Bilde av Hansen, Inger Merethe
Bilde av Hansen, Inger Merethe
Department of Education inger.m.hansen@uit.no +4777660728

Inger Merethe Hansen


Assistant professor - mentor education program


 • Kirsten Sivertsen Worum, Inger Merethe Hansen, Rigmor Olsen :
  Omvendt undervisning som talesjanger i veilederutdanningen- Studenters perspektiv på forhold som har betydning for læreprosesser
  NORDVEI: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2022 ARKIV / DOI
 • Nina Cathrine Aagesen Vasseljen, Runar Vathne, Gerd Sylvi Steinnes, Inger Merethe Hansen, Eva Merete Bjerkholt, Petter William Hansen :
  Nasjonalt nettverk for veiledning for nyutdannede lærere Hvordan bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling i nettverkets arbeid?
  2024
 • Nina Cathrine Aagesen Vasseljen, Petter William Hansen, Inger Merethe Hansen, Eva Merete Bjerkholt :
  Fra to-årig veiledningsordning til ett-årig introduksjonsår? Forskning og innspill til Kunnskapsdepartementet fra lærerutdanningenes nasjonale kompetansenettverk for veiledning for nyutdannede lærere
  2024
 • Heidi Østland Vala, Lene Joensen Kjær, Inger Merethe Hansen, Susanne Gunvor Jonsson, Arnhild Blystad, Eva Bjerkholt et al.:
  Utvikling til å bli profesjonelle veiledere (UPV). Studentenes perspektiver på bevegelse og vendepunkt i veilederutdanningen
  2024
 • Eva Bjerkholt, Heidi Østland Vala, Lene Joensen Kjær, Susanne Jonsson, Arnhild Blystad, Inger Merethe Hansen et al.:
  A Comparative Study on Quality in Mentor Education for Teachers – Developing Professional Mentors
  2022
 • Eva Bjerkholt, Susanne Jonsson, Heidi Østland Vala, Arnhild Blystad, Lene Joensen Kjær, Inger Merethe Hansen et al.:
  Utvikling av Profesjonelle Veiledere (UPV): Pilotstudium av kvalitet i veilederutdanninger
  2022
 • Inger Merethe Hansen :
  Når ensomme praksislærere møtes - Praksisforum som arena for refleksjon og læring
  Bedre Skole 2020
 • Kirsten Sivertsen Worum, Rigmor Olsen, Inger Merethe Hansen :
  Studentevalueringer som talesjanger i egen veilederutdanning
  2019
 • Kirsten Sivertsen Worum, Inger Merethe Hansen :
  Omvendt undervisning som en kontinuerlig dialog i veilederutdanningen
  2019
 • Inger Merethe Hansen :
  Veiledning og profesjonsutvikling for lærere i barnehage og skole
  2018
 • Inger Merethe Hansen, Gjertrud Irene Kalseth :
  Forum for praksislærere - En arena som fremmer læring og styrker rollen som lærerutdanner og veileder?
  2017
 • Inger Merethe Hansen :
  Praksisforum - en arena for refleksjon og læring?
  2016 ARKIV
 • Inger Merethe Hansen :
  Lærerutdannere i praksisfeltet - veiledere for studenter i skole og barnehage
  2016 ARKIV
 • Inger Merethe Hansen :
  Et forum for praksislærere - en arena for refleksjon og læring?
  2016 FULLTEKST

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →