Personkort bilde
Associate Professor

Erik Sveberg Dietrichs

Associate Professor Department of Medical Biology
Norwegian flag icon Sami flag icon

Associate Professor and leader of the Experimental and Clinical Pharmacology research group

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Selli, Anders Lund; Kondratiev, Timofei; McGlynn, Karen; Smith, Godfrey L; Tveita, Torkjel. Resistance to ventricular fibrillation predicted by the QRS/QTc - ratio in an intact rat model of hypothermia/rewarming. Cryobiology 2021. ISSN 0011-2240.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; McGlynn, Karen; Allan, Andrew; Connolly, Adam; Bishop, Martin; Burton, Francis; Kettlewell, Sarah; Myles, Rachel; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Moderate but not severe hypothermia causes pro-arrhythmic changes in cardiac electrophysiology. Cardiovascular Research (CVR) 2020. ISSN 0008-6363.s doi: https://doi.org/10.1093/cvr/cvz309.

 • Håheim, Brage; Kondratyev, Timofey; Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel. Comparison between two pharmacologic strategies to alleviate rewarming shock: vasodilation vs. inodilation. Frontiers in medicine 2020. ISSN 2296-858X.s doi: 10.3389/fmed.2020.566388.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Myles, Rachel; Smith, Godfrey L. A novel ECG-biomarker for cardiac arrest during hypothermia. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2020; Volum 28:27. ISSN 1757-7241.s 1 - 3.s doi: 10.1186/s13049-020-00721-0.

 • Kashgari, Farzane Kuresh; Ravna, Aina Westrheim; Sager, Georg; Lyså, Roy Andre; Enyedy, Istvan; Dietrichs, Erik Sveberg. Identification and experimental confirmation of novel cGMP efflux inhibitors by virtual ligand screening of vardenafil-analogues. Biomedicine and Pharmacotherapy 2020; Volum 126:110109. ISSN 0753-3322.s 1 - 8.s doi: 10.1016/j.biopha.2020.110109.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Arnestad, Marianne; Mellem, Jan Thore; Brennhovd, Pål. Dødelige fritidsbåtulykker kan forebygges. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (11). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.19.0366.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Håheim, Brage; Kondratyev, Timofey; Traasdahl, Erik R.; Tveita, Torkjel. Effects of hypothermia and rewarming on cardiovascular autonomic control in vivo. Journal of applied physiology 2018; Volum 124 (4). ISSN 8750-7587.s 850 - 859.s doi: 10.1152/japplphysiol.00317.2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Hypothermia and cardiac electrophysiology - a systematic review of clinical and experimental data.. Cardiovascular Research (CVR) 2018; Volum 115 (3). ISSN 0008-6363.s 501 - 509.s doi: 10.1093/cvr/cvy305.

 • Håheim, Brage; Kondratyev, Timofey; Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel. The beneficial hemodynamic effects of afterload reduction by sodium nitroprusside during rewarming from experimental hypothermia. Cryobiology 2017; Volum 77. ISSN 0011-2240.s 75 - 81.s doi: 10.1016/j.cryobiol.2017.05.002.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Sager, Georg; Tveita, Torkjel. Altered pharmacological effects of adrenergic agonists during hypothermia. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2016; Volum 24:143. ISSN 1757-7241.s 1 - 9.s doi: 10.1186/s13049-016-0339-8.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Dietrichs, Espen. Nevroprotektiv effekt av hypotermi. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; Volum 135 (18). ISSN 0029-2001.s 1646 - 1651.s doi: 10.4045/tidsskr.14.1250.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Schanche, Torstein; Kondratyev, Timofey; Gaustad, Svein Erik; Sager, Georg; Tveita, Torkjel. Negative inotropic effects of epinephrine in the presence of increased β-adrenoceptor sensitivity during hypothermia in a rat model. Cryobiology 2015; Volum 70 (1). ISSN 0011-2240.s 9 - 16.s doi: 10.1016/j.cryobiol.2014.10.012.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Kondratyev, Timofey; Tveita, Torkjel. Milrinone ameliorates cardiac mechanical dysfunction after hypothermia in an intact rat model. Cryobiology 2014; Volum 69 (3). ISSN 0011-2240.s 361 - 366.s doi: 10.1016/j.cryobiol.2014.09.002.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Håheim, Brage; Kondratyev, Timofey; Sieck, Gary C.; Tveita, Torkjel. Cardiovascular effects of levosimendan during rewarming from hypothermia in rat. Cryobiology 2014; Volum 69 (3). ISSN 0011-2240.s 402 - 410.s doi: 10.1016/j.cryobiol.2014.09.007.

