Personkort bilde
Postdoctoral Fellow

Stein Farstadvoll

Postdoctoral researcher Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology
Norwegian flag icon Sami flag icon

Contemporary archaeology, environmental archaeology, cultural heritage studies, cultural heritage management, cultural heritage and nature conservation, archaeological theory, environmental humanities, ecology, climate, ruins and the afterlife of anthropogenic things.

Twitter: @wasteunearthed
Instagram: @steinfarstadvoll

 

Postdoctoral researcher in the project Unruly Heritage - An Archaeology of the Anthropocene.

 • Farstadvoll, Stein; Nilsen, Gørill. Naturmangfoldloven - vern av løse og "faste" kulturminner fra andre verdenskrig som del av særpreget og karakteren til landskapsvern-områder. (Fulltekst: https://journals.uio.no/PT/article/view/8397/7367 Primitive tider 2020; Volum 22. ISSN 1501-0430.s 119 - 140.s doi: 10.5617/pt.8397.

 • Farstadvoll, Stein. Vestigial Matters: Contemporary Archaeology and Hyperart. Norwegian Archaeological Review 2019; Volum 52 (1). ISSN 0029-3652.s 1 - 19.s doi: 10.1080/00293652.2019.1577913.

 • Naguib, Saphinaz Amal; Farstadvoll, Stein. Flâneries in a Northern Urban Landscape. Affective Atmospheres, Diffuse Museum and the Creation of Heritage in the 21st Century.. 2019 ISBN 978-92-9012-462-7.s 181 - 210.

 • Farstadvoll, Stein. Growing Concerns: Plants and Their Roots in the Past. Journal of Contemporary Archaeology 2018; Volum 5 (2). ISSN 2051-3429.s 174 - 193.s doi: 10.1558/jca.35117.

 • Farstadvoll, Stein. Blant restene av Retiro: Forfall og kulturminner. Primitive tider 2016; Volum 18. ISSN 1501-0430.s 161 - 181.

 • Farstadvoll, Stein. Rogue Insider Podcast - Unruly Heritage with Stein Farstadvoll. (https://odysee.com/@Rogue_Insider:d/Unruly-Heritage-with-Stein-Farstadvoll-VIDEO:c) 2021.

 • Farstadvoll, Stein. ARTIFACTS: “Environmental-archaeology”; is it a choice?. New Environmental Archaeologies (Fulltekst: https://www.youtube.com/watch?v=5ZVx9epmqyo 2021-03-26 - 2021-03-26 2021.

 • Venovcevs, Anatolijs; Magnani, Matthew; Magnani, Natalia; Farstadvoll, Stein. “Hold Avstand”: The Archaeology of and in the COVID-19 Pandemic in Tromsø, Norway. Conference on Historical and Underwater Archaeology 2021-01-08 - 2021.

 • Farstadvoll, Stein; Figenschau, Ingar; Olsen, Bjørnar Julius. Arkeologisk registrering av Luftwaffe-leiren ved Gjøkåsen. 2020.

 • Farstadvoll, Stein. Heritage as aftermath: the war after the war. Difficult Heritage 2020-10-22 - 2020-10-22 2020.

 • Farstadvoll, Stein. Photograph of a discarded antibac bottle littering the shore at Fagereng in Tromsø. The photo was taken 24.03.2020. (https://www.smb.museum/fileadmin/website/SMB_allgemein/Museumszeitung/SMB_MUSEUM_III_2020.pdf) 2020.

 • Farstadvoll, Stein. “Imperfect objects” – heritage resistance and subversion. ACHS 2020 FUTURES - Association of Critical Heritage Studies 5th Biennial Conference (Fulltekst: https://event.achs2020.exordo.com/presentation/511/imperfect-objects-heritage-resistance-and-subversion 2020-08-26 - 2020-08-30 2020.

 • Magnani, Natalia; Magnani, Matthew; Venovcevs, Anatolijs; Farstadvoll, Stein. Material Transformations of Memory. (Fulltekst: http://www.americananthropologist.org/2020/07/02/material-transformations-of-memory/ American Anthropologist 2020. ISSN 0002-7294.

 • Farstadvoll, Stein; Hopper, Justin. Uncanny Landscapes podcast #4 - Stein Farstadvoll. (https://mcdn.podbean.com/mf/download/zp8bhe/UL_episode_4_-_Stein_Farstadvoll8d5ds.mp3) 2020.

 • Farstadvoll, Stein; Schühle, Judith. #CollectingCorona: Ein Sammlungsaufruf des Museums Europäischer Kulturen. (Fulltekst: https://blog.smb.museum/collectingcorona-ein-sammlungsaufruf-des-museums-europaeischer-kulturen/ 2020.

 • Farstadvoll, Stein; Stanisław, Łubieński. ŚMIEĆ MIESIĄCA: Rękawiczki nad dachami. (Fulltekst: https://www.dwutygodnik.com/artykul/8857-smiec-miesiaca-rekawiczki-nad-dachami.html 2020.

