Bilde av Eliassen, Marianne
Bilde av Eliassen, Marianne
Department of Health and Care Sciences marianne.eliassen@uit.no +4777660515 99709940 You can find me here

Marianne Eliassen


Associate Professor

Job description

Associate Professor lecturing at zthe Department of health and care sciences

Head of the Master's degree program in health professional development


 • Morten Andre Nikolaisen, Cathrine Arntzen, Marianne Eliassen, Astrid Gramstad :
  Rehabilitation models for community integration of adults with acquired brain injury in rural areas: a scoping review
  Rural and remote health 2024 DOI
 • Marianne Eliassen, Cathrine Arntzen, Lina Karin Hellen Gulle Forslund, Morten Andre Nikolaisen, Patrik Alexandersson, Astrid Gramstad et al.:
  Action researchers as “orchestrators” of co-innovation: a theoretical and methodological framework
  BMC Health Services Research 2024 DOI
 • Gunnar Ellingsen, Cathrine Arntzen, Lina Forslund, Morten Nikolaisen, Marianne Eliassen, Astrid Gramstad et al.:
  Designing digital systems for rehabilitation practices
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2023 ARKIV / DOI
 • Marianne Eliassen, Bodil Anita Sørensen, Trude Anita Hartviksen, Solrun Holm, Magnus Zingmark :
  Emplacing reablement co-creating an outdoor recreation model in the rural Arctic
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Marianne Eliassen, Cathrine Arntzen, Morten Nikolaisen, Astrid Gramstad :
  Rehabilitation models that support transitions from hospital to home for people with acquired brain injury (ABI): a scoping review
  BMC Health Services Research 2023 ARKIV / DOI
 • Lina Forslund, Cathrine Arntzen, Morten Nikolaisen, Astrid Gramstad, Marianne Eliassen :
  Physiotherapy as part of collaborative and person-centered rehabilitation services: the social systems constraining an innovative practice
  Physiotherapy Theory and Practice 2023 ARKIV / DOI
 • Marit Frogum, Erlend Vik, Lina Karin Hellen Gulle Forslund, Marianne Eliassen :
  "Det handler jo om hvordan en spør" : en kvalitativ metasyntese om fysioterapeuters tverrsektorielle samhandling
  Fysioterapeuten 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Marianne Eliassen, Jill-Marit Moholt :
  Boundary work in task-shifting practices–a qualitative study of reablement teams
  Physiotherapy Theory and Practice 2022 ARKIV / DOI
 • Marianne Eliassen, Andreas Lahelle :
  Enhancing functional improvement in reablement – a qualitative study
  European Journal of Physiotherapy 2020 ARKIV / DOI
 • Marianne Eliassen, Nils Oddbjørn Henriksen, Siri Moe :
  The practice of support personnel, supervised by physiotherapists, in Norwegian reablement services
  Physiotherapy Research International 2018 ARKIV / DOI
 • Marianne Eliassen, Siri Moe, Nils Oddbjørn Henriksen :
  Variations in physiotherapy practices across reablement settings
  Physiotherapy Theory and Practice 2018 ARKIV / DOI
 • Marianne Eliassen, Nils Oddbjørn Henriksen, Siri Moe :
  Physiotherapy supervision of home trainers in interprofessional reablement teams
  Journal of Interprofessional Care 2018 ARKIV / DOI
 • Marianne Eliassen :
  Samskaping som forsknings- og innovasjonsmetodikk
  2024
 • Marianne Eliassen, Audhild Høyem, Cathrine Arntzen :
  Holder fast på løsninger som ikke virker – svikter pasienter med rehabiliteringsbehov
  Dagens medisin 08. March 2024 FULLTEKST
 • Cathrine Arntzen, Marianne Eliassen, Morten Andre Nikolaisen, Lina Karin Hellen Gulle Forslund :
  Banbrytande cancerstöd inspirerar – i Norge
  13. March 2023
 • Marianne Eliassen :
  Aktivitet og fellesskap - en kvalitetsreform for eldre
  2022
 • Marianne Eliassen :
  FYSIOTERAPEUTENS PROFESJONSGRENSER VED OPPGAVEGLIDNING
  2022
 • Marianne Eliassen :
  Boundary work in task-shifting practices
  2022
 • Cathrine Arntzen, Marianne Eliassen, Astrid Gramstad, Morten Nikolaisen, Lina Forslund :
  RehabLos-studien: Ergoterapeuters bidrag i rehabiliteringsmodell for økt arbeid- og samfunnsinkludering til voksne med ervervet hjerneskade
