Bilde av Alteren, Gro
Bilde av Alteren, Gro
School of Business and Economics in Tromsø gro.alteren@uit.no +4777623296 You can find me here

Gro Alteren


Associate professor

Job description

Research and teaching negotiation, marketing and international business

Coordinator for the following subjects:

 • BED 2047 Negotiations
 • BED 3077 International Marketing

Member of:

 • Norway India Chamber of Commerce and Industry: NICCI
 • The International Negotiation and Teaching Research Association: INTRA, Department of Management, School of Business and Social Sciences, Aarhus University
 • European International Business Academy: EIBA

Project in cooperation with Anne Eriksen, Professor, Academy of Music, financed by RESULT:
Strengthening the students' negotiation skills, FORDI

 


 • Gro Alteren :
  Matching the Needs in an Emerging Market: An Investigation of Multinational Companies’ Marketing Strategies by Using the 4As Framework
  FIIB Business Review 2023 ARKIV / DOI
 • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  What do students learn in a cross-cultural negotiation? A transformative learning approach
  Journal of International Business Education 2020 OMTALE
 • Gro Alteren, Ana Alina Tudoran :
  Open-mindedness and adaptive business style: Competences that contribute to building relationships in dissimilar export markets
  International Marketing Review 2018 ARKIV / DOI
 • Gro Alteren, Ana Alina Tudoran :
  Enhancing export performance: Betting on customer orientation, behavioral commitment, and communication
  International Business Review 29. July 2015 ARKIV / DOI
 • Gro Alteren :
  Exporting food products to India: An exploratory study
  Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2013 FULLTEKST
 • Gro Alteren :
  Connecting to the right people; the key to develop business in Northwest Russia
  Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2011 FULLTEKST
 • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  Visualizing and discussing unethical behavior in negotiations
  2024
 • Gro Alteren :
  The importance of personal relationships to succeed in India-business
  2023
 • Gro Alteren :
  Proving the value of the business venture: A study of foreign firms' legitimacy gaining strategies in India
  2022 FULLTEKST
 • Gro Alteren :
  Proving the value of the business venture: A study of foreign firms' legitimacy gaining strategies in India
  2022
 • Gro Alteren, Tomas Rolland, Amalie Lund, Dan Mathisen, Joar Gamst Johansen :
  Studenter til Athen for å konkurrere i forhandlinger
  20. April 2022 DATA / PROSJEKT / SAMMENDRAG
 • Svein Kristian Arntzen, Gro Alteren :
  Det Juridiske fakultet og Handelshøgskolen ved UiT tester ut kontraktsforhandlinger på digitale plattformer høsten 2020: Design og gjennomføring
  2021 FULLTEKST
 • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  Kortfilm om dilemmaer i forhandlinger: Relasjon for enhver pris?
  2021
 • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  kortfilm om dilemmaer i forhandlinger: Hvem vinner på uetisk atferd?
  2021
 • Gro Alteren :
  FORDI: Utvikling av kurset BED 2047 Forhandlinger
  2021
 • Gro Alteren :
  Å ha et åpent sinn er viktig når vi forhandler i kulturelt krevende markeder
  BFE backstage - en blogg om biovitenskap, fiskeri og økonomi 08. April 2021 FULLTEKST
 • Gro Alteren :
  Gå til forhandlingene med et åpent sinn
  Nordlys 23. July 2020
 • Gro Alteren, Eriksen Anne :
  What do students learn in cross-cultural negotiations? A transformative theory approach
  2019
 • Gro Alteren :
  The battle to win in the Indian market: Exploring foreign companies' product offering adaptations in order to be the chosen alternative
  2019
 • Gro Alteren :
  Dramatizing cross-cultural negotiations: What do students learn? A cooperation across disciplines
  2018
 • Gro Alteren :
  Min forskning
  2018
 • Gro Alteren :
  When performance fails to appear: Making the marketing strategy more right
  2018
 • Gro Alteren :
  Innovativ undervisning: Film
  2016
 • Anne Eriksen, Gro Alteren :
  Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Amiable kunde - aggressiv selger
  2016
 • Anne Eriksen, Gro Alteren :
  Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Analytisk kunde og submissiv selger.
  2016
 • Anne Eriksen, Gro Alteren :
  Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Ekspressiv kunde og kundeorientert selger.
  2016
 • Anne Eriksen, Gro Alteren :
  Teaterstudenter har SALG på timeplanen
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2016
 • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  Rollespill som undervisningsaktivitet: Hva lærer studentene?
  2015
 • Gro Alteren :
  Fargerik fisk til fargerikt kjøkken
  27. November 2015
 • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  Dramatizing cross-cultural negotiations: What do students learn?
  2014
 • Gro Alteren, Ana Alina Tudoran :
  Enhancing exporter's performance: Behavioural commitment, customer orientation or communication?
  2013
 • Gro Alteren :
  Kampen om servicetalentene
  10. December 2012
 • Gro Alteren :
  Etablering av forretningsaktiviteter i Nordvest Russland; hvilke strategier fungerer? En presentasjon av forskningsprosjektet Internasjonaliseringsstrategier i Nordvest Russland: hva er suksessfaktorene for å lykkes?
  2011
 • Gro Alteren :
  Becoming a "bit Russian"; the strategy to succeed in North-west Russia?
  2010
 • Gro Alteren :
  Når "erobrer" vi India?
  Fisk - Industri og Marked 21. January 2010
 • Gro Alteren :
  Muligheter og snublesteiner for bedrifter som ønsker seg ut i internasjonale markeder
  2010
 • Gro Alteren :
  Meeting the needs of your customer in export marketing channels: a two-edged sword?
  2010
 • Gro Alteren :
  "Business" i nord-vest Russland
  Nordlys 01. September 2010
 • Gro Alteren, Thomas K Føre, Oddgeir Sølvfæstersen :
  Tromsø Living - for en mer attraktiv Tromsø-region
  2009
 • Gro Alteren :
  Norwegian Seafood exports to India: When will the market be ready to expand?
  2009
 • Gro Alteren, Thomas K Føre, Oddgeir Sølfæstersen :
  Kunnskapsledelse skaper attraktive arbeidsplasser
  Avisa Tromsø 16. April 2009
 • Thomas K Føre, Oddgeir Sølvfæstersen, Gro Alteren :
  Kunnskap om attraktivitet
  Nordlys 13. March 2009
 • Gro Alteren :
  Customer-oriented culture's effect on relational characteristics and performance in cross-border business relationships: the exporter's perspective
  2009
 • Margrethe Aanesen, Gro Alteren, Larissa Riabova, Vladimir Didyk, Vigdis Nygård, Inge B. Nilsen :
  Murmansk county and Northern Norway: An analysis of key economic and social indicators
  2008
 • Reidar Gregersen, Gro Alteren, Thomas K Føre, Oddgeir Sølvfæstersen :
  Vil gjøre Tromsø attraktivt
  10. July 2008
 • Skjalg Fjellheim, Gro Alteren, Thomas K Føre, Bård Hall, Oddgeir Sølvfæstersen, Kari Slaatelid et al.:
  Slik skal Tromsø bli en drøm
  08. September 2008
 • Gro Alteren :
  Dealing with cultural differences in international markets and issues in the Russian market
  2008
 • Gro Alteren :
  Cultural sensitivity and relational exchange in the dissimilar culture group
  2008
 • Gro Alteren, Toril Ringholm, Elisabeth Angell, Arild Buanes, Margrethe Aanesen :
  Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing
  2008
 • Gro Alteren :
  Murmansk fylke - mot underskudd på arbeidskraft
  Arena, bilag til konjunkturbarometeret for Nord-Norge 2008

