Personkort bilde
Photo: Torje Jenssen
Adviser

Arnstein Johnskareng

Centre for Sami Studies
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Johnskareng, Arnstein; Holm-Olsen, Inger Marie. Snøhvitutbyggingen. LNG-anlegg på Melkøya, Hammerfest kommune. Konsekvenser for samiske kulturminner. 1998 (074) ISBN 82-426-0982-9. ISSN 0805-4711.

  • Johnskareng, Arnstein; Holm-Olsen, Inger Marie. Snøhvitutbyggingen. LNG-anlegg på Melkøya, Hammerfest kommune. Konsekvenser for samiske kulturminner. 1998 (074) ISBN 82-426-0982-9. ISSN 0805-4711.

  • [Loading...]