  2022
 • Cathrine Arntzen, Marianne Eliassen, Astrid Gramstad, Morten Nikolaisen, Lina Forslund :
  RehabLos- presentasjon av et samskapingsprosjekt innefor rehabiliteringsfeltet
  2022
 • Morten Nikolaisen, Lina Forslund, Marianne Eliassen, Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad :
  RehabLos-prosjektet: erfaringer med samskapende tjenestedesign i utvikling av en ny modell for rehabilitering av personer med ervervet hjerneskade
  2022
 • Marianne Eliassen :
  FUNKSJONSFORBEDRING I HVERDAGSREHABILITERING – EN KVALITATIV STUDIE
  2022
 • Marianne Eliassen :
  Rehabiliteringsmodeller for tidlig støttet utskrivning av pasienter med ervervet hjerneskade – en scoping review
  2022
 • Marianne Eliassen, Bodil Anita Sørensen, Trude Anita Hartviksen, Solrun Gjertine Holm, Magnus Zingmark :
  Outdoor recreation in an arctic reablement service - co-creating a model
  2022
 • Eliva Atieno Ambugo, Nina Beate Andfossen, Kathrine Cappelen, Bjørg Dale, Siri Andreassen Devik, Terje Emil Fredwall et al.:
  Kjerneområder i Leve hele livet-reformen. En oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse
 • Marianne Eliassen :
  Forskning i og med kommunene - kontekstualisering og implementering
  2021
 • Marianne Eliassen :
  Forskning på rehabiliteringsmodeller- Scoping review
  2021
 • Andreas Falck Lahelle, Andreas Dybesland Rosenberger, Marianne Eliassen, Marit Sørvoll, Synne Garder Pedersen, Ellen Christin Arntzen :
  Kunnskapsbasert praksis i nevrologisk fysioterapi – mer enn randomiserte kontrollerte forsøk
  Fysioterapeuten 2021
 • Marianne Eliassen :
  Physiotherapy practices in reablement services
  2021
 • Andreas Falck Lahelle, Andreas Dybesland Rosenberger, Marianne Eliassen, Marit Sørvoll, Synne Garder Pedersen, Ellen Christin Arntzen :
  Kunnskapsbasert praksis i nevrologisk fysioterapi - mer enn randomiserte kontrollerte forsøk
  Fysioterapeuten 2021
 • Marianne Eliassen :
  Hverdagsrehabilitering har blitt en del av hverdagen
  24. March 2020
 • Marianne Eliassen :
  Fysioterapi i hverdagsrehabiliteringsteam
  Fysioterapeuten 2020
 • Marianne Eliassen, Trude Anita Hartviksen :
  Aktivitet og fellesskap
  2020
 • Marianne Eliassen :
  Hverdagsrehabilitering - rehabilitering eller forebygging? Hensikten bør styre organiseringen
  2019
 • Trude Anita Hartviksen, Marianne Eliassen :
  Ergoterapeutenes kjernekompetanse er en ressurs i kommunenes implementering av eldrereformen Leve hele livet
  Ergoterapeuten 2019
 • Marianne Eliassen :
  Fiksert og fleksibel hverdagsrehabilitering. Ulike modeller til ulikt formål
  2019
 • Marianne Eliassen :
  Ulike praksiser i hverdagsrehabilitering - Hva ønsker vi?
  2019
 • Marianne Eliassen :
  Kommunene skal få erfaringene som gir aktivitet hos eldre
  16. September 2019
 • Marianne Eliassen, Nils Oddbjørn Henriksen, Siri Moe :
  Samhandling i hverdagsrehabilitering
  2018
 • Marianne Eliassen :
  Stipendiatlunsj: hverdagsrehabilitering - fysioterapiveiledning ved oppgavedeling
  2018 ARKIV
 • Marianne Eliassen :
  Hverdagsrehabilitering - fra behandlingsbenken til kjøkkenbenken
  2018 ARKIV
 • Marianne Eliassen, Siri Moe, Nils Oddbjørn Henriksen :
  Fysioterapipraksis i hverdagsrehabilitering
  2018
 • Marianne Eliassen :
  Hverdagsrehabilitering - organisering og verdigrunnlag
  2018
 • Marianne Eliassen, Jill-Marit Moholt :
  Livets skole? Stipendiaterfaringer fra den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE)
  2017
 • Marianne Eliassen, Nils Oddbjørn Henriksen, Siri Moe :
  Physiotherapy assessment in reablement for community-dwelling older adults
  2017 ARKIV
 • Marianne Eliassen :
  Hverdagsrehabilitering- Fysioterapiveiledning ved oppgavedeling
  2017 ARKIV
 • Marianne Eliassen :
  Samhandling i hverdagsrehabilitering. Tverrprofesjonelt eller flerprofesjonelt?
  2017
 • Marianne Eliassen, Siri Moe, Nils Oddbjørn Henriksen :
  Physiotherapy assessment in reablement for community-dwelling older adults
  2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →