Henriette Kyrrestad


Associate professor, Deputy Head of Research

Job description

Associate professor

Deputy Head of Research at RKBU North


 • Helene Høgsdal, Henriette Kyrrestad, Marte Rye, Sabine Kaiser :
  Exploring Adolescents’ Attitudes Toward Mental Health Apps: Concurrent Mixed Methods Study
  JMIR Formative Research 2024 ARKIV / DOI
 • Yuko Mori, Andre Sourander, Kaisa Mishina, Tiia Ståhlberg, Anat Brunstein Klomek, Gerasimos Kolaitis et al.:
  Unmet need for mental health care among adolescents in Asia and Europe
  European Child and Adolescent Psychiatry 2024 DOI
 • Pål Wessel, Henriette Kyrrestad :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parenting Stress Index (PSI), 2. utgave
  PsykTestBarn 2024 DOI
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Sturla Fossum :
  Frequency of Bullying and Cyberbullying Victimization and Associated Factors Among Norwegian Adolescents
  International Journal of Bullying Prevention 2023 ARKIV / DOI
 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Adolescents’ Assessment of Two Mental Health–Promoting Mobile Apps: Results of Two User Surveys
  JMIR Formative Research 2023 ARKIV / DOI
 • Yuko Mori, Elina Tiiri, Lotta Lempinen, Anat Brunstein Klomek, Gerasimos Kolaitis, Helena R. Slobodskaya et al.:
  Feeling Unsafe at School Among Adolescents in 13 Asian and European Countries: Occurrence and Associated Factors
  Frontiers in Psychiatry 2022 ARKIV / DOI
 • Kirsi Peltonen, Marjo Kurki, Charlotte Reedtz, Sabine Kaiser, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marko Merikukka et al.:
  Psychological tests for expectant parents and young children in the Nordic countries: A review of the evidence
  European Journal of Developmental Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Sturla Fossum, Norbert Skokauskas, Bjørn Helge Handegård, Ketil Lenert Hansen, Henriette Kyrrestad :
  The Significance of Traditional Bullying, Cyberbullying, and Mental Health Problems for Middle School Students Feeling Unsafe in the School Environment
  Scandinavian Journal of Educational Research 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Monica Martinussen :
  Adolescents’ experiences of the information they received about the coronavirus (Covid-19) in Norway: a cross-sectional study
  Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Monica Martinussen, Frode Adolfsen, Kyrre Breivik, Henriette Kyrrestad :
  An app-based intervention for adolescents exposed to cyberbullying in norway: Protocol for a randomized controlled trial
  JMIR Research Protocols 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Sturla Fossum :
  Help-seeking behavior in Norwegian adolescents: the role of bullying and cyberbullying victimization in a cross-sectional study
  Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Sturla Fossum :
  Cyberbullying status and mental health in Norwegian adolescents
  Scandinavian Journal of Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Henriette Kyrrestad, Geraldine Mabille, Frode Adolfsen, Roman A Koposov, Monica Martinussen :
  Gender differences in alcohol onset and drinking frequency in adolescents: an application of the theory of planned behavior
  Drugs: education prevention and policy 2020 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av WHO Five Well-Being Index (WHO-5)
  PsykTestBarn 2019 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad Strøm :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Sense of Coherence [SOC-13]
  PsykTestBarn 2018 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Psykisk helsefremmende mobilapper - ungdoms mening og synspunkter
  2024
 • Henriette Kyrrestad :
  Hvordan håndtere eksamensstress?
  23. May 2023 OMTALE / DATA
 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Nettmobbing øker blant ungdom – men mange ber ikke om hjelp
  Psykologisk.no 2023
 • Henriette Kyrrestad, Helene Høgsdal, Sabine Kaiser :
  A Mobile App for Adolescents who have Experienced Cyberbullying and Other Negative Incidents Online
  2023
 • Sabine Kaiser, Marte Rye, Reidar Jakobsen, Monica Martinussen, Helene Høgsdal, Henriette Kyrrestad :
  A Universal Mental Health–Promoting Mobile App for Adolescents: Protocol for a Cluster Randomized Controlled Trial
  JMIR Research Protocols 2023 ARKIV / DOI
 • Henriette Kyrrestad :
  App skal gi tips om psykisk helse
  25. May 2023 DATA
 • Henriette Kyrrestad :
