#
#
Department of Clinical Medicine heidi.tiller@uit.no +47 97078098 Tromsø

Tiller, Heidi


Senior consultant fetal medicine


 • Nedberg, Nora Hersoug; Turowski, Gitta Erika; Guz, Katarzyna; Przytuła, Ewa; Uhrynowska, Małgorzata; Roald, Borghild; Husebekk, Anne; Sitras, Vasilis; Nystad, Mona; Dębska, Marzena; Brojer, Ewa; Tiller, Heidi. Platelet alloimmunization is associated with low grade chronic histiocytic intervillositis - A new link to a rare placental lesion?. Placenta 2021; Volum 112. ISSN 0143-4004.s 89 - 96.s doi: 10.1016/j.placenta.2021.07.291.
 • Dahl, Jesper; Skogen, Bjørn; Kjær, Mette; Husebekk, Anne; Kjeldsen-Kragh, Jens; Tiller, Heidi. A combined effect of anti-HPA-1a and anti-HLA Class I in pregnancy?. Transfusion 2020; Volum 60 (9). ISSN 0041-1132.s 2121 - 2129.s doi: 10.1111/trf.15944.
 • Tiller, Heidi; Ahlen, Maria Therese; Akkøk, Cigdem Ahaein; Husebekk, Anne. Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia - The Norwegian management model. Transfusion and Apheresis Science 2019. ISSN 1473-0502.s doi: 10.1016/j.transci.2019.102711.
 • Kjær, Mette; Tiller, Heidi; Heide, Gøril; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne. Fetal exposure to maternal human platelet antigen-1a does not induce tolerance. An analytical observational study. PLOS ONE 2017; Volum 12:0182957 (8). ISSN 1932-6203.s 1 - 9.s doi: 10.1371/journal.pone.0182957.
 • Dahl, Jesper; Refsum, Erle; Ahlen, Maria Therese; Egeland, Torstein; Jensen, Tore; Viken, Marte K; Stuge, Tor Brynjar; Acharya, Ganesh; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Tiller, Heidi. Unraveling the role of maternal anti-HLA class I antibodies in fetal and neonatal thrombocytopenia?Antibody specificity analysis using epitope data. Journal of Reproductive Immunology 2017; Volum 122. ISSN 0165-0378.s 1 - 9.s doi: 10.1016/j.jri.2017.06.003.
 • Kamphuis, Marije M.; Tiller, Heidi; Van Den Akker, Emilie S.; Westgren, Magnus; Tiblad, Eleonor; Oepkes, Dick. Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: management and outcome of a large international retrospective cohort. Fetal Diagnosis and Therapy 2017; Volum 41 (4). ISSN 1015-3837.s 251 - 257.s doi: 10.1159/000448753.
 • Eksteen, Mariana; Heide, Gøril; Tiller, Heidi; Zhou, Yan; Nedberg, Nora Hersoug; Martinez, Inigo Zubiavrre; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar; Kjær, Mette. Anti-human platelet antigen (HPA)-1a antibodies may affect trophoblast functions crucial for placental development: A laboratory study using an in vitro model. Reproductive Biology and Endocrinology 2017; Volum 15:28. ISSN 1477-7827.s 1 - 8.s doi: 10.1186/s12958-017-0245-6.
 • Tiller, Heidi; Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Stuge, Tor Brynjar; Skogen, Bjørn Ragnar. Current perspectives on fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia - Increasing clinical concerns and new treatment opportunities. International Journal of Women's Health 2017; Volum 9. ISSN 1179-1411.s 223 - 234.s doi: 10.2147/IJWH.S90753.
 • Tiller, Heidi; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, Mette Kjær. True risk of fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia in subsequent pregnancies: a prospective observational follow-up study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2016; Volum 123 (5). ISSN 1470-0328.s 738 - 744.s doi: 10.1111/1471-0528.13343.
 • Dahl, J; Husebekk, Anne; Acharya, Ganesh; Flo, Kari; Stuge, Tor Brynjar; Skogen, Bjørn Ragnar; Straume, Bjørn; Tiller, Heidi. Maternal anti-HLA class I antibodies are associated with reduced birthweight in thrombocytopenic neonates. Journal of Reproductive Immunology 2016; Volum 113. ISSN 0165-0378.s 27 - 34.s doi: 10.1016/j.jri.2015.10.003.
 • Yougbaré, Issaka; Lang, Sean; Yang, Hong; Chen, Pingguo; Zhao, Xu; Tai, Wei-She; Zdravic, Darko; Vadasz, Brian; Li, Conglei; Piran, Siavash; Marshall, Alexandra; Zhu, Guangheng; Tiller, Heidi; Killie, Mette Kjær; Boyd, Shelley; Leong-Poi, Howard; Wen, Xiao-Yan; Skogen, Bjørn Ragnar; Adamson, S. Lee; Freedman, John; Ni, Heyu. Maternal anti-platelet β3 integrins impair angiogenesis and cause intracranial hemorrhage. Journal of Clinical Investigation 2015; Volum 125 (4). ISSN 0021-9738.s 1545 - 1556.s doi: 10.1172/JCI77820.