 • Farstadvoll, Stein; Figenschau, Ingar. 300 bygg på Gjøkåsen. 2020.

 • Farstadvoll, Stein; Figenschau, Ingar. Fant 300 strukturer under registrering av tysk leir på Gjøkåsen. (Fulltekst: https://www.sva.no/2020/kultur/fant-300-strukturer-under-registrering-av-tysk-leir-pa-gjokasen/ 2020.

 • Olsen, Bjørnar Julius; Farstadvoll, Stein; Figenschau, Ingar. Fra Sværholt til Gjøkåsen - Arkeologisk forskning på andre verdenskrig i Finnmark. Åpent foredrag i samarbeid med Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark 2020-02-27 - 2020-02-27 2020.

 • Farstadvoll, Stein. Black-legged kittiwakes, aluminium, and deer keds: non-human emergence in anthropogenic aftermaths. Prosjekt workshop for Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene 2019-10-17 - 2019-10-20 2019.

 • Farstadvoll, Stein. Explore the anthropogenic in relation to modern gardens. Prøveforelesning til doktorgrad 2019-06-14 - 2019-06-14 2019.

 • Farstadvoll, Stein; Olsen, Bjørnar Julius; Petursdottir, Thora. A speculative archaeology of excess: Exploring the afterlife of a derelict landscape garden. (Fulltekst: https://hdl.handle.net/10037/15381 2019.

 • Farstadvoll, Stein; Figenschau, Ingar. Luftwaffe-leiren kartlegges. (Fulltekst: www.sva.no/nyheter/luftwaffe-leiren 2019.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Figenschau, Ingar; Farstadvoll, Stein; Murashkin, Anton. Mange funn i fangeleir. 2017.

 • Farstadvoll, Stein. Archaeology and Hyperart: Wrecked and Weird. Prosjekt workshop for Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century 2017-09-22 - 2017-09-22 2017.

 • Farstadvoll, Stein. Growing concerns: plants and contemporary archaeology. Event by the CAS project "After Discourse: Things, Archaeology, and Heritage in the 21st Century" 2017-03-17 - 2017-03-17 2017.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Farstadvoll, Stein. Arkeologisk utgraving av fangeleir. (Fulltekst: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-nordland/DKNO02019917/05-10-2017 2017.

 • Farstadvoll, Stein. Rural Remainders, Enveloping Urbanity, and Encroaching  Wilderness: the Case of a Ruined Landscape Garden in  Norway. CHAT 2016 2016-10-20 - 2016-10-23 2016.

 • Farstadvoll, Stein. Project update: fieldwork at Retiro. Prosjekt workshop for Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century 2016-09-23 - 2016-09-23 2016.

 • Farstadvoll, Stein. Archaeology and hyperart: wrecked and weird. TAG 2016 Southampton 2016-12-19 - 2016-12-21 2016.

 • Farstadvoll, Stein. Retiro, en forfallen lanskapspark utenom det vanlige: minner blant avfall, villnis og kulturarv. Forskningsseminar på arkeologi 2015-11-13 - 2015.

 • Farstadvoll, Stein. In the ruins of the picturesque: memories amongst the refuse, heritage and wilderness of a ramshackle landscape garden. Prosjekt workshop for Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century 2015-12-11 - 2015-12-11 2015.

 • Farstadvoll, Stein. En levendegjort formidling: tinglige opplevelser i en iscenesatt fortid. (Fulltekst: https://hdl.handle.net/10037/2526 2010.

 • Farstadvoll, Stein. Rogue Insider Podcast - Unruly Heritage with Stein Farstadvoll. (https://odysee.com/@Rogue_Insider:d/Unruly-Heritage-with-Stein-Farstadvoll-VIDEO:c) 2021.

 • Farstadvoll, Stein. ARTIFACTS: “Environmental-archaeology”; is it a choice?. New Environmental Archaeologies (Fulltekst: https://www.youtube.com/watch?v=5ZVx9epmqyo 2021-03-26 - 2021-03-26 2021.

 • Venovcevs, Anatolijs; Magnani, Matthew; Magnani, Natalia; Farstadvoll, Stein. “Hold Avstand”: The Archaeology of and in the COVID-19 Pandemic in Tromsø, Norway. Conference on Historical and Underwater Archaeology 2021-01-08 - 2021.

 • Farstadvoll, Stein; Figenschau, Ingar; Olsen, Bjørnar Julius. Arkeologisk registrering av Luftwaffe-leiren ved Gjøkåsen. 2020.

 • Farstadvoll, Stein. Heritage as aftermath: the war after the war. Difficult Heritage 2020-10-22 - 2020-10-22 2020.

 • Farstadvoll, Stein. Photograph of a discarded antibac bottle littering the shore at Fagereng in Tromsø. The photo was taken 24.03.2020. (https://www.smb.museum/fileadmin/website/SMB_allgemein/Museumszeitung/SMB_MUSEUM_III_2020.pdf) 2020.