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →

  Publications outside Cristin

  Publications higher education

  Doctoral thesis

  Does Cultural Sensitivity Matter to the Maintaining of Business Relationships in the Export Markets? An empirical investigation in the Norwegian seafood industry. No 4 – 2007. Series of dissertations, BI Norwegian School of Management, Department of Marketing

  “Greening” of Business: a Voluntary or a Regulated Process? An exploratory research study on strategies pursued by three entrepreneurs in the foundry industry in Agra city in response to the enforcement of environmental regulation and environmental policy making. Hovedfagsoppgave Cand. Polit. ved statsvitenskap, universitetet i Tromsø, 1999  

  Energy Conservation and Industry Policies in a Late Industrializing Country. A Case Study of the Republic of Korea. Master of Science Thesis, Norwegian School of Management, BI, Oslo, 1995

  Publications as a contract researcher

  1) Andersen, Magnar, Gro Alteren, John Watten, Peter Arbo og Arne Rydningen (Mars 2000): Kunnskapsbasert tjenesteyting i Troms. Rapport nr 03/2000, NORUT Samfunnsforskning AS

  2) Alteren, G. Intellektuell kapital som innsatsfaktor i næringsutvikling: Utfordringer i Nord-Norge. (33 s) SN 2000-05, NORUT Samfunnsforskning AS

  3) Alteren, G. En introduksjon av tre intellektuell kapital modeller: The Balanced Scorecard, the Business Navigator, og den Danske modellen. (13 s) SN 2000-03, NORUT Samfunnsforskning AS

  4) Alteren, G: Vertical integration and transaction cost economics in the salmon fish farming industry in Norway and Scotland: A preliminary investigation. (31 s) SN 2000-06, NORUT Samfunnsforskning AS

