Dummy personkort bilde
Professor

Lundestad, Erik

Department of Philosophy
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Lundestad, Erik. Adam Smith om markedet og om selvet. Norsk Filosofisk tidsskrift 2020; Volum 55 (2-3). ISSN 0029-1943.s 113 - 125.s doi: 10.18261/issn.1504-2901-2020-02-03-03.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. Borgmann and the Non-Neutrality of Technology. Techné: Research in Philosophy and Technology 2019; Volum 23 (1). ISSN 1091-8264.s 83 - 103.s doi: 10.5840/techne201951497.

 • Lundestad, Erik; Antonsen, Trine. Teknologi, natur og litteratur: Deiktisk diskurs hos Vetlesen og Borgmann. Norsk Filosofisk tidsskrift 2019; Volum 54 (3). ISSN 0029-1943.s 115 - 130.s doi: 10.18261/issn.1504-2901-2019-03-02.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik; Wickson, Fern. The rewriting of human/nature relations through genome editing. Wageningen Academic Publishers 2019 ISBN 978-90-8686-341-9.s 101 - 106.s doi: 10.3920/978-90-8686-892-6_13.

 • Lundestad, Erik. Hannah Arendt and the Problem of Responsibility: The Eichmann Controversy Revisited. (Sammendrag: http://hpq.press.illinois.edu/33/4/lundestad.html) History of Philosophy Quarterly 2016; Volum 33 (4). ISSN 0740-0675.s 375 - 393.

 • Lundestad, Erik. "Why Be Moral?" Pragmatism's Attempt to Dismiss the Issue. Walter de Gruyter 2015 ISBN 978-3-11-036639-6.s 217 - 234.s doi: 10.1515/9783110366396-014.

 • Lundestad, Erik. The Adam Smith Problem: A Reinterpretation. Journal of Scottish Philosophy 2014; Volum 12 (2). ISSN 1479-6651.s 181 - 197.s doi: 10.3366/jsp.2014.0070.

 • Lundestad, Erik. Økonomi og menneskelig motivasjon: Om det "neo-klasiske" paradigmet og dets kritikere. Norsk Filosofisk tidsskrift 2014 (2). ISSN 0029-1943.s 105 - 117.

 • Lundestad, Erik. Pragmatisme vs. Liberalisme: Om Dewey og Kant. Norsk Filosofisk tidsskrift 2012 (2). ISSN 0029-1943.s 75 - 89.

 • Lundestad, Erik. The Right vs. the Good: John Dewey on Ethics. Sats: northern european journal of philosophy 2010; Volum 11 (2). ISSN 1600-1974.s 181 - 195.s doi: 10.1515/sats.2010.0014.

 • Lundestad, Erik. "Denne Argumentasjon [...] kan vendes om": Schweigaard og filosofien. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010; Volum 45 (4). ISSN 0029-1943.s 267 - 277.

 • Lundestad, Erik. The Necessity of Pragmatism: Overcoming the Stalemate of Common Sense. Journal of Scottish Philosophy 2008; Volum 6 (2). ISSN 1479-6651.s 175 - 187.

 • Lundestad, E. The sceptic and the madman : the proto-pragmatism of Thomas Reid. Journal of Scottish Philosophy 2006; Volum 4 (2). ISSN 1479-6651.s 125 - 137.

 • Lundestad, E. Schweigaards pragmatiske moderniseringsprosjekt. Nytt Norsk Tidsskrift 2006; Volum 23 (2). ISSN 0800-336X.s 149 - 158.

 • Lundestad, Erik. Kan etikk og økonomi forenes?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (Årg. 8, nr 1). ISSN 1500-0788.s 77 - 84.

 • Lundestad, Erik. [Anmeldelse]Marked og moral. Norsk Filosofisk tidsskrift 2004 (Årg. 39, nr 3). ISSN 0029-1943.