 • Tveita, Anders; Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel. Myocardial gene expression profiling of rewarming shock in a rodent model of accidental hypothermia. Cryobiology 2012; Volum 64 (3). ISSN 0011-2240.s 201 - 210.s doi: 10.1016/j.cryobiol.2012.01.009.

 • Sveberg Dietrichs, Erik; Lindal, Sigurd; Næsheim, Torvind; Ingebrigtsen, Tor; Tveita, Torkjel. Altered Brain Myelin Sheath Morphology after Rewarming in Situ. Ultrastructural Pathology 2010; Volum 34 (2). ISSN 0191-3123.s 82 - 89.s doi: 10.3109/01913120903398753.

 • Dietrichs, Inger Sveberg; Dietrichs, Erik Sveberg. Farfars dagbok - Ett år og én dag i nazistenes fangenskap. Humanist Forlag 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. På livets grense - Hvordan kroppen takler ekstrem natur. Humanist Forlag 2017 ISBN 9788282821520.

 • Trane, Ingmar; Sager, Georg; Dietrichs, Erik Sveberg; Ravna, Aina Westrheim. Molecular modeling study of the testosterone metabolizing enzyme UDP-glucuronosyltransferase 2B17. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2021. ISSN 0968-0896.s doi: 10.1016/j.bmc.2021.116060.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Blir du mer sliten av å være ute når det er skikkelig kaldt − selv om du ikke gjør noe slitsomt?. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Brinchmann, Bendik Christian. Universitetene må rekruttere flere leger til basalmedisinske fag. Tidsskrift for Den norske legeforening 2021. ISSN 0029-2001.

 • Brinchmann, Bendik Christian; Dietrichs, Erik Sveberg; Haavardsholm, Espen A.; Kalager, Mette. Leger som forsker er navet i kunnskapsbasert medisin. Overlegen 2020. ISSN 1503-2663.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Berge, Øystein; Lundberg, Silje Ask. Hvor ble det av plysjstolene? - Flere vil ta nattoget. Så hvorfor har man gjort så vanskelig og ubehagelig?. Dagsavisen 2020. ISSN 1503-2892.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Det tilpasningsdyktige mennesket. 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Dette gjør kokain med kroppen. 2020.

 • Bakke, Håkon Kvåle; Fauskevåg, Ole Martin; Nielsen, Erik Waage; Dietrichs, Erik Sveberg. Intramuscular uptake of tranexamic acid during haemorrhagic shock in a swine model. 21st European Congress of Trauma & Emergency Surgery 2020-04-26 - 2020-04-28 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Myles, Rachel; Smith, Godfrey L. A novel ECG-biomarker for cardiac arrest during hypothermia. Frontiers in Cardio Vascular Biomedicine 2020-04-23 - 2020-04-26 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Folk takler ekstreme påkjenninger forskjellig. 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kalde fakta om nedkjølte hjerter. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Medisin for kalde hjerter. LVS-info 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Valget Ragnar angret på resten av livet. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ekspert etter iFinnmark-artikkel: Dette må du gjøre hvis du blir utsatt for dopvoldtekt. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Søsken skrev bok om farfars krigshistorie. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ett år og en dag i nazistenes fangenskap. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Eriks farfar smuglet dagboknotater på dopapir i sokker og truse - nå gir barnebarna ut historien i bokform. Bladet Tromsø 2019.

