Personkort bilde
Doctoral Research Fellow

Catrine Buck Jensen

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Jensen, Catrine Buck; Olsen, Ole Johan; Norbye, Bente. Teknologistøttet ferdighetstrening for sykepleierstudenter i desentralisert utdanning. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 119 - 140.

 • Jensen, Catrine Buck. Utvikling av nettbasert diskusjonsforum for veiledning av sykepleierstudenter i praksisstudier. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 141 - 162.

 • Jensen, Catrine Buck; Bjørndal, Cato R. P.. Diskusjonsforum: digital veiledning av studenter i praksisstudier. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 139 - 154.

 • Jensen, Catrine Buck; Huemer, Jeanette Elise; Furu, Rigmor; Iversen, Anita. Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.. Tidsskriftet sykepleien 2019. ISSN 0806-7511.

 • Rønningsbakk, Lisbet; MacLaren, Nora; Jensen, Catrine Buck; Fábregas, Antonio. Forskjellige mål, forskjellige måter å bruke Canvas. Læringsfestivalen 2018 2018-05-03 - 2018-05-04 2018.

 • Jensen, Catrine Buck. Digitalt refleksjonsforum som grunnlag for tilbakemeldinger underveis i klinisk praksis. Utdanningskonferansen 2017 2017-04-07 - 2017-04-07 2017.

 • Jensen, Catrine Buck; Norbye, Bente. Robotics in skills training – an innovative approach in rural nursing education. The online, open and flexible higher education conference 2017-10-25 - 2017-10-27 2017.

 • Jensen, Catrine Buck; Norbye, Bente; Olsen, Ole Johan. Robotics in skills training – an innovative approach in rural nursing education. International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS IX) 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Jensen, Catrine Buck. Hva er det med stellefrakken?. (Fulltekst: https://sykepleien.no/meninger/innspill/2017/03/hva-er-det-med-stellefrakken Sykepleien 2017. ISSN 0802-9768.

 • Jensen, Catrine Buck. Veiledning i diskusjonsforum – noen praktiske tilnærminger. Fyrtårnsseminar 2017 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.

 • Jensen, Catrine Buck. Aktivitet og samhandling i et nettbasert diskusjonsforum - kommer det av seg selv?. Læringsfestivalen 2017 2017-05-08 - 2017-05-09 2017.

 • Jensen, Catrine Buck. Online discussion boards as part of supervision for clinical placements in nursing - can it become the future?. Innovative Learning Institute; Northern Nursing Education Network Program 2016-08-04 - 2016-08-04 2016.

 • Jensen, Catrine Buck. Can asynchronous discussions enhance supervision quality of nursing students in clinical placements?. EADTU 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Jensen, Catrine Buck. Kan asynkrone diskusjonsforum styrke veiledningen i praksisstudier?. Sykepleiekongressen 2016 2016-09-27 - 2016-09-28 2016.

 • Iversen, Anita; Jensen, Catrine Buck; Gadgil, Inger Eikeland; Tveiten, Sidsel; Skommesvik, Siri. Building communities of practice among clinical practice tutors: a faculty development initiative across organizational borders. 3.rd International conference in faculty development 2015-02-04 - 2015-02-08 2015.

 • Jensen, Catrine Buck; Huemer, Jeanette Elise; Furu, Rigmor; Iversen, Anita. Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.. Tidsskriftet sykepleien 2019. ISSN 0806-7511.

 • Rønningsbakk, Lisbet; MacLaren, Nora; Jensen, Catrine Buck; Fábregas, Antonio. Forskjellige mål, forskjellige måter å bruke Canvas. Læringsfestivalen 2018 2018-05-03 - 2018-05-04 2018.

 • Jensen, Catrine Buck. Digitalt refleksjonsforum som grunnlag for tilbakemeldinger underveis i klinisk praksis. Utdanningskonferansen 2017 2017-04-07 - 2017-04-07 2017.

 • Jensen, Catrine Buck; Norbye, Bente. Robotics in skills training – an innovative approach in rural nursing education. The online, open and flexible higher education conference 2017-10-25 - 2017-10-27 2017.

 • Jensen, Catrine Buck; Norbye, Bente; Olsen, Ole Johan. Robotics in skills training – an innovative approach in rural nursing education. International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS IX) 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Jensen, Catrine Buck. Hva er det med stellefrakken?. (Fulltekst: https://sykepleien.no/meninger/innspill/2017/03/hva-er-det-med-stellefrakken Sykepleien 2017. ISSN 0802-9768.

 • Jensen, Catrine Buck. Veiledning i diskusjonsforum – noen praktiske tilnærminger. Fyrtårnsseminar 2017 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.

 • Jensen, Catrine Buck. Aktivitet og samhandling i et nettbasert diskusjonsforum - kommer det av seg selv?. Læringsfestivalen 2017 2017-05-08 - 2017-05-09 2017.

 • Jensen, Catrine Buck. Online discussion boards as part of supervision for clinical placements in nursing - can it become the future?. Innovative Learning Institute; Northern Nursing Education Network Program 2016-08-04 - 2016-08-04 2016.

 • Jensen, Catrine Buck. Can asynchronous discussions enhance supervision quality of nursing students in clinical placements?. EADTU 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Jensen, Catrine Buck. Kan asynkrone diskusjonsforum styrke veiledningen i praksisstudier?. Sykepleiekongressen 2016 2016-09-27 - 2016-09-28 2016.

 • Iversen, Anita; Jensen, Catrine Buck; Gadgil, Inger Eikeland; Tveiten, Sidsel; Skommesvik, Siri. Building communities of practice among clinical practice tutors: a faculty development initiative across organizational borders. 3.rd International conference in faculty development 2015-02-04 - 2015-02-08 2015.

 • [Loading...]

  Member of research group