 • Lundestad, Erik; Antonsen, Trine. Myten om organismen som et individ. Tekna Biotek fagseminar: Mennesket - I bakteriens makt? 2019-04-25 - 2019.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. The rewriting of human/nature relations through genome editing. New Frontiers in Environmental Philosophy 2019-06-06 - 2019-06-07 2019.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. The rewriting of human/nature relations through genome editing.. EURSAFE 2019 Sustainable governance and management of food systems: ethical perspectives 2019-09-18 - 2019-09-21 2019.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. The practitioner’s point of view: Valuing nature through practice and literature. New Frontiers in Environmental Philosophy 2018-05-31 - 2018-06-01 2018.

 • Lundestad, Erik; Antonsen, Trine. On Practices and Technology. Philosophy Forum 2018-10-15 - 2018.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. Imagine what the mountain feels: Imagination, Compassion and Circumstance. Philosophy Forum 2018-10-22 - 2018.

 • Lundestad, Erik. Betinget eller fri: To perspektiv på oss selv. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 177 - 200.

 • Lundestad, Erik. To perspektiver på mennesket. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 313 - 337.

 • Lundestad, Erik. Til vårt eget beste: Om adferdsøkonomi, liberalisme og paternalisme. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 (2). ISSN 0800-336X.s 172 - 188.

 • Lundestad, E. Heksen og humanisten. (Anmeldelse av Nils Gilje: Heksen og humanisten: Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer - en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet.). Norsk Filosofisk tidsskrift 2004; Volum 39 (4). ISSN 0029-1943.

 • Lundestad, E. Marked og moral. (Anmeldelse av Arne Johan Vetlesen og Jan Olav Henriksen: Moralens sjanser i markedets tidsalder - Omkulturelle forutsetninger for moral.). Norsk Filosofisk tidsskrift 2004; Volum 39 (3). ISSN 0029-1943.

 • Lundestad, E. Commonsense, vitenskap og skeptisisme. 2004.

 • Lundestad, Erik; Antonsen, Trine. Myten om organismen som et individ. Tekna Biotek fagseminar: Mennesket - I bakteriens makt? 2019-04-25 - 2019.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. The rewriting of human/nature relations through genome editing. New Frontiers in Environmental Philosophy 2019-06-06 - 2019-06-07 2019.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. The rewriting of human/nature relations through genome editing.. EURSAFE 2019 Sustainable governance and management of food systems: ethical perspectives 2019-09-18 - 2019-09-21 2019.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. The practitioner’s point of view: Valuing nature through practice and literature. New Frontiers in Environmental Philosophy 2018-05-31 - 2018-06-01 2018.

 • Lundestad, Erik; Antonsen, Trine. On Practices and Technology. Philosophy Forum 2018-10-15 - 2018.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. Imagine what the mountain feels: Imagination, Compassion and Circumstance. Philosophy Forum 2018-10-22 - 2018.

 • Lundestad, Erik. Betinget eller fri: To perspektiv på oss selv. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 177 - 200.

 • Lundestad, Erik. To perspektiver på mennesket. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 313 - 337.

 • Lundestad, Erik. Til vårt eget beste: Om adferdsøkonomi, liberalisme og paternalisme. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 (2). ISSN 0800-336X.s 172 - 188.

 • Lundestad, E. Heksen og humanisten. (Anmeldelse av Nils Gilje: Heksen og humanisten: Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer - en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet.). Norsk Filosofisk tidsskrift 2004; Volum 39 (4). ISSN 0029-1943.

 • Lundestad, E. Marked og moral. (Anmeldelse av Arne Johan Vetlesen og Jan Olav Henriksen: Moralens sjanser i markedets tidsalder - Omkulturelle forutsetninger for moral.). Norsk Filosofisk tidsskrift 2004; Volum 39 (3). ISSN 0029-1943.

 • Lundestad, E. Commonsense, vitenskap og skeptisisme. 2004.

 • [Loading...]

  Member of research group