Sidsel Boldermo • Sidsel Boldermo :
  Relasjonelt arbeid i barnehage - fokus på barnefellesskap
  Fagbokforlaget 2024
 • Sidsel Boldermo :
  Fleeting moments: young children’s negotiations of belonging and togetherness
  International Journal of Early Years Education 2020 ARKIV / DOI
 • Sidsel Boldermo, Elin Eriksen Ødegaard :
  What about the migrant children? The state-of-the-art in research claiming social sustainability
  Sustainability 16. January 2019 ARKIV / DOI
 • Sidsel Boldermo :
  Practicing Belonging in Kindergarten: Children’s use of Places and Artefacts.
  Palgrave Macmillan 2019 ARKIV / DOI
 • Sidsel Boldermo :
  Barnehagen som sted. Relasjonelle tilnærminger til barnehagens stedspraksiser og barns opplevelser av tilhørighet.
  Fagbokforlaget 2018
 • Sidsel Boldermo :
  Mangfold, medvirkning og digital kompetanse i barnehage
  Orkana Forlag 2015
 • Sidsel Boldermo, Pernille Elisabeth Bartnæs :
  «Det doble formålet»: videreutvikling av undervisning gjennom erfaringer fra arbeid i tilskuddsordningen»
  2024
 • Jaana Juutinen, Sidsel Boldermo :
  Theoretical and empirical wonderings about children’s belonging and place in the Arctic areas
  2023
 • Henriette Ludvigsen, Torstein Unstad, Betty Steinsvik, Siri Sollied Madsen, Sidsel Boldermo, Pernille Elisabeth Bartnæs et al.:
  Om fargelegging, relasjoner og etikk i barnehage og skole
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022 ARKIV
 • Sidsel Boldermo, Elin Eriksen Ødegaard, Susanne Garvis :
  Education for Social Sustainability. Meaning Making of Belonging in Diverse Early Childhood Settings
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Sidsel Boldermo :
  Social Sustainability in small children’s diverse communities. Belonging and Togetherness in kindergarten
  2019
 • Sidsel Boldermo :
  Children`s use of places and artifacts as tools for negotiations of belonging
  2018
 • Sidsel Boldermo, elin Eriksen Ødegaard :
  Glocality on Place. Studying local experience and transforming education in the Northern kindergarten
  2016
 • Sidsel Boldermo :
  Mangfold, medvirkning og digitale verktøy
  2015
 • Sidsel Boldermo :
  Bærekraftig pedagogikk. Utfordringer og muligheter knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling i nordnorske barnehager.
  2015
 • Sidsel Boldermo :
  Place and belonging in Kindergarten
  2015
 • Sidsel Boldermo, Ingrid C. Nordli :
  Foreldresamarbeid - prosjekt mangfold
  2015
 • Ingrid C. Nordli, Sidsel Boldermo :
  Flerspråklighet og kartlegging av språkutvikling hos barn i barnehagealder
  2015
 • Sidsel Boldermo, Ingrid C. Nordli :
  Språkutvikling hos barn i lys av flerspråklighet
  2015
 • Sidsel Boldermo :
  Barnehagens kjernebegreper
  I skolen 05. May 2014
 • Sidsel Boldermo :
  Barnehagens kjernebegreper
  Nordlys 10. April 2014
 • Geir Olaf Pettersen, Sidsel Boldermo :
  Findings from Norway
  2013

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Early childhood education 
  Education for Sustainability
  Social Sustainability in local and global contexts
  Young Children's Belonging and Well-Being
  Children's Play
  Children's meaning making of Places and Artefacts