 • Frost, Joachim; Bernard, Jean-Paul Anthony; Dietrichs, Erik Sveberg; Kjeldstadli, Kari Grandaunet; Riedel, Bettina; Skråstad, Ragnhild Bergene; Vevelstad, Merete; Helland, Arne. Nye anbefalinger ved serumkonsentrasjonsmålinger av sentralstimulerende legemidler. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (13). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.19.0385.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Lørdagsuniversitetet - På livets grense. Lørdagsuniversitetet 2019-09-14 - 2019-09-14 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. På livets grense - Hvordan kroppen takler ekstrem natur. bok&vinkveld 2019-05-29 - 2019-05-29 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Du puster for fort (podcast) #43 - Hypotermiforskeren - Gjest: Erik Sveberg Dietrichs. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Medisin for kalde hjerter. dupusterforfort.com (internett) 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Arnestad, Marianne; Mellem, Jan Thore; Brenhovd, Pål. Kartlegging av fritidsbåtulykker. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. Fjellsportfestivalen 2019-02-23 - 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ingen effekt av moderat nedkjøling. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019. ISSN 0029-2001.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. PMMA. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. Foredrag 2018-01-31 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. X2-festivalen 2018-04-19 - 2018-04-22 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. Fjellfilmfestivalen 2018-09-08 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Se stream av bokbad med forfatter og lege Erik Sveberg Dietrichs. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Slik takler vi forkjølelse. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Gap-junction uncoupling as a pharmacological strategy to prevent hypothermia-induced ventricular fibrillation. World congress of basic and clinical pharmacology 2018-07-02 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Gap-junction uncoupling as a pharmacological strategy to prevent hypothermia-induced ventricular fibrillation. IUPHAR Young Investigator Award, World congress of basic and clinical pharmacology 2018-07-05 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Accidental Hypothermia - The Pharmacokinetics. AirMed World Congress 2018 2018-06-12 - 2018-06-14 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Tåleevne - Hva skjer i kroppen når vi stiger til nye høyder, dykker ned i dypet, kjemper oss gjennom bitende kulde eller brennende varme?. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. "Maratonens far" brukte 54 år på å fullføre OL-løpet. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Optical mapping of cardiac electrophysiology during experimental hypothermia. 6th International symposium on accidental hypothermia 2018-04-26 - 2018-04-26 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Fem tips som gjør at du slipper å fryse. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Accidental hypothermia. Nordic first aid 2018-03-10 - 2018-03-11 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ekko: Kulde - med Børge Ousland og Erik Sveberg Dietrichs. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kalde Hjerter. Arctic Frontiers - Pecha Kucha 2017-01-27 - 2017-01-27 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. tetrahydrocannabinol. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Sentralstimulerende midler. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Rusmidler. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Nalokson. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kokain. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kodein. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hypotermi. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hasj. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Cannabis. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Schau, Kristopher. På livets grense. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Fylte Tromsø Museum – nå er han klar for Polarmuseet. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. De første på verdens høyeste fjell. Harvest : Mennesket & naturen 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Jeg skal vinne eller dø i forsøket - Historien om Francisco Lazaro. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Onsdagsgjest på Ekko: På livets grense - Hvordan menneskekroppen takler ekstrem natur. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen havets kulde?. Aftenposten Vitenskap 2017. ISSN 2464-3033.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. One Doctor’s Fascination with the Human Body in Extreme Nature. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Få trodde på John Capes’ mirakuløse flukt fra havdypet. 2017.

 • Wæhler, Turid Austin; Dietrichs, Erik Sveberg. The vanishing Aral Sea: health consequences of an environmental disaster. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137 (18). ISSN 0029-2001.s 1 - 5.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0597.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Dette er det mest ekstreme vi kan utsette oss for. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Derfor blir dykkersyke kalt «the bends». Forskning.no 2017. ISSN 1891-635X.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. NRK Troms - Distriktssending, På livets grense. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ukeslutt - På livets grense. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Slik takler kroppen ekstreme påkjenninger. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Går høyt og lavt i ny bok. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; McGlynn, Karen; Kondratiev, Timofei; Smith, Godfrey L; Tveita, Torkjel. Hypothermia-induced differential effects on cardiac depolarisation and repolarisation in vivo. EHRA Europace Cardiostim 2017 and the 41st EWGCCE Meeting 2017-06-17 - 2017-06-21 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Håheim, Brage; Kondratiev, Timofei; Tveita, Torkjel. Electrophysiological properties of calcium-sensitiser levosimendan during rewarming from severe hypothermia in vivo. The 13th congress of the European Assosciation for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) 2017-06-24 - 2017-06-27 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Er kreftbehandling under graviditet skadelig for barnet?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016. ISSN 0029-2001.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvorfor hjelper ikke adrenalin kalde hjerter?. Forskning.no 2016. ISSN 1891-635X.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; McGlynn, Karen; Allen, Andrew; Connolly, Adam; Bishop, Martin; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. The differential effects of hypothermia on cardiac conduction and excitability. 40th EWGCCE Meeting 2016-09-02 - 2016-09-04 2016.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Rovdyrangrep i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (14). ISSN 0029-2001.s 1236 - 1238.s doi: 10.4045/tidsskr.16.0341.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Pharmacology of hypothermia. Clinical governance meeting 2016-03-03 - 2016.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel. Pharmacological approaches to management of hypothermia-induced cardiac dysfunction. 2015 ISBN 978-82-7589-460-9.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvorfor stopper hjertet når det blir for kaldt?. Aftenposten Vitenskap 2015. ISSN 2464-3033.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Farer i isødet. Aftenposten Historie 2015. ISSN 1894-5775.

