charlotte av Preussen og kvinners handlingsrom i filosofien
  2022
 • Fredrik Nilsen :
  Women in the history of philosophy – lack of canonizing. Exemplified by Sophie Charlotte of Prussia
  2022
 • Fredrik Nilsen :
  Margaret Cavendish’s contribution to ecofeminism
  2022
 • Fredrik Nilsen :
  Afrika har en Filosofihistorie: Om Neglisjeringen av den Etiopiske Filosofen Zera Yaqob
  2021
 • Fredrik Nilsen :
  Kant om moralsk selvstendighet og politisk autonomi
  2021
 • Fredrik Nilsen, Trine Antonsen :
  Anne Conway og Revitalisering av Naturen
  2021
 • Fredrik Nilsen, Trine Antonsen :
  Anne Conway og Revitalisering av Naturen
  2021
 • Fredrik Nilsen :
  Dronningrekka - den andre siden av filosofihistorien
  Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie 2021
 • Fredrik Nilsen :
  Lou Andreas Salomé
  2021
 • Fredrik Nilsen, Trine Antonsen :
  Anne Conway og Revitalisering av Naturen
  2021
 • Fredrik Nilsen :
  Ikke-vestlig Filosofi: Eksempelet Zera Yaqob
  2020
 • Fredrik Nilsen :
  Anne Conway og sinn-kropp-problemet
  2020
 • Fredrik Nilsen :
  Har mennesket fri vilje?
  2019
 • Fredrik Nilsen :
  Den frie viljens opphav
  Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2019
 • Fredrik Nilsen :
  Lou Andreas-Salomé
  2019
 • Fredrik Nilsen :
  Can an Aristotelian woman be happy?
  2019
 • Fredrik Nilsen :
  Kan kvinner handle moralsk?
  Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2019
 • Fredrik Nilsen :
  Sofie av Hannover og sinn-kropp-problemet
  2019
 • Fredrik Nilsen :
  Kvinner i filosofihistorien: Eksempelet Elisabeth av Böhmen
  2019
 • Fredrik Nilsen :
  Elisabeth of Bohemia and The Mind-Body Problem
  2018
 • Fredrik Nilsen :
  Elisabeth av Böhmen og sinn-kropp-problemet
  2018
 • Fredrik Nilsen :
  Fra Prohairesis til Wille og Willkür: En historisk og kritisk studie av fri vilje hos Aristoteles, Augustin og Kant
  UiT Norges arktiske universitet 2018 FULLTEKST
 • Fredrik Nilsen :
  Kants Rousseauistiske Revolusjon
  2017
 • Fredrik Nilsen :
  Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants pliktetikk
  2017
 • Fredrik Nilsen :
  Elisabeth av Böhmen og Artikuleringen av Sinn-Kropp-Problemet
  2017
 • Fredrik Nilsen :
  Aristotle's "Humean" Explanation of Akratic Behavior
  2017
 • Fredrik Nilsen :
  Fri vilje: Duns Scotus og tradisjonen mellom Augustin og Kant
  2017
 • Fredrik Nilsen :
  Fri Vilje: Tre kriterier for et Plausbibelt Begrep om Fri Vilje
  2017
 • Fredrik Nilsen :
  Prohairesis-begrepet hos Aristoteles
  2016
 • Fredrik Nilsen :
  Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants pliktetikk
  2016
 • Fredrik Nilsen :
  Aristotle on Free Will
  2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  • History of philosophy ( in particular the Antiquity, the Middle Ages, the Early Modernity, the Enlightenment; Socrates, Plato, Aristotle, Augustine, Aquino, Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Kant).
  • The contributions of women thinkers to the history of philosophy (critique of canon) (in particular Elizabeth of Bohemia, Sophie of Hanover, Sophie Charlotte of Preussia, Anne Conway, Margaret Cavendish, Damaris Cudworth Masham, Catharine Trotter Cockburn).
  • The contributions of non-western thinkers to the history of philosophy (critique of canon) (in particular African philosophy; Zera-Yaqob, Welde Hiywet, Wilhelm Anton Amo).
  • The history of ethics (Aristotle, Kant, Bentham, Mill).
  • Normative ethics (virtue ethics, duty ethics, utilitarianism).
  • Metaethics (in particular the questions on free will and moral evil; Socrates, Plato, Aristotle, Epictetus, Augustine, Aquino, Ockham, Duns Scotus, Leibniz, Rousseau, Kant).
  • Philosophy of antiquity (Socrates, Plato, Aristotle, epicurianism, stoicism).
  • Metaphysics (in particular the question of free will and the mind-body problem; Platon, Aristotle, Descartes, Elizabeth of Bohemia, Spinoza, Leibniz, Sophie of Hanover, Anne Conway, Margaret Cavendish, Kant).
  • The history of political philosophy (Plato, Aristotle, Augustine, Aquino, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant).
  • The history of hermeneutics (in particular the German tradition; Schleiermacher, Dilthey, Gadamer).

  Teaching

  FIL-0700/0702 Examen Philosophicum