  5) Solheim, I., Alteren, G., Johnsen, H. & Buanes, A. Markedsundersøkelse romjordteknologi. En kartlegging av bedrifter og forskningsinstitusjoner innen jordobservasjon, satellittkommunikasjon og romvirksomhet i Nord-Norge og på Svalbard. (40 s) IT661/1-2000. NORUT Informasjonsteknologi AS og NORUT Samfunnsforskning AS

  6) Solheim, I., Alteren, G., Johnsen, H. & Buanes, A. Vedlegg til markedsundersøkelse romjordteknologi. (61 s) IT661/2-2000. NORUT Informasjonsteknologi AS og NORUT Samfunnsforskning AS

  7) Alteren, G. Sparebank 1 Nord-Norge: Utkast til et mulig intellektuell kapital rapporteringssystem. Konfidensielt notat. (16 s) NORUT Samfunnsforskning AS

  8) Alteren, G: Intellektuell kapital. Tilrettelegging av arenaer for læring i Sparebank 1 Nord-Norge. Rapport nr 10/2002. NORUT Samfunnsforskning AS

  9) Alteren, G: Organizational choice and uncertainty in the business environments, (34 s) SN 2002-09. Norut Samfunnsforskning as.

  10) Alteren, G: A survey of exporting firms located in Norway: an investigation of two theoretical models (33 s) SN 2002-10, NORUT Samfunnsforskning AS.

  11) Olsen, B. E. & Alteren, G. ICNavigator: Utvikling av et verktøy for måling, styring og utvikling av intellektuell kapital. (44 s) Konfidensiell sluttrapport til Norges forskningsråd. ICFuture AS og NORUT Samfunnsforskning

  12) Mikkelsen, E. I., Rydningen, A. (redaktører), Alteren, G., Watten, J., Line, N., og Søreng, S.: Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien. Case-studier fra Troms og Finnmark. (118 s) ISBN 82-7697-149-0 NORUT Samfunnsforskning AS

  13) Lotherington, A. T. (red), Alteren, G.. Bye, G. og Moilanen, M.: Kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje- og energisektoren. Resultater fra en kartlegging. Rapport nr. 04/2006, NORUT Samfunnsforskning AS..

  14) Alteren, G. En kartlegging av behov for et ”nordområdefond” for næringslivet. En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordningers betydning for Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. (96 s) Rapport nr 14/2006. NORUT Samfunnsforskning AS

  15) Alteren, G: Norske sjømatbedrifters kundeforhold i eksportmarkeder. En drøfting av kulturell sensitivitets betydning for strategisk viktige kundeforhold. En kortversjon av en doktoravhandling. (53 s) Rapport nr 04/2007. NORUT Samfunnsforskning as

  16) Alteren, G: en av flere bidragsytere til Konjunkturbarometeret for Nord-Norge, 2007 til 2009.

  17) Aanesen, M., (red), Alteren, G., Inge, B., Didyk, V., Nygaard, V. og Riabova, L.: Murmansk county and Northern Norway. An analysis of key economic and social indicators. 10.02.2008, NORUT Forskning Tromsø as.

  18) Alteren, Gro: Utredning om etablering av en Handelshøgskole ved Universitetet i Tromsø. Norut Tromsø as.

  19) Ringholm, Toril, Alteren, Gro, Angell, Elisabeth, Buanes, Arild, og Aanesen, Margrethe: Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing. Norut Tromsø as. Rapport nr. 9/2008. Rapport nr. 11/2008.

  20) Føre, Thomas K., Sølfæstersen, Oddgeir, og Alteren, Gro: Tromsø Living – for en attraktiv Tromsø region. En forstudie om Tromsø-regionens og kunnskapsintensive virksomheters evne og vilje til å tiltrekke og beholde mennesker med høy kompetanse. Utarbeidet av Norinnova og Norut. Norinnova Northern Innovation. Publisert 09.03.2009

  21) Alteren, Gro: Norwegian seafood exports to India: When will the market be ready to expand. Rapport, 16/2009. ISBN 978-82-7492-221-1. ISSN 1890-5226.

  22) Alteren, Gro: Becoming a "bit Russian"; the strategy to succeed in North-West Russia? Report SF 12/2010. ISBN 978-82-7492-232-7. ISSN 1890-5226.

  Book articles

  23) Marked og planlegging- oppdrettsnæringens dilemma, kapittel 5 i boka: Nord-Norge møter framtiden. Redaktører: Jan-Evert Nilsson og Arne Rydningen. Orkana forlag as. 2004

  24) Bedriftslederen; miljøhelt eller motstander? En drøfting av ulike syn på hvordan bedrifter tilpasser seg miljøkrav: Nord og nedenfra. Redaktør: Halldis Valestrand. Kvinneforsk Universitetet i Tromsø. 3/2000. Gjøvik trykkeri as.  