 • Sveberg Dietrichs, Erik. Behandling av hypotermiindusert hjertesvikt.. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.15.0475.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Resuscitation drugs in accidental hypothermia. London Trauma Conference 2014-12-09 - 2014-12-11 2014.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Allan, Andrew; McGlynn, Karen; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Moderate hypothermia induces pro-arrhythmic changes in cardiac electrophysiology. Arctic Frontiers 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.

 • McGlynn, Karen; Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Hypothermic solutions cause reduced contractility in ventricular cardiomyocytes following rewarming. Arctic Frontiers 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Allen, Andrew; McGlynn, Karen; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Measurements of ventricular activation and repolarisation during deep hypothermia and rewarming using panoramic optical mapping of isolated Langendorff perfused rabbit hearts. The 40th International Congress on Electrocardiology 2013-08-07 - 2013-08-10 2013.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hypothermia - Will my drugs work?. London Trauma Conference 2013-12-09 - 2013-12-12 2013.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Allen, Andrew; McGlynn, Karen; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Ventricular activation and repolarisation during deep hypothermia and rewarming using panoramic optical mapping of langendorff perfused rabbit hearts. EHRA Europace 2013-06-23 - 2013-06-26 2013.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Gaustad, Svein Erik; Kondratiev, T; Sager, Georg; Tveita, Torkjel. Hypothermia-induced dysfunction of the myocardial B1-adrenoceptor signal system. Accidental Hypothermia In The High North, The 3rd International Symposium On Accidental Hypothermia 2012-10-22 - 2012-10-23 2012.

 • Håheim, Brage; Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Sieck, Gary C.. Cardiovascular effects of levosimendan during rewarming from severe hypothermia in vivo. The FASEB Journal 2011; Volum 25. ISSN 0892-6638.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Kondratiev, T; Tveita, Torkjel. Cardiovascular effects of the PDE3 inhibitor milrinone and calcium sensitizer levosimendan, during rewarming from severe hypothermia in vivo. Høstmøtet 2010-10-27 - 2010-10-29 2010.

 • Sveberg Dietrichs, Erik; Kondratiev, Timofei; Tveita, Torkjel. Cardiovascular effects of milrinone during rewarming from hypothermia in an intact animal model. 3rd International Hypothermia Symposium 2009-09-02 - 2009-09-05 2009.

 • Trane, Ingmar; Sager, Georg; Dietrichs, Erik Sveberg; Ravna, Aina Westrheim. Molecular modeling study of the testosterone metabolizing enzyme UDP-glucuronosyltransferase 2B17. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2021. ISSN 0968-0896.s doi: 10.1016/j.bmc.2021.116060.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Blir du mer sliten av å være ute når det er skikkelig kaldt − selv om du ikke gjør noe slitsomt?. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Brinchmann, Bendik Christian. Universitetene må rekruttere flere leger til basalmedisinske fag. Tidsskrift for Den norske legeforening 2021. ISSN 0029-2001.

 • Brinchmann, Bendik Christian; Dietrichs, Erik Sveberg; Haavardsholm, Espen A.; Kalager, Mette. Leger som forsker er navet i kunnskapsbasert medisin. Overlegen 2020. ISSN 1503-2663.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Berge, Øystein; Lundberg, Silje Ask. Hvor ble det av plysjstolene? - Flere vil ta nattoget. Så hvorfor har man gjort så vanskelig og ubehagelig?. Dagsavisen 2020. ISSN 1503-2892.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Det tilpasningsdyktige mennesket. 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Dette gjør kokain med kroppen. 2020.