  Denne appen skal hjelpa unge å handtere vanskelege kjensler
  25. May 2023 DATA
 • Henriette Kyrrestad :
  Ungdom, psykisk helse og nettmobbing
  2023
 • Henriette Kyrrestad :
  Elever som allerede sliter får det verre under en lærerstreik: – Det er de utsatte barna vi bekymrer oss for
  16. September 2022 FULLTEKST
 • Helene Høgsdal, Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser :
  Ny mobilapp kan hjelpe ungdom med å håndtere nettmobbing
  Forskersonen.no 2022
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Ungdom, mediebruk og psykisk helse
  2022
 • Toril Sørheim Nilsen, Jo Magne Ingul, Kristin Gärtner Askeland, Bente Storm Mowatt Haugland, Frode Adolfsen, Trude Havik et al.:
  Back 2 School - Våger vi å la være?
  Dagsavisen 2022 ARKIV
 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Marte Rye, Monica Martinussen, Reidar Jakobsen :
  En brukerundersøkelse av Opp - en app for bedre psykisk helse og trivsel hos ungdom
  2022
 • Trude Havik, Toril Sørheim Nilsen, Simon-Peter Neumer, Jo Magne Ingul, Kristin Gärtner Askeland, Henriette Kyrrestad et al.:
  Bekymringsfullt skolefravær - hva gjør vi?
  Forskersonen.no 2022
 • Henriette Kyrrestad :
  Kan en app hjelpe barn og unge med å håndtere negative opplevelser på nett?
  15. September 2022 FULLTEKST
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Helene Høgsdal :
  Opp & NettOpp - Two mental health promoting mobile applications
  2022
 • Henriette Kyrrestad, Helene Høgsdal :
  NettOpp & Opp – to psykisk helsefremmende mobilapplikasjoner for ungdom
  2022
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Opp og NettOpp – to mobilapper for å fremme psykiske helse hos ungdom
  2022
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Marte Rye, Reidar Jakobsen, Monica Martinussen :
  Opp - en app for bedre psykisk helse og trivsel for ungdom
  2022
 • Henriette Kyrrestad :
  Opp – for bedre psykisk helse og trivsel
  2021
 • Henriette Kyrrestad :
  Opp – for bedre psykisk helse og trivsel
  2021
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Kyrre Breivik, Frode Adolfsen, Monica Martinussen :
  NettOpp - en mobilapplikasjon for ungdom som har opplevd negative hendelser på nett
  2021
 • Monica Martinussen, Marjo Kurki, Kyrre Breivik, Helene Eng, Sabine Kaiser, Piia Karjalainen et al.:
  The First 1000 Days in the Nordic Countries. Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence
  2021 FULLTEKST
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser :
  NettOpp og OppPsyk: gratis og lett tilgjengelige ressurser om nettmobbing og psykisk helse
  2020
 • Sabine Kaiser, Monica Martinussen, Kyrre Breivik, Frode Adolfsen, Henriette Kyrrestad :
  En brukerundersøkelse av mobilappenNettOpp
  2020
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad :
  Ungdom, mediebruk og psykisk helse
  2020
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser :
  Med hjelpen i lomma? To mobilapper for ungdom - Nettmobbing og psykisk helse
  2020
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  Ungdoms opplevelse av informasjon som gis om koronaviruset (Covid-19): En foreløpig rapport
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST / ARKIV
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Frode Adolfsen, Kyrre Breivik, Monica Martinussen :
  UngRisk: The development and evaluation of an app-based intervention for adolescents exposed to cyberbullying
  2019
 • Henriette Kyrrestad Strøm, Sameline Grimsgaard :
  Tromsøundersøkelsens barn - Barnestudien
  2018
 • Ane Sætrum, Kjersti Bergum Kristensen, Aida Babaii, Henriette Kyrrestad Strøm, Sturla Fossum :
  PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Vadsø skole.
  2018
 • Ane Sætrum, Kjersti Bergum Kristensen, Aida Babaii, Henriette Kyrrestad Strøm, Sturla Fossum :
  . PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Sandnessjøen skole.
  2018
 • Ane Sætrum, Kjersti Bergum Kristensen, Aida Babaii, Henriette Kyrrestad Strøm, Sturla Fossum :
  PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Rognan skole.
  2018
 • Ane Sætrum, Kjersti Bergum Kristensen, Aida Babaii, Henriette Kyrrestad Strøm, Sturla Fossum :
  PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Sortland skole.
  2018
 • Ane Sætrum, Kjersti Bergum Kristensen, Aida Babaii, Henriette Kyrrestad Strøm, Sturla Fossum :
  . PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Gruben skole.
  2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →