#
#
Department of Language and Culture monica.grini@uit.no +4777645171 Tromsø SVHUM E 1020

Monica Grini


Senior lecturer

Job description

 

 


 • Grini, Monica. Sámi (re)presentation in a differentiating museumscape: Revisiting the art-culture system. (fulltekst) Nordisk Museologi 2019; Volum 27 (3). ISSN 1103-8152.s 169 - 185.s doi: 10.5617/nm.7740.
 • Grini, Monica. Så fjernt det nære: Nasjonalmuseet og samisk kunst. (fulltekst) Kunst og kultur 2019; Volum 102 (3). ISSN 0023-5415.s 176 - 190.s doi: 10.18261/issn.1504-3029-2019-03-04.
 • Grini, Monica; Oskal, Nils. Fra Karesjok, Tana-elv og Vadsøe Sogn i Sommerdragt: Resepsjonshistorikk og tolkningsmuligheter. (fulltekst) DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018 (2). ISSN 1501-9934.s 88 - 99.
 • Grini, Monica. Contemporary Sámi Art in the Making of Sámi Art History: The Work of Geir Tore Holm, Outi Pieski and Lena Stenberg. (omtale) Aarhus Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 7184 252 4.s 297 - 323.s doi: 10.2307/j.ctv62hhh7.18.
 • Grini, Monica. Historiographical Reflections on Sámi Art and the Paradigm of the National in Norwegian Art History. (data) Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-238-4.s 49 - 67.
 • Grini, Monica. Samisk kunst og norsk kunsthistorie: delvise forbindelser. (fulltekst) Stockholm University Press 2021 (9) ISBN 978-91-7635-039-3. ISSN 2002-3227.
 • Grini, Monica. Decasia, Bill Morrison. 2009.
 • Grini, Monica. Curating the Anthropocene. Roundtable. Nordic Nature: Art, Ecology, Landscape (data) 2022-06-16 - 2022-06-18 2022.
 • Grini, Monica. Duodji Matters: Comments on ‘Decolonizing Production: Healing, Belonging, and Social Change in Sápmi’ by Natalia Magnani and Matthew Magnani. (fulltekst) Current Anthropology 2022. ISSN 0011-3204.s doi: https://doi.org/10.1086/720639.
 • Kveseth, Magne; Grini, Monica. Viktig bok om synet på samisk kunst. (fulltekst) 2022.
 • Grini, Monica. Samisk kunst og norsk kunsthistorie: Delvise forbindelser. Girjegumpi. Det samiske i norsk kunst- og arkitekturhistorie (omtale) 2022-01-20 - 2022-01-20 2022.
 • Putz, Maria-Elena; Grini, Monica. I Sámi. Arte e cultura dell’unica popolazione indigena europea. Artribune 2021.s 51 - 55.
 • Grini, Monica. Sámi Art and the Poetics and Politics of Norwegian Art History. Art History and Visual Studies Lecture Series, IFIKK/University of Oslo (data) 2021-04-20 - 2021-04-20 2021.
 • Grini, Monica. Differencing Canons. Sámi and Norwegian Art History. SASS 2021: Ecologies and Economies (omtale) 2021-05-05 - 2021-05-14 2021.
 • Grini, Monica. Sámi Art Beyond the Nation(-State). Cross-border connectivity in Nordic–Baltic Art in the late 19th and 20th centuries (omtale) 2021-05-17 - 2021-05-18 2021.
 • Grini, Monica. Paneldeltager. "De gamle må ut! Debatt om kunsthistoriefagets rolle og framtid" (omtale) 2021-08-27 - 2021-08-27 2021.
 • Grini, Monica; Wersland, Elin Margrethe. Ny aktuell bok: Viser hvordan samiske kunstnere og andre aktører hele tiden har ytt motstand. (fulltekst) 2021.
 • Grini, Monica. Ny bok om samisk konst i förhållande till norskt nationsbygge. (data) 2021.
 • Grini, Monica. Presentation: "The Installation. Politics and Poetics of Display". Zoomposium, The Societal Dimensions of Sámi Research 2020-10-30 - 2020-10-30 2020.