 • Bakke, Håkon Kvåle; Fauskevåg, Ole Martin; Nielsen, Erik Waage; Dietrichs, Erik Sveberg. Intramuscular uptake of tranexamic acid during haemorrhagic shock in a swine model. 21st European Congress of Trauma & Emergency Surgery 2020-04-26 - 2020-04-28 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Myles, Rachel; Smith, Godfrey L. A novel ECG-biomarker for cardiac arrest during hypothermia. Frontiers in Cardio Vascular Biomedicine 2020-04-23 - 2020-04-26 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Folk takler ekstreme påkjenninger forskjellig. 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kalde fakta om nedkjølte hjerter. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Medisin for kalde hjerter. LVS-info 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Valget Ragnar angret på resten av livet. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ekspert etter iFinnmark-artikkel: Dette må du gjøre hvis du blir utsatt for dopvoldtekt. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Søsken skrev bok om farfars krigshistorie. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ett år og en dag i nazistenes fangenskap. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Eriks farfar smuglet dagboknotater på dopapir i sokker og truse - nå gir barnebarna ut historien i bokform. Bladet Tromsø 2019.

 • Frost, Joachim; Bernard, Jean-Paul Anthony; Dietrichs, Erik Sveberg; Kjeldstadli, Kari Grandaunet; Riedel, Bettina; Skråstad, Ragnhild Bergene; Vevelstad, Merete; Helland, Arne. Nye anbefalinger ved serumkonsentrasjonsmålinger av sentralstimulerende legemidler. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (13). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.19.0385.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Lørdagsuniversitetet - På livets grense. Lørdagsuniversitetet 2019-09-14 - 2019-09-14 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. På livets grense - Hvordan kroppen takler ekstrem natur. bok&vinkveld 2019-05-29 - 2019-05-29 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Du puster for fort (podcast) #43 - Hypotermiforskeren - Gjest: Erik Sveberg Dietrichs. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Medisin for kalde hjerter. dupusterforfort.com (internett) 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Arnestad, Marianne; Mellem, Jan Thore; Brenhovd, Pål. Kartlegging av fritidsbåtulykker. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. Fjellsportfestivalen 2019-02-23 - 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ingen effekt av moderat nedkjøling. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019. ISSN 0029-2001.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. PMMA. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. Foredrag 2018-01-31 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. X2-festivalen 2018-04-19 - 2018-04-22 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. Fjellfilmfestivalen 2018-09-08 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Se stream av bokbad med forfatter og lege Erik Sveberg Dietrichs. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Slik takler vi forkjølelse. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Gap-junction uncoupling as a pharmacological strategy to prevent hypothermia-induced ventricular fibrillation. World congress of basic and clinical pharmacology 2018-07-02 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Gap-junction uncoupling as a pharmacological strategy to prevent hypothermia-induced ventricular fibrillation. IUPHAR Young Investigator Award, World congress of basic and clinical pharmacology 2018-07-05 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Accidental Hypothermia - The Pharmacokinetics. AirMed World Congress 2018 2018-06-12 - 2018-06-14 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Tåleevne - Hva skjer i kroppen når vi stiger til nye høyder, dykker ned i dypet, kjemper oss gjennom bitende kulde eller brennende varme?. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. "Maratonens far" brukte 54 år på å fullføre OL-løpet. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Optical mapping of cardiac electrophysiology during experimental hypothermia. 6th International symposium on accidental hypothermia 2018-04-26 - 2018-04-26 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Fem tips som gjør at du slipper å fryse. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Accidental hypothermia. Nordic first aid 2018-03-10 - 2018-03-11 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ekko: Kulde - med Børge Ousland og Erik Sveberg Dietrichs. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kalde Hjerter. Arctic Frontiers - Pecha Kucha 2017-01-27 - 2017-01-27 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. tetrahydrocannabinol. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Sentralstimulerende midler. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Rusmidler. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Nalokson. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kokain. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kodein. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hypotermi. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hasj. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Cannabis. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Schau, Kristopher. På livets grense. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Fylte Tromsø Museum – nå er han klar for Polarmuseet. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. De første på verdens høyeste fjell. Harvest : Mennesket & naturen 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Jeg skal vinne eller dø i forsøket - Historien om Francisco Lazaro. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Onsdagsgjest på Ekko: På livets grense - Hvordan menneskekroppen takler ekstrem natur. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen havets kulde?. Aftenposten Vitenskap 2017. ISSN 2464-3033.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. One Doctor’s Fascination with the Human Body in Extreme Nature. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Få trodde på John Capes’ mirakuløse flukt fra havdypet. 2017.

