Bilde av Kongslien, Sigrun
Bilde av Kongslien, Sigrun
Department of Health and Care Sciences sigrun.kongslien@uit.no +4777660757 +47 91 57 36 09 You can find me here

Sigrun Kongslien • Eline Skirnisdottir Vik, Sigrun Kongslien, Ingvild Hersoug Nedberg, Ilaria Mariani, Emanuelle Pessa Valente, Benedetta Covi et al.:
  Women’s experiences and views on early breastfeeding during the COVID-19 pandemic in Norway: quantitative and qualitative findings from the IMAgiNE EURO study
  International Breastfeeding Journal 2023 ARKIV / DOI
 • Ingvild Hersoug Nedberg, Eline Skirnisdottir Vik, Sigrun Kongslien, Ilaria Mariani, Emanuelle Pessa Valente, Benedetta Covi et al.:
  Quality of health care around the time of childbirth during the COVID-19 pandemic: Results from the IMAgiNE EURO study in Norway and trends over time
  International Journal of Gynecology & Obstetrics 2022 ARKIV / DOI
 • Emanuelle Pessa Valente, Benedetta Covi, Ilaria Mariani, Sandra Morano, Marina Otalea, Ioana Nanu et al.:
  WHO Standards-based questionnaire to measure health workers' perspective on the quality of care around the time of childbirth in the WHO European region: Development and mixed-methods validation in six countries
  BMJ Open 2022 ARKIV / DOI
 • Marzia Lazzerini, Benedetta Covi, Ilaria Mariani, Zalka Drglin, Maryse Arendt, Ingvild Hersoug Nedberg et al.:
  Quality of facility-based maternal and newborn care around the time of childbirth during the COVID-19 pandemic: online survey investigating maternal perspectives in 12 countries of the WHO European Region
  The Lancet Regional Health - Europe 24. December 2021 ARKIV / DOI
 • Ingvild Hersoug Nedberg, Eline Skirnisdottir Vik, Sigrun Kongslien, Ilaria Mariani, Emanuelle Pessa Valente, Benedetta Covi et al.:
  Quality of facility-based maternal and newborn care in Norway during the covid-19 pandemic: a cross-sectional study
  2022
 • Eline Skirnisdottir Vik, Sigrun Kongslien, Ingvild Hersoug Nedberg, Ilaria Mariani, Emanuelle Pessa Valente, Benedetta Covi et al.:
  Kvinners erfaringer med tidlig amming under COVID-19 pandemien i Norge: Kvantitative og kvalitative funn fra 2020 og 2021; norske tall fra den europeiske IMAgiNE EURO-studien
  2022
 • Sigrun Kongslien :
  Kollegastøtte
  2022
 • Sigrun Kongslien :
  Jordmødrers erfaring med leiaroppfølging og kollegastøtte etter belastande hendingar
  2022
 • Ingvild Hersoug Nedberg, Sigrun Kongslien, Eline Skirnisdottir Vik :
  Fødende kvinner i Norge under pandemien: Lite helsepersonell på vakt, mangelfull oppfølging, partner ekskluderes
  Forskersonen.no 11. January 2022
 • Ellen Blix, Kari Aarø, Marte Berger-Nordtvedt, Hanne Charlotte Schelderup, Kristin Holanger, Mette Ness Hansen et al.:
  Du glemte jordmødrene, Bent Høie
  VG : Verdens gang 2021
 • Sigrun Kongslien :
  Hendingar som belastar; kollegastøtte
  2021
 • Sigrun Kongslien :
  Jordmødrers erfaring med leiaroppfølging og kollegastøtte etter belastande hendingar. Masteroppgåve i personalleiing/HRM
  Nord universitet 2020
 • Gry Skogheim, Sigrun Kongslien, Tove Hanssen :
  Undervisning til jordmorstudenter i kunnskapsbasert praksis
  Sykepleien 07. December 2019 ARKIV / DOI
 • Ingvild Hersoug Nedberg, Sigrun Kongslien, Maren Johnsen :
  «Vi elsker moderskapet, vi vil dets vel, men i fuld frivillighet og under vort eget ansvar» Kronikk i anledning Den internasjonale jordmordagen 5.mai
  Nordlys 2017
 • Gry Skogheim, Sigrun Kongslien :
  Undervisning til jordmorstudenter i kunnskapsbasert praksis
  2017
 • Sigrun Kongslien :
  Samvittighetsfrihet i arbeidslivet. En presentasjon av NOU Norges offentlige utredninger 2016:13
  Tidsskrift for jordmødre 2017
 • Gry Skogheim, Sigrun Kongslien, Tove Aminda Hanssen :
  Teaching students evidence-based midwifery
  2016
 • Sigrun Kongslien :
  Yrkesetiske retningslinjer for jordmødre - eit verktøy i jordmorveska
  Tidsskrift for jordmødre 2016
 • Sigrun Kongslien :
  Organisatorisk identitet i Den norske jordmorforening.
  Tidsskrift for jordmødre 2015
 • Sigrun Kongslien :
  Jordmorfag - tradisjon, handverk og kunnskap. Kvar står vi, og kor går vegen vidare. Masteroppgåve i praktisk kunnskap
  Nord universitet 2010

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →