Personkort bilde
Senior Lecturer

Næss, Eva Therese

Department of Psychology
Norwegian flag icon Sami flag icon

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail

 • Solli, Katinka; Næss, Eva Therese; Solhaug, Ida; Thimm, Jens. Mindfulness training for chronic fatigue syndrome: a pilot study. Health Psychology Report 2017; Volum 5 (3). ISSN 2353-4184.s 240 - 250.s doi: 10.5114/hpr.2017.65469.

 • Næss, Eva Therese; Egil Jens, Pettersen. Psykolog om veien videre.. 2021.

 • Lorem, Geir F; Næss, Eva Therese; Bjørnstad, Bjørn. UiT-undersøkelse: Skal forske på psykiske plager Bjørn lot frykten ta overhånd etter at han ble infarkt-rammet. (Fulltekst: https://www.nordlys.no/da-hjertet-sviktet-lot-bjorn-frykten-ta-overhand-sa-ble-han-jagd-opp-en-fjellside/s/5-34-1460979?key=2021-05-11T14%3A10%3A52.000Z%2Fretriever%2F57960cacc16c510ecb42dae4cefa3c5cf 2021.

 • Morten, Kræmer; Næss, Eva Therese. "Etter hjerteinfarkt, hva da?". 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Arnesen, Yngvild; Barrett, Elisabeth Ovanger; Bohne, Agnes; Hopmann, Karen; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Kjøterøe, Jane; Lillevoll, Kjersti; Lorentzen, Veronica; Nilsen, Toril Sørheim; Nordahl, Dag; Næss, Eva Therese; Sundby, Jørgen; Thimm, Jens. Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge. Morgenbladet 2021. ISSN 0805-3847.

 • Næss, Eva Therese. Kommunikasjon i tverrprofesjonell samhandling. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-0551671-7.s 82 - 102.

 • Næss, Eva Therese. Mørketidsutfordringer. 2020.

 • Sundquist, Jonas; Næss, Eva Therese. Psykologstudenter i Tromsø utviklet gratis stressmestringskurs på nett. 2020.

 • Egil Jens, Pettersen; Næss, Eva Therese. Psykologstudenter lanserer digitale psykisk helse-kurs for kommunen: – Alle kan bruke disse teknikkene. 2020.

 • Thale, Tøllefsen; Næss, Eva Therese. Psykologstudenter lanserer digitale psykisk helse-kurs for kommunen: – Alle kan bruke disse teknikkene. 2020.

 • Næss, Eva Therese. Smerter og belastende livshendelser - hva kan vi gjøre?. Norsk smerteforenings årlige smertekonferanse 2018-01-04 - 2018-01-04 2018.

 • Næss, Eva Therese. "Offerrollen - har du en -det er synd på meg - venninne?" Intervju i magasinet KK. 2017.

 • Næss, Eva Therese. NRK P1: Norgesglasset. Intervju om psykologiske perspektiver på hevn. 2014.

 • Næss, Eva Therese; Sollie, Katinka; Solhaug, Ida; Thimm, Jens. Presentasjon av pilotstudiet "Mindfulnessbasert mestring for personer med ME/CFS". Regional nettverkskonferanse CFS/ME 2014-11-13 - 2014-11-13 2014.

 • Næss, Eva Therese. Hat og hevn, våre mest primitive reaksjoner på tap og krenkelser, eller et naturlig forsøk på å gjenopprette rettferdighet og selvrespekt?. Populærvitenskapelig foredrag 2013-04-03 - 2013-04-03 2013.

 • Næss, Eva Therese. Tittel i avisen Nordlys "Savnet: grisebamsen". 2012.

 • Næss, Eva Therese. Jeg påvirker fremtidens psykologer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012; Volum 49 (12). ISSN 0332-6470.s 1246 - 1247.

 • Næss, Eva Therese. Krisepedagogikk etter 22/7. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011; Volum 48 (11). ISSN 0332-6470.s 1096 - 1098.

 • Næss, Eva Therese. Smerter fra Fortiden. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2008; Volum 45 (8). ISSN 0332-6470.s 980 - 982.

 • Næss, Eva Therese; Egil Jens, Pettersen. Psykolog om veien videre.. 2021.

 • Lorem, Geir F; Næss, Eva Therese; Bjørnstad, Bjørn. UiT-undersøkelse: Skal forske på psykiske plager Bjørn lot frykten ta overhånd etter at han ble infarkt-rammet. (Fulltekst: https://www.nordlys.no/da-hjertet-sviktet-lot-bjorn-frykten-ta-overhand-sa-ble-han-jagd-opp-en-fjellside/s/5-34-1460979?key=2021-05-11T14%3A10%3A52.000Z%2Fretriever%2F57960cacc16c510ecb42dae4cefa3c5cf 2021.

 • Morten, Kræmer; Næss, Eva Therese. "Etter hjerteinfarkt, hva da?". 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Arnesen, Yngvild; Barrett, Elisabeth Ovanger; Bohne, Agnes; Hopmann, Karen; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Kjøterøe, Jane; Lillevoll, Kjersti; Lorentzen, Veronica; Nilsen, Toril Sørheim; Nordahl, Dag; Næss, Eva Therese; Sundby, Jørgen; Thimm, Jens. Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge. Morgenbladet 2021. ISSN 0805-3847.

 • Næss, Eva Therese. Kommunikasjon i tverrprofesjonell samhandling. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-0551671-7.s 82 - 102.

 • Næss, Eva Therese. Mørketidsutfordringer. 2020.

 • Sundquist, Jonas; Næss, Eva Therese. Psykologstudenter i Tromsø utviklet gratis stressmestringskurs på nett. 2020.

 • Egil Jens, Pettersen; Næss, Eva Therese. Psykologstudenter lanserer digitale psykisk helse-kurs for kommunen: – Alle kan bruke disse teknikkene. 2020.

 • Thale, Tøllefsen; Næss, Eva Therese. Psykologstudenter lanserer digitale psykisk helse-kurs for kommunen: – Alle kan bruke disse teknikkene. 2020.

 • Næss, Eva Therese. Smerter og belastende livshendelser - hva kan vi gjøre?. Norsk smerteforenings årlige smertekonferanse 2018-01-04 - 2018-01-04 2018.

 • Næss, Eva Therese. "Offerrollen - har du en -det er synd på meg - venninne?" Intervju i magasinet KK. 2017.

 • Næss, Eva Therese. NRK P1: Norgesglasset. Intervju om psykologiske perspektiver på hevn. 2014.

 • Næss, Eva Therese; Sollie, Katinka; Solhaug, Ida; Thimm, Jens. Presentasjon av pilotstudiet "Mindfulnessbasert mestring for personer med ME/CFS". Regional nettverkskonferanse CFS/ME 2014-11-13 - 2014-11-13 2014.

 • Næss, Eva Therese. Hat og hevn, våre mest primitive reaksjoner på tap og krenkelser, eller et naturlig forsøk på å