 • Eksteen, Mariana; Tiller, Heidi; Averina, Maria; Heide, Gøril; Killie, Mette Kjær; Ghevaert, Cedric; Michaelsen, Terje Einar; Ihle, Øistein; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. Characterization of a human platelet antigen-1a-specific monoclonal antibody derived from a B cell from a woman alloimmunized in pregnancy. Journal of Immunology 2015; Volum 194 (12). ISSN 0022-1767.s 5751 - 5760.s doi: 10.4049/jimmunol.1401599.
 • Tiller, Heidi; Killie, Mette Kjær; Chen, Pingguo; Eksteen, Mariana; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Kjeldsen-Kragh, Jens; Ni, Heyu. Toward a prophylaxis against fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: induction of antibody-mediated immune suppression and prevention of severe clinical complications in a murine model. Transfusion 2012; Volum 52 (7). ISSN 0041-1132.s 1446 - 1457.s doi: 10.1111/j.1537-2995.2011.03480.x.
 • Tiller, Heidi; Killie, Mette Kjær; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Ni, Heyu; Kjeldsen-Kragh, Jens; Øian, Pål. Platelet antibodies and fetal growth: maternal antibodies against fetal platelet antigen 1a are strongly associated with reduced birthweight in boys. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2012; Volum 91 (1). ISSN 0001-6349.s 79 - 86.s doi: 10.1111/j.1600-0412.2011.01269.x.
 • Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Killie, Mette Kjær; Tiller, Heidi; Eksteen, Mariana; Killie, Ida Løken; Heide, Gøril; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. Blood group antigens and immune responses-detailed knowledge is necessary to prevent immunization and to follow up immunized individuals. ISBT Science Series 2010; Volum 5 (1). ISSN 1751-2816.s 24 - 26.
 • Skogen, Bjørn Ragnar; Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, Jens; Ahlen, Maria Therese; Tiller, Heidi; Stuge, Tor Brynjar; Husebekk, Anne. Reconsidering fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia with a focus on screening and prevention. Expert Review of Hematology 2010; Volum 3 (5). ISSN 1747-4086.s 559 - 566.s doi: 10.1586/EHM.10.49.
 • Tiller, Heidi; Killie, Mette Kjær; Skogen, Bjørn Ragnar; Øian, Pål; Husebekk, Anne. Neonatal alloimmune thrombocytopenia in Norway: poor detection rate with nonscreening versus a general screening programme. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2009; Volum 116 (4). ISSN 1470-0328.s 594 - 598.s doi: 10.1111/j.1471-0528.2008.02068.x.
 • Tiller, Heidi. Non-IVIg management regime for HPA-1a alloimmunized pregnancies. Why - how - why?. XVIth European Symposium on Platelet & Granulocyte Immunobiology 2021-09-01 - 2021-09-02 2021.
 • Tiller, Heidi. Hva betyr en trygg fødsel?. Klassekampen 2021. ISSN 0805-3839.
 • Tiller, Heidi; Grimnes, Guri. Ny forskning: – Færre barnefødsler kan skyldes miljøgifter Forskerne ved UNN og UiT vil finne ut av hvorfor vi føder færre barn og hva som gjør at sædkvaliteten til menn faller.. NRK.no 2021.
 • Tiller, Heidi; Nedberg, Nora Hersoug; Husebekk, Anne; Nystad, Mona; Sitras, Vasilis; Turowski, Gitta Erika; Roald, Borghild barth-h; Brojer, Ewa; Uhrynowska, Małgorzata; Guz, Katarzyna; Debska, Marzena. When platelet alloimmunization meets chronic intervillositis: A prospective histopathology study suggests increased severity of clinical outcome. IFPA virtual, International Federation of Placenta Associaton 2021-08-30 - 2021-09-02 2021.
 • Tiller, Heidi; Kaald, Torhild. Forekomst og karakteristikk av sfinkterskade etter operative vaginale forløsninger ved NLSH Bodø og UNN Tromsø i perioden 2010-2019. (data) 2021.
 • Tiller, Heidi. Bruk av tidlig ultralyd hos gravide i Nord-Norge. 2021.
 • Tiller, Heidi. Blodplater til vrede – når mors immunsystem ødelegger fosterets blodplater og fører til alvorlig hjerneblødning. En underdiagnostisert sykdom hos foster og nyfødt – bør den prioriteres høyere?. Sanitetskvinnenes regionale samling 2021-11-05 - 2021-11-05 2021.
 • Tiller, Heidi; Føyen, Eira Dahl; Næss-Andresen, Marthe-Lise. Iron deficiency in pregnancy and perinatal outcome A systematic literature review. 2020.
 • Blomhoff, Anne; Ebbing, Cathrine; Eggebø, Torbjørn Moe; Glad, Ragnhild; Haug, Marte Gjøl; Haugen, Guttorm; Helbig, Anne; Houge, Gunnar; Hvingel, Bodil; Kahrs, Birgitte Heiberg; Johnsen, Synnøve Lian; Sande, Ragnar; Sitras, Vasilis; Tiller, Heidi; Østern, Rune André Helland. De foreslåtte endringene i bioteknologiloven er et fremskritt for kvinnehelsen. 15 representanter fra det fostermedisinske fagmiljø.. 2020.
