Bilde av Mikalsen, Øyvind Hjuring
Bilde av Mikalsen, Øyvind Hjuring
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet oyvind.h.mikalsen@uit.no +4777649258 +47 48 21 48 64 You can find me here

Øyvind Hjuring Mikalsen


Job description

 • Management of the section
 • Leadership support
 • Responsibility for the section's operational results
 • Personnel management, recruitment, and administrative development work
 • Reporting within the section's areas of expertise
 • Budget responsibility

 • Iris Borch, julia holte Sempler, Øyvind Hjuring Mikalsen :
  Utdanningskvalitet i endring? En samtale om systematisk kvalitetsarbeid sett opp mot kravene i studietilsynsforskriften. Tilsynsforskriften §4-1 understreker at kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet.
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →