oddjornlondal.jpg
oddjornlondal.jpg
RKBU North oddbjorn.londal@uit.no +4777645863 +4748109066 Tromsø MH2 L.10.355

Oddbjørn Løndal


Univercity lecturer

Job description

Univercity lecturer in mental health science. In the period of January 2015 to December 2019 Løndal was a part of the leading team for Incredible Years in Norway (De Utrolige Årene(DUÅ), - in the role of administrative leadership In the same period he was a part of RKBU North's (UiT) leaderteam too. 

Lønsdal is doing eduacation, supervising  and certification of group leaders in schools, classrooms, kindergartens, mental helth clinics, child welfare service, maternal and child helth centre, etc. (See homepage and Facebook page). Løndal is part of several international network for people working with implementation of IY-programs; e.g.: Erasmus+ 2017-2020. He's also part of several Research Groups around Research on IY programs  (DUÅ) in Norway. 

Løndal is Norwegian project leader for a EEA Grant project in The Czech Republic, where the aim is implementing and research on the parent training program Triple P. The project period is 2019 - 2024.


 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. De Utrolige Årenes Skole og barnehageprogram. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854.s 141 - 160.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Løndal, Oddbjørn. Implementering av tiltak/intervensjoner - fra teori til praksis. Webinar: Opplæring i "Snakke" og "Jeg vet", kurs om implementering 2022-03-17 - 2022-03-17 2022.
 • Saus, Merete; Løndal, Oddbjørn; Douglas, Marcela; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Halvorsen, Therese. Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM. Fagmøte 2019-05-15 - 2019-05-15 2019.
 • Løndal, Oddbjørn. «Godt samspill og gode grenser for barn i barnehagealder». Innlegg på faglig seminar i Stakkevollen bydel 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.
 • Løndal, Oddbjørn; Walmsness, Kari. De Utrolige Årene (DUÅ) tilpasset ASD og ADHD. Autismekonferanse 2019-05-20 - 2019-05-21 2019.
 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. Fungerer opplæringsprogrammet "De Utrolige Årene" i skole, SFO og barnehage? (Tromsø) Er opplæringsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) i skole, SFO og barnehage en trussel mot pedagogisk frihet, eller et nyttig supplement?. Lørdagsuniversitetet 2019-03-30 - 2019-03-30 2019.
 • Løndal, Oddbjørn. «Forskning og erfaringer fra programserien De Utrolige Årene (DUÅ) – Hvordan forebygge og behandle reguleringsvansker og aggresjon blant barn i barnehage- og tidlig skolealder?».. Innlegg på dagskonferansen "Sinte, unge gutter" 2019-03-12 - 2019-03-12 2019.
 • Saus, Merete; Douglas, Marcela; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løndal, Oddbjørn. 25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse. 2019.
 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Er DUÅ og PALS en trussel mot demokratiet?. (data) barnehage.no 2018.
 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Det handler ikke bare om ro i klasserommet. (data) Dagsavisen - Nye Meninger 2018.
 • Løndal, Oddbjørn. Facebookside: De Utrolige Årene, RKBU/RBUP. (data) 2018.
 • Løndal, Oddbjørn. Hjemmeside: De Utrolige Årene. (data) 2018.
 • Skarsvaag, Hanne; Brunborg, Bjørn; Løndal, Oddbjørn; Jennerwein, Andrea. De Utrolige Årene - Foreldreveiledning til familier med barn som har ADHD.. (data) 2018.
 • Martinsen, Monica White; Løndal, Oddbjørn. Få kommuner i nord søker kompetanseheving for barnevernansatte. (data) 2018.
 • Aasheim, Merete; Seabra-Santos, Maria Joao; Fossum, Sturla; Gaspar, Maria Filomena; Handegård, Bjørn-Helge; Major, Sofia O; Drugli, May Britt; Azevedo, Andreia F.; Patras, Joshua; Homem, Tatiana C.; Klest, Sihu; Pimentel, Mariana; Baptista, Elsa; Vale, Vera; Løndal, Oddbjørn. Effects of the Incredible Years Teacher Classroom Management program (IY-TCM) in disadvantaged and universal settings: Change in children’s problem behavior and social skills. EUSPR 2018 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.
 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. Evaluation of the IY-TCM program in regular school settings in Norway: Change in student’s behavior. Incredible Years Mentor Meeting 2018-09-19 - 2018-09-21 2018.
 • Løndal, Oddbjørn; Strøm, Henriette Kyrrestad. Overordnet del- verdier og prinsipper i grunnskoleopplæringen. Fagdag for skoleansatte i kommunene Målselv, Bardu, Lavangen, Salangen og Dyrøy 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.
 • Jennerwein, Andrea; Løndal, Oddbjørn. Et helhetlig blikk på De Utrolige Årene anno 2017. Internundervisning BUPA, UNN og RKBU Nord, Uit 2017-09-22 - 2017-09-22 2017.
 • Løndal, Oddbjørn. Åpning av fagdag: Et helhetlig blikk på De Utrolige Årenes tilbud i Norge. Fagdag for alle barnehageansatte i Karmøy kommune 2017-11-09 - 2017.
 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside. (data) (fulltekst) (prosjekt) 2017.
 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes facebookside. (data) (prosjekt) 2017.
 • Løndal, Oddbjørn. Hvordan bli verdensmester i å løse problemer. Barneuniversitetet (data) (prosjekt) 2017-10-22 - 2017-10-22 2017.
 • Løndal, Oddbjørn; Kvittem, Frode. De Utrolige Årene (DUÅ) - et tiltak rettet mot universalforebygging, indikerte tilbud og behandling - både for barn, foreldre og fagfolk i barnehage og skole. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unges (NUBUs) nasjonale fagkonferanse 2017 (data) (omtale) (sammendrag) 2017-11-14 - 2017-11-15 2017.
 • Løndal, Oddbjørn. Presentation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Programs for familys with babys, toddlers and preschoolers. Oppstartsseminar for Erasmus+ prosjekt (data) (prosjekt) 2017-11-28 - 2017-11-29 2017.
 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn. Presentasjon av De Utrolige Årenes tiltak rettet mot personale i barnehage og til foreldre til barn i barnehagealder. Fagseminar 2017-01-17 - 2017-01-17 2017.
 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn. Tilrettelegging av DUÅ-foreldreveiledning for familier med barn med ADHD. Utviklingsprosjekt (data) (prosjekt) 2017-01-18 - 2017-01-18 2017.
 • Løndal, Oddbjørn. Bruk av DUÅs gruppetilbud for utsatte barn og familier i Norge. Faglig presentasjon for norske politikere 2017-02-10 - 2017-02-10 2017.
 • Løndal, Oddbjørn; Adolfsen, Frode. Presentasjon av RKBU Nords tilbud om målrettet tjenestestøtte til norske kommuner. Presentasjon for ledere i 5 kommuner i Troms 2017-05-18 - 2017-05-18 2017.
 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Implementation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Dialogkonferanse 2017-04-04 - 2017-04-06 2017.
 • Løndal, Oddbjørn. How to work with reliability in training and certification of IY group leaders?. International mentor meeting for The Incredible Years (DUÅ) 2017-09-05 - 2017-09-07 2017.
 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årene (DUÅ). Programserie for barn, familie og ansatte i skole, SFO og barnehage. Innspilling av videoforelesning for offentlig bruk. (data) (fulltekst) (omtale) (prosjekt) 2017-09-14 - 2017-09-14 2017.
 • Løndal, Oddbjørn. Working with fidelety in training and certifidation, - The Incredible Years. (DUÅ).. International mentor meeting in The Incredible Years (DUÅ) 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.
 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes facebookside. (data) (prosjekt) 2016.
 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside. (data) (fulltekst) (prosjekt) 2016.
 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. De Utrolige Årene–til beste for barna. Helgelendingen 2015.s 12 - 12.
 • Løndal, Oddbjørn. Som gym på skolen. (data) 2015.
 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Bred kunnskap viktigere enn navnet. (data) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 46 - 46.
 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Barnehagene trenger ny kunnskap, men de trenger ikke mer metodefrihet. (data) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 13 - 13.
 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside, RKBU Nord, UiT. (data) 2015.
 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes Facebookside. RKBU Nord, UiT. (data) 2015.
 • Aasheim, Merete; Løndal, Oddbjørn. Evalueringsstudien, De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram, foreløpige funn elevdata. DUÅ Fagdag 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.
 • Løndal, Oddbjørn. "Gruppeledelse i praksis". Om De Utrolige Årene. (data) Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s B6 - B6.
 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. "Vi ønsker samarbeid". Avisinnlegg fra De Utrolige Årenes lederteam.. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s B7 - B7.
 • Løndal, Oddbjørn; Jensen, Marita. De Utrolige Årenes Facebookside. (data) 2014.
 • Løndal, Oddbjørn; Jensen, Marita. De Utrolige Årenes hjemmeside. (data) 2014.
 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. De Utrolige Årene, en programserie for foreldre, barn og pedagogisk personale.. UNG 2014: Endring og undring. (data) 2014-06-04 - 2014-06-05 2014.
 • Løndal, Oddbjørn; Fyhn, Odd. De Utrolige Årene - Universalforebyggende tiltak i barnehage og skole.. Atferdssenterets nasjonal fagkonferanse 2014 2014-11-11 - 2014-11-12 2014.
 • Jensen, Marita; Løndal, Oddbjørn. De utrolige årene - Facebook. (omtale) 2012.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Mainly ramdomized quantitative research studys

  • social competence influence on academic learning
  • prevention, targeted prevention and treatment for conduct disorders and ADHD
  • group based treatments
  • why is spesific practice so important?  
  • knowlegde about implementation of evidence baced programs

  Teaching

  Doing lectures in different master programs. 

   

  Net baced lecture about implementation of De Utrolige Årene (DUÅ), 2017


  CV

  • Master degree in mental health topics, - Health science
  • Preschool Teacher
  • Educated in group based tretment and supervision for children, parents and emplyees in classrooms, kindergartens, mental helth clinics, child welfare service, etc.
  • Education regarding etnic challanges in the child welfare service

  MH2 L.10.355

  Click for bigger map