 • Wæhler, Turid Austin; Dietrichs, Erik Sveberg. The vanishing Aral Sea: health consequences of an environmental disaster. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137 (18). ISSN 0029-2001.s 1 - 5.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0597.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Dette er det mest ekstreme vi kan utsette oss for. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Derfor blir dykkersyke kalt «the bends». Forskning.no 2017. ISSN 1891-635X.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. NRK Troms - Distriktssending, På livets grense. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ukeslutt - På livets grense. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Slik takler kroppen ekstreme påkjenninger. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Går høyt og lavt i ny bok. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; McGlynn, Karen; Kondratiev, Timofei; Smith, Godfrey L; Tveita, Torkjel. Hypothermia-induced differential effects on cardiac depolarisation and repolarisation in vivo. EHRA Europace Cardiostim 2017 and the 41st EWGCCE Meeting 2017-06-17 - 2017-06-21 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Håheim, Brage; Kondratiev, Timofei; Tveita, Torkjel. Electrophysiological properties of calcium-sensitiser levosimendan during rewarming from severe hypothermia in vivo. The 13th congress of the European Assosciation for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) 2017-06-24 - 2017-06-27 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Er kreftbehandling under graviditet skadelig for barnet?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016. ISSN 0029-2001.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvorfor hjelper ikke adrenalin kalde hjerter?. Forskning.no 2016. ISSN 1891-635X.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; McGlynn, Karen; Allen, Andrew; Connolly, Adam; Bishop, Martin; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. The differential effects of hypothermia on cardiac conduction and excitability. 40th EWGCCE Meeting 2016-09-02 - 2016-09-04 2016.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Rovdyrangrep i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (14). ISSN 0029-2001.s 1236 - 1238.s doi: 10.4045/tidsskr.16.0341.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Pharmacology of hypothermia. Clinical governance meeting 2016-03-03 - 2016.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel. Pharmacological approaches to management of hypothermia-induced cardiac dysfunction. 2015 ISBN 978-82-7589-460-9.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvorfor stopper hjertet når det blir for kaldt?. Aftenposten Vitenskap 2015. ISSN 2464-3033.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Farer i isødet. Aftenposten Historie 2015. ISSN 1894-5775.

 • Sveberg Dietrichs, Erik. Behandling av hypotermiindusert hjertesvikt.. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.15.0475.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Resuscitation drugs in accidental hypothermia. London Trauma Conference 2014-12-09 - 2014-12-11 2014.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Allan, Andrew; McGlynn, Karen; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Moderate hypothermia induces pro-arrhythmic changes in cardiac electrophysiology. Arctic Frontiers 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.

 • McGlynn, Karen; Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Hypothermic solutions cause reduced contractility in ventricular cardiomyocytes following rewarming. Arctic Frontiers 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Allen, Andrew; McGlynn, Karen; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Measurements of ventricular activation and repolarisation during deep hypothermia and rewarming using panoramic optical mapping of isolated Langendorff perfused rabbit hearts. The 40th International Congress on Electrocardiology 2013-08-07 - 2013-08-10 2013.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hypothermia - Will my drugs work?. London Trauma Conference 2013-12-09 - 2013-12-12 2013.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Allen, Andrew; McGlynn, Karen; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Ventricular activation and repolarisation during deep hypothermia and rewarming using panoramic optical mapping of langendorff perfused rabbit hearts. EHRA Europace 2013-06-23 - 2013-06-26 2013.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Gaustad, Svein Erik; Kondratiev, T; Sager, Georg; Tveita, Torkjel. Hypothermia-induced dysfunction of the myocardial B1-adrenoceptor signal system. Accidental Hypothermia In The High North, The 3rd International Symposium On Accidental Hypothermia 2012-10-22 - 2012-10-23 2012.

 • Håheim, Brage; Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Sieck, Gary C.. Cardiovascular effects of levosimendan during rewarming from severe hypothermia in vivo. The FASEB Journal 2011; Volum 25. ISSN 0892-6638.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Kondratiev, T; Tveita, Torkjel. Cardiovascular effects of the PDE3 inhibitor milrinone and calcium sensitizer levosimendan, during rewarming from severe hypothermia in vivo. Høstmøtet 2010-10-27 - 2010-10-29 2010.

 • Sveberg Dietrichs, Erik; Kondratiev, Timofei; Tveita, Torkjel. Cardiovascular effects of milrinone during rewarming from hypothermia in an intact animal model. 3rd International Hypothermia Symposium 2009-09-02 - 2009-09-05 2009.

 • [Loading...]