 • Farstadvoll, Stein. “Imperfect objects” – heritage resistance and subversion. ACHS 2020 FUTURES - Association of Critical Heritage Studies 5th Biennial Conference (Fulltekst: https://event.achs2020.exordo.com/presentation/511/imperfect-objects-heritage-resistance-and-subversion 2020-08-26 - 2020-08-30 2020.

 • Magnani, Natalia; Magnani, Matthew; Venovcevs, Anatolijs; Farstadvoll, Stein. Material Transformations of Memory. (Fulltekst: http://www.americananthropologist.org/2020/07/02/material-transformations-of-memory/ American Anthropologist 2020. ISSN 0002-7294.

 • Farstadvoll, Stein; Hopper, Justin. Uncanny Landscapes podcast #4 - Stein Farstadvoll. (https://mcdn.podbean.com/mf/download/zp8bhe/UL_episode_4_-_Stein_Farstadvoll8d5ds.mp3) 2020.

 • Farstadvoll, Stein; Schühle, Judith. #CollectingCorona: Ein Sammlungsaufruf des Museums Europäischer Kulturen. (Fulltekst: https://blog.smb.museum/collectingcorona-ein-sammlungsaufruf-des-museums-europaeischer-kulturen/ 2020.

 • Farstadvoll, Stein; Stanisław, Łubieński. ŚMIEĆ MIESIĄCA: Rękawiczki nad dachami. (Fulltekst: https://www.dwutygodnik.com/artykul/8857-smiec-miesiaca-rekawiczki-nad-dachami.html 2020.

 • Farstadvoll, Stein; Figenschau, Ingar. 300 bygg på Gjøkåsen. 2020.

 • Farstadvoll, Stein; Figenschau, Ingar. Fant 300 strukturer under registrering av tysk leir på Gjøkåsen. (Fulltekst: https://www.sva.no/2020/kultur/fant-300-strukturer-under-registrering-av-tysk-leir-pa-gjokasen/ 2020.

 • Olsen, Bjørnar Julius; Farstadvoll, Stein; Figenschau, Ingar. Fra Sværholt til Gjøkåsen - Arkeologisk forskning på andre verdenskrig i Finnmark. Åpent foredrag i samarbeid med Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark 2020-02-27 - 2020-02-27 2020.

 • Farstadvoll, Stein. Black-legged kittiwakes, aluminium, and deer keds: non-human emergence in anthropogenic aftermaths. Prosjekt workshop for Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene 2019-10-17 - 2019-10-20 2019.

 • Farstadvoll, Stein. Explore the anthropogenic in relation to modern gardens. Prøveforelesning til doktorgrad 2019-06-14 - 2019-06-14 2019.

 • Farstadvoll, Stein; Olsen, Bjørnar Julius; Petursdottir, Thora. A speculative archaeology of excess: Exploring the afterlife of a derelict landscape garden. (Fulltekst: https://hdl.handle.net/10037/15381 2019.

 • Farstadvoll, Stein; Figenschau, Ingar. Luftwaffe-leiren kartlegges. (Fulltekst: www.sva.no/nyheter/luftwaffe-leiren 2019.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Figenschau, Ingar; Farstadvoll, Stein; Murashkin, Anton. Mange funn i fangeleir. 2017.

 • Farstadvoll, Stein. Archaeology and Hyperart: Wrecked and Weird. Prosjekt workshop for Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century 2017-09-22 - 2017-09-22 2017.

 • Farstadvoll, Stein. Growing concerns: plants and contemporary archaeology. Event by the CAS project "After Discourse: Things, Archaeology, and Heritage in the 21st Century" 2017-03-17 - 2017-03-17 2017.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Farstadvoll, Stein. Arkeologisk utgraving av fangeleir. (Fulltekst: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-nordland/DKNO02019917/05-10-2017 2017.

 • Farstadvoll, Stein. Rural Remainders, Enveloping Urbanity, and Encroaching  Wilderness: the Case of a Ruined Landscape Garden in  Norway. CHAT 2016 2016-10-20 - 2016-10-23 2016.

 • Farstadvoll, Stein. Project update: fieldwork at Retiro. Prosjekt workshop for Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century 2016-09-23 - 2016-09-23 2016.

 • Farstadvoll, Stein. Archaeology and hyperart: wrecked and weird. TAG 2016 Southampton 2016-12-19 - 2016-12-21 2016.

 • Farstadvoll, Stein. Retiro, en forfallen lanskapspark utenom det vanlige: minner blant avfall, villnis og kulturarv. Forskningsseminar på arkeologi 2015-11-13 - 2015.

 • Farstadvoll, Stein. In the ruins of the picturesque: memories amongst the refuse, heritage and wilderness of a ramshackle landscape garden. Prosjekt workshop for Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century 2015-12-11 - 2015-12-11 2015.

 • Farstadvoll, Stein. En levendegjort formidling: tinglige opplevelser i en iscenesatt fortid. (Fulltekst: https://hdl.handle.net/10037/2526 2010.

 • [Loading...]