 • Tiller, Heidi; Nedberg, Nora Hersoug; Turowski, Gitta Erika; Sitras, Vasilis; Husebekk, Anne; Brojer, Ewa; Guz, Katarzyna; przytula, ewa; Uhrynowska, Malgorzata; Roald, Borghild; Eksteen, Mariana; Debska, Marzena. Chronic intervillositis linked to platelet alloimmunization - a new entry port to understanding a rare but important placental lesion. IFPA (International Federation Placenta Association) i Buenos Aires, Argentina, September 2019 2019-09-10 - 2019-09-13 2019.
 • Tiller, Heidi; Kjær, Mette; Ahlen, Maria Therese; Kjeldsen-Kragh, Jens. Føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) - hvordan redusere risiko for intrakraniell blødning hos foster/ nyfødt - erfaringer fra Norge. Bestpractice Onkologi/Hematologi 2019. ISSN 2245-0440.
 • Jensvoll, Hilde; Smeland, Marie Falkenberg; Tiller, Heidi; Holla, Øystein Lunde; Prescott, Trine; Vik, Anders. En gravid kvinne med pancytopeni. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (17). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.19.0022.
 • Tiller, Heidi; Fedorcsák, Péter; Skogen, Bjørn Ragnar. Old tools revisited give hope - new treatment option for families with a history of severe FNAIT complications.. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2016; Volum 95 (4). ISSN 0001-6349.s 486 - 487.s doi: 10.1111/aogs.12842.
 • Dahl, Jesper; Husebekk, Anne; Acharya, Ganesh; Flo, Kari; Stuge, Tor Brynjar; Skogen, Bjørn Ragnar; Straume, Bjørn; Tiller, Heidi. Maternal anti-HLA class 1 antibodies are associated with reduced birth weight in thrombocytopenic neonates. 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology 2014-06-10 - 2014-06-12 2014.
 • Tiller, Heidi; Killie, Mette Kjær; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Kjeldsen-Kragh, Jens. The natural course of HPA-1a-immunized subsequent pregnancies and clinical outcome of neonates. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2014; Volum 210 (1). ISSN 0002-9378.s S89 - S89.
 • Husebekk, Anne; Tiller, Heidi; Killie, Mette Kjær; Eksteen, Mariana; Ahlen, Maria Therese; Stuge, Tor Brynjar; Ni, H; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar. TOWARDS A PROPHYLACTIC TREATMENT OF HPA-1A-RELATED FETAL AND NEONATAL ALLOIMMUNE THROMBOCYTOPENIA (FNAIT). Vox Sanguinis 2012; Volum 103. ISSN 0042-9007.s 48 - 48.
 • Tiller, Heidi; Edsteen, M; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Killie, A; Chen, P; Ni, H; Kjeldsen-Kragh, Jens. Foetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) - immunological basis and prevention. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2012; Volum 91. ISSN 0001-6349.s 52 - 53.
 • Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Killie, Mette Kjær; Tiller, Heidi; Eksteen, Mariana; Killie, Ida Løken; Heide, Gøril; Skogen, Bjørn Ragnar; Kjeldsen-Kragh, Jens; Stuge, Tor Brynjar. MATERNAL ALLOIMMUNE RESPONSE DURING PREGNANCY: BRAKE OF MATERNAL TOLERANCE TO FETAL HUMAN PLATELET ANTIGEN 1A ANTIGEN MAY BE ASSOCIATED WITH REDUCED PLACENTAL FUNCTION. Placenta 2011; Volum 32 (9). ISSN 0143-4004.s A121 - A121.
 • Eksteen, Mariana; Tiller, Heidi; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. GENERATION OF MONOCLONAL ANTI-HPA-1A ANTIBODIES BY IMMORTALIZATION OF MEMORY B CELLS FROM A WOMAN ALLOIMMUNIZED IN CONNECTION WITH PREGNANCY. Vox Sanguinis 2010; Volum 99. ISSN 0042-9007.s 52 - 53.
 • Tiller, Heidi; Chen, Pingguo; Skogen, Bjørn Ragnar; Killie, Mette Kjær; Husebekk, Anne; Eksteen, Mariana; Kjeldsen-Kragh, Jens; Ni, Heyu. Administration of Anti-Platelet Antibodies Prevents the Anti-Platelet Immune Response and Bleeding Complications of Neonatal Immune Thrombocytopenia in a Murine Model. Blood 2009; Volum 114 (22). ISSN 0006-4971.s 97 - 97.
 • Tiller, Heidi; Killie, Mette Kjær; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Ni, Heyu; Kjeldsen-Kragh, Jens; Øian, Pål. Association Between Maternal Anti-HPA1a Antibodies and Birth Weight of the Newborn. Blood 2009; Volum 114 (22). ISSN 0006-4971.s 949 - 950.
 • Look at all works in CRIStin →