23945.png
23945.png
Department of Social Sciences stine.didriksen@uit.no +4777623289 91809495 Tromsø SVHUM D 2030

Didriksen, Stine Meier  • Didriksen, Stine Meier; Moldenæs, Turid. Lederes referanserammer for skjønn som kulturelle konstruksjoner. En analyse av to norske lederes selvbiografier.. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 199 - 220.
  • Moldenæs, Turid; Didriksen, Stine Meier. Regional omdømmebygging som autokommunikasjon. En analyse av to digitale fortellinger.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1654-3.s 151 - 172.
  • Moldenæs, Turid; Didriksen, Stine Meier. Nordlendingen - blott til lyst og underholdning?. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 315 - 325.
  • Grepperud, Gunnar; Pettersen, Hilde Marie; Didriksen, Stine. Fra utdanning til praksis . Hvordan har HMS-utdanningen kommet Forsvaret til nytte?. 2012.
  • Didriksen, Stine; Moldenæs, Turid. Arena, bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge v/SpareBank1 Nord-Norge. 2010.
  • Look at all works in CRIStin →    SVHUM D 2030

    Click for bigger map