 • Grini, Monica. Kunsthistoriens politikk. (data) Se Kunst Magasin 2020 (3). ISSN 1893-9791.s 16 - 19.
 • Grini, Monica. Kunst(historie) er ikke det du tror det er: Noen refleksjoner rundt kunsthistorie som global praksis. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis. Ph.d.-emne (omtale) 2020-05-11 - 2020-05-12 2020.
 • Heidi Marie, Lindekleiv; Grini, Monica. Året for å feire "den guddommelige kunstneren". 2020.
 • Grini, Monica. THE INSTALLATION. POLITICS AND POETICS OF DISPLAY. https://sodisami.net (fulltekst) 2020-10-30 - 2025-10-30 2020.
 • Grini, Monica. Arresting Actors, Equivocal Translations: Anders Poulsen and His Drum. Henrik-Steffens-Vorlesungen (omtale) 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.
 • Grini, Monica. Panelist: "Research Matters: How to study colonial histories in art and visual culture?". The Art of Nordic Colonialism (omtale) (prosjekt) 2019-10-07 - 2019-10-07 2019.
 • Grini, Monica. Det store i det lille: Lars Hættas miniatyrduodji. Smávva diŋggaid stuorisvuohta: Lars Hætta duodji. Lars Hætta ja Anders Bæra muitalusat ja duodji (prosjekt) 2019-11-06 - 2019-11-06 2019.
 • Grini, Monica. Samisk (re)presentasjon i et nasjonalt museumslandskap. Gjesteforelesning Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design 2019-12-03 - 2019-12-03 2019.
 • Grini, Monica. Samisk kunst og nasjonale ekskluderingsmekanismer. (fulltekst) Kunstkritikk.no 2018. ISSN 1504-0925.
 • Grini, Monica. Poala-Ánde og tromma. Festspillutstilling: Institutt for natur og kunst (omtale) 2018-06-24 - 2018.
 • Grini, Monica. Johan Rist: Knife, sheath, náhppi, and guottahat (with knife, scissor and nállogoahti). (omtale) 2018.
 • Grini, Monica. Anders Paulsen og tromma: kontakt og kontekst. Kunsthistorisk forenings konferanse 2018 (data) (prosjekt) 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.
 • Grini, Monica. Looking for Sami art (duodji and dáidda) in Oslo museums. Displaying the Samis (omtale) 2018-10-11 - 2018.
 • Grini, Monica. Innledning til samtale om kunstkritikk i Nord-Norge. Samtale om kunstkritikk i Nord-Norge 2018-11-02 - 2018.
 • Grini, Monica. Translations of Poala-Ánde’s drum. [no title] NORDIK XII (omtale) 2018-11-25 - 2018-11-27 2018.
 • Grini, Monica. Innskrivninger og utskrivninger av samisk kunst i norsk kunsthistorie. Guosselogaldallan 2018-11-23 - 2018.
 • Grini, Monica. Fremlegg av bokkapittel. Teakstaseminára 2018-11-23 - 2018.
 • Grini, Monica. Samisk kunst og nasjonale fortellinger. Logaldallan 2018-11-25 - 2018.
 • Grini, Monica. Presentasjon av bokkapittel. Forskergruppeseminar 2018-12-13 - 2018-12-13 2018.
 • Grini, Monica. Introduksjon til kunst og duodji. (data) 2017.
 • Grini, Monica. Historjá/History, Britta Marakatt-Labba. (data) (fulltekst) 2017.
 • Grini, Monica. The UiT Art Collection. Guided tour on Campus. International Association of Curators of Contemporary Art Post-Cogress 2017-05-22 - 2027-05-23 2017.
 • Grini, Monica. There Is No. Dialog om samisk kunst. Spesialomvisning (omtale) 2017-08-19 - 2017-08-19 2017.
 • Grini, Monica. Traps as artworks and artworks as traps: Documenta 14. Forskergruppeseminar 2017-12-12 - 2017-12-12 2017.
 • Grini, Monica. Omvisning i UiTs kunstsamling for Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk. Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk på utstillingsbesøk i Tromsø 2017-10-02 - 2017-10-02 2017.
