Sverre Magnus Bergslid Salvesen


Associate Professor II

Job description

 • Teaching
 • Supervising

 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Ekstinksjon av samlivserververs sameierett
  Jussens venner 2022 ARKIV / DOI
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Hensynet til koherens i den dynamiske tingsretten
  Tidsskrift for Rettsvitenskap 2021 ARKIV / DOI
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Selvstendig rettsvernshevd i lys av HR-2017-33-A
  Jussens venner 2018 DOI
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Kreditorvern
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Skriveteori. Hvordan dra et forskningsprosjekt fra start til mål
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Programdeltaker i podcasten "Juss & Jåss"
  03. February 2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Juridisk metode i formueretten
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen, Roger Stelander Magnussen :
  Formuerett i møte med digitale penger og andre nye formuesgoder
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Takk og lov
  11. September 2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Utviklingstrekk innenfor formuerettslig metode - Kritiske refleksjoner om nye tendenser i Høyesterett.
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Tingsinnbegrepspant
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Proforma som kreditorinnsigelse
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Takk og lov - med Anine Kierulf
  08. November 2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Forbrukerhensynet i tredjemannskonflikter
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Rettsvitenskapelig systematisering
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Kreditorvern. Metodiske utviklingstrekk og Høyesteretts bruk av litteraturen som rettskilde
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Rettsvern for løsørekjøp. Status etter HR-2021-2248-A Aurstad Maskin.
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Legal structures and coherence as a source of law
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Kreditorvern. Grunntrekk og utvalgte problemstillinger
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Overleveringskravet ved løsørekjøp i lys av HR-2021-2248-A Aurstad Maskin - Avslutningen av en gammel debatt eller starten på en ny?
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Hvorfor ytrer ikke unge forskere seg oftere?
  nordnorskdebatt.no 2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Kreditorvern - grunntrekk og utvalgte problemstillinger
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Feeling anxious. How to deal with stress and the fear of failing.
  2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Selvstendig rettsvernshevd: Hva nå?
  2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Innlegg om HR-2021-2248-A under faglunsj til Oslo senter for kommersiell rett
  2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen, Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss
  23. November 2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Forelesningens fremtid
  2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Hensynet til koherens i den dynamiske tingsretten
  2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Grunntrekk ved rettighetskollisjoner og Forusstranda-dommen
  2019
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Etablering av rettsvern mot kreditorekstinksjon - presentasjon for formuerettsgruppa ved UiO
  2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Salvesens primary field of research is property law, and in particular contract law, construction law, mortgage law and transfer of ownership. He obtained his PhD on a thesis that analyzed rules on priority between competing claims.

  Teaching

  • Property law
  • Insolvency law
  • Mortgage law
  • Contract law

  Member of research group


  CV

  Positions:

  • 2024-: Associate Professor II, UiT The Arctic University of Norway
  • 2023-: Associate Professor, Department of Private Law, University of Oslo
  • 2021-2023: Associate Professor, UiT The Arctic University of Norway
  • 2020-2021: Lecturer, UiT - The Arctic University of Norway
  • 2016-2020: Research fellow, UiT The Arctic University of Norway
  • 2015-2016: Senior associate, Arntzen de Besche 
  • 2013-2015: Associate, Arntzen de Besche 

  Other relevant experience:

  • 2022-2023: Deputy leader, national commission for consumer complaints
  • 2021-2023: Program Director for the third-year courses, Faculty of Law at UiT The Arctic University of Norway
  • 2021-2023: Board member, UiTs trust funds for research activities 
  • 2021-2023: Member, national commission for evaluation of scientific legal publishing chanels
  • 2019-2021: Head of research group for property law and contract law, Faculty of Law at UiT The Arctic University of Norway
  • 2018: Member of the research committee, Faculty of Law at UiT The Arctic University of Norway

  Education:

  • 2021: Ph.D. in Law, Faculty of law – UiT The Arctic University of Norway 
  • 2013: Master’s degree Program in Jurisprudence of law, Faculty of law – UiT The Arctic University of Norway