  Feature articles

  På den 3 side, Nordlys 26 november 2008, skrevet av Gro Alteren, signert av Arne Eidsmo, Grete Kristoffersen og Kjell Ole Straumsnes. Tittel: Gi oss en synlig Handelshøgskole

  På den 3 side, kronikk Nordlys 13 mars 2009, skrevet av Thomas K. Føre, Oddgeir Sølfæstersen og Gro Alteren. Tittel: Kunnskap om attraktivitet.

  Leserinnlegg i Tromsø 16 april 2009, skrevet at Gro Alteren, Thomas K. Føre og Oddgeir Sølfæstersen. Tittel: Kunnskapsledelse skaper attraktive arbeidsplasser.

  På den 3 side, kronikk Nordlys 1 september 2010, skrevet av Gro Alteren. Tittel: "Business" i Nord-vest Russland.

  Murmansk fylke – mot underskudd på arbeidskraft? Publisert i Arena bilaget med tittel: Nord-norske bedrifter på veg inn i Russland. Bilag til konjunkturbarometeret for Nord-Norge, våren 2008.

  Når “erobrer” vi India?” Utgitt i Fisk – Industri & Marked, 21.01.2010. 1 utgave.

  Article with referee

  Alteren, Gro: Connecting to the right people; the key to develop business in Northwest Russia (2011): Økonomisk fiskeriforskning, Årgang 21 Nr.1, ss. 18-25.

  Alteren, Gro: Exporting Food Products to India: An exploratory study (2013): Økonomisk fiskeriforskning, Årgang 23 Nr. 1, ss. 45-57.

  Alteren, Gro, Tudoran, Ana Alina: Enhancing export performance: Betting on customer orientation, behavioral commitment, and communication (online 29.07.2015): International Business Review, DOI: 10.1016/j.ibusrev.2015.07.004

   Alteren, Gro, Tudoran, Ana Alina: Open-mindedness and adaptive business style: Competences that contribute to building relationships in dissimilar export markets: International Marketing Review: DOI: 10.1108/IMR-08-2017-0142

  Alteren, Gro, Eriksen, Anne: What do students learn in a cross-cultural negotiation? A transformative learning approach: Journal of International Business Education: in press

  Selected papers presented at conferences

  Presentation of paper for the Pre-Conference 18th Doctoral Tutorial in International Business, EIBA (European International Business Academy) 30th Annual Conference, Ljubljana, Slovenia, 5-7 December 2004. Title: Cultural Sensitivity, Governance Forms, and Performance in Export Channels: The Exporter’s Perspective. Conference paper with referee, published in conference proceedings.

  31st EIBA (European International Business Academy) Annual Conference, Track; Cross-cultural management, Norwegian School of Management, BI, Oslo, December 11-13, 2005: "A salesperson’s cultural sensitivity in a selling-buying cross-border context: A conceptual model". Conference paper with referee, published in conference proceedings.

  32nd EIBA (European International Business Academy) Annual Conference in Fribourg, Switzerland, December 2006: "Does cultural sensitivity matter for the maintenance of business relationships in the export markets? An empirical investigation of Norwegian seafood exporters' business relationships". Conference paper with referee, published in conference proceedings.

  33rd EIBA (European International Business Academy) Annual Conference in Catania, Italy, December 2007: "Cultural sensitivity in exporter-importer relationships: A multidimensional concept". Conference paper with referee, published in conference proceedings.

  34th EIBA (European International Business Academy) Annual Conference in Tallinn, Estonia, December 2008: "Cultural sensitivity and relational exchange in the dissimilar culture group". Conference paper with referee, published in conference proceedings.

  35th EIBA (European International Business Academy) annual conference in Valencia, Spain, December 2009. “Customer-oriented culture’s effect on relational characteristics and performance in cross-border business relationships: The exporter’s perspective”. Conference paper with referee, published in conference proceedings.

  18th CIMaR (Conference on International Marketing) May, 2010 BI Norwegian School of Management, "Meeting the needs of your customer in export marketing channels: a two-edged sword? Conference paper with referee.

  44th EIBA (European International Business Academy) annual conference in Poznan, Poland, December 2018. "When performance fails to appear: Making the marketing strategy more right". Conference paper with referee.

  45th EIBA (European International Business Academy) annual conference, University of Leeds, December 2019. "The battle to win in the Indian market: Exploring foreign companies' product offering adaptations in order to be the chosen alternative". Conference paper with referee.


  Research interests

  Internationalisation, export-import relationships, relational exchange, cultural sensitivity, negotiations, marketing strategies, emerging markets

   

   


  Member of research group