 • Grini, Monica. Omvisning i UiTs kunstsamling for delegasjon fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Omvisning 2017-06-29 - 2017-06-29 2017.
 • Grini, Monica. Samisk kunst i norsk kunsthistorie: Historiografiske riss. (fulltekst) 2016.
 • Grini, Monica. Samisk kunst i norsk kunsthistorie. Historiografiske riss. Seminar on Sámi Art 2015-05-06 - 2015-05-06 2015.
 • Grini, Monica. Is Art History Global? Some Critical Notes on "Art History as a Global Discipline". Open seminar on Sámi Art (data) 2014-10-04 - 2014.
 • Grini, Monica; Astrid, Helander. Loktemin máhtu sámi dáidagiI. (data) 2012.
 • Grini, Monica. Finnmarksviddens kunst anno 1940,1948, 1952 og 2008. Tekst og bilde i ulik materialitet. Materiality and Historicity 2012-01-25 - 2012-01-27 2012.
 • Grini, Monica. About Art and Sami Art. Essay. Presentation/Representation/Repression.The Critical Production of Display and Interpretation in Art History (data) 2012-10-24 - 2012-10-27 2012.
 • Grini, Monica. About Art and Sami Art. Sami art: Perspectives on the Indigenous and the Contemporary (data) 2012-11-21 - 2012-11-23 2012.
 • Grini, Monica. Samisk kunstkonferanse arrangeres i Tromsø. 2012.
 • Grini, Monica. Konferanse om samisk kunst. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Grini, Monica. Konferanse om samisk kunst. Avisa Tromsø 2012.
 • Grini, Monica. Samisk kunst på dagsorden. 2011.
 • Grini, Monica. Samisk kunst som global kunst. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis (omtale) 2011-11-17 - 2011-11-18 2011.
 • Grini, Monica. En historiografisk undersøkelse av begrepet og resepsjonen av “samisk kunst”. Program for samisk forskning II: Formidlingseminar (prosjekt) 2011-05-26 - 2011-05-27 2011.
 • Grini, Monica. PolArt 2010 – arktiske undersøkelser. 2010.
 • Grini, Monica. Musikk og kunst i skjønn forening. 2009.
 • Grini, Monica. Conceptualizations of Sami Art. The Sami Art Research Project. First Conference (prosjekt) 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.
 • Grini, Monica. Jåks på juleauksjon. 2008.
 • Grini, Monica. "Noen var der og har sett meg". Gjesteskribent for spalten Kvinneblikk. Bladet Tromsø 2008.
 • Grini, Monica. Politiske undertoner. 2008.
 • Grini, Monica. Ut av videoskapet. 2008.
 • Grini, Monica. Nordnorske godbiter under hammeren. 2007.
 • Grini, Monica. Levende bilder. 2007.
 • Grini, Monica. Vaffel og videokunst. 2007.
 • Grini, Monica. Viser vei til kunsten. 2007.
 • Marianne, Pettersen; Grini, Monica. "Pimp t-skjorta di! Design over alt!" Produksjoner 2007 - 2008. Den kulturelle skolesekken. Kultur i Troms.. 2007.
 • Marianne, Pettersen; Grini, Monica. "Forunderlig videokunst!". Produksjoner 2007 - 2008. Den kulturelle skolesekken. Kultur i Troms.. 2007.
 • Grini, Monica. Skulptur, POPP og Hjertebank. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2007; Volum 1 (2). ISSN 1891-697X.
 • Grini, Monica; Gunnar, Danbolt. Rafael og Madonna della Sedia i klassisismens og romantikkens resepsjon. En resepsjonshistorisk analyse av kunstneren og hans verk.. (data) Universitetet i Bergen 2005.
 • Grini, Monica. Skulpturguide for Kistefos-Museet. 2003.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Historiography, museology and representation, especially articulations and receptions of Sámi art.

  Member of the research project The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art HistoriesUniversity of Copenhagen, 2019–2022.

  Member of the research project The Governmateriality of Indigenous Religion(s), UiT, 2020–2024.

  Teaching

  I am course organiser or contribute lectures to the following courses:

  Media and Documentation Studies MA: MDV-3050 Theory and Method for Media and Documentation Studies; MDV-3052 MA Practice Course; MDV-3055 Research Design; MDV-3950 Master Seminar Series; HIF-3112 Film as Method and Data.

  Media and Documentation Studies BA: MDV-1001 Multimediality; MDV-1202 Teaching Centers and Document Institutions; MDV-1003 Media, Communication and Society; MDV-1005 Method for Media and Documentation Studies; MDV-2205 BA Practice Course; MDV-2035 Bachelor Thesis.

  Art History PhD: KVI-8001 Visual Arts between History, Aesthetics and Practice

  Art History MA: KVI-3110 Project Planning and Academic writing; KVI-3121 Art Theory; KVI-3122 Aesthetics and Art Historiography; KVI-3211 Arctic Motifs (web based); KVI-3220 In-depth Study Module; KVI-3900 Master Seminar Series.

  Art History BA: KVI-0100 The Art of Looking: Introduction to Art History (web-based); KVI-1010 Period and Style; KVI-1110 Modernism in Norway; KVI-1014 Visual Analysis; KVI-1015 Theory and Method; KVI-1013 Art Historical Fieldwork: From Tromsø to Rome; KVI-1111 The Baroque: Period and Style; KVI-2016 Contemporary Art and Architecture in the Nordic Countries; KVI-2050 Bachelor Thesis; KVI-2516 Sami Art; KVI-2517 Indigenous Art.

        

        

        

        

   

   

   

   

   

          

     Member of project


  CV

  PhD (University of Tromsø, 2016); Cand.philol. (University of Bergen, 2005); Cand.mag. (University of Bergen, 2002)

  PhD thesis: Samisk kunst i norsk kunsthistorie. Historiografiske riss. [Sami art in Norwegian art history. A historiographical study].

  Cand.philol thesis: Rafael og Madonna della Sedia i klassisismens og romantikkens resepsjon. En resepsjonshistorisk analyse av kunstneren og hans verk.  [The romantic and neoclassical reception of Raphael and Madonna della Sedia].

  Positions

  • Senior Lecturer, Media and Documentation Studies, Department of Culture and Language, UiT, 2018
  • Associate Professor, Art History, Department of Culture and Language, UiT, 2017
  • Assistant Professor, Art History, Department of Culture and Language, UiT, 2016
  • PhD Candidate, Department of Culture and Literature, University of Tromsø, 2010–2015
  • Head of Education and Public Programme, Tromsø Gallery of Contemporary Art, 2007–2010
  • Temporary director, Tromsø Gallery of Contemporary Art, 2007–2008
  • Art educator, Pilotgalleriet, Buskerud Art Centre, 2006–2007
  • Gallery manager, Art Hall & Sculpture Park, Kistefos Museum, 2005
  • Art educator, Art Hall & Sculpture Park, Kistefos Museum, 2003–2005

  Grants

  Scholarship from Professor Oluf Kolsrud and wife Borghild Kolsruds' Legacy

  Borse di studio concesse dal governo italiano a cittadini stranieri e italiani residenti all’ estero, anno accademico 2005–2006 [Scholarship from the Italian Government], 2006

  Scholarship from Disponent Eystein Magnus’ Legacy for residency at the Norwegian Institute in Rome, 2004

  Selected curatorial work

  NOW! 20th Anniversary exhibition of Artists’ Association of Lapland, with Svein Ingvoll Pedersen Rovaniemi Art Museum, Finland, http://www.korundi.fi, 2009

  PolArt 2009. Artists: Eirin Støen, Maja Nilsen, Märit Aronsson and Rita Leppiniemi, co-curator, Tromsø Gallery of Contemporary Art, 2009

  Sven Påhlsson, Festival Exhibition, co-curator, Tromsø Gallery of Contemporary Art, 2008


  SVHUM E 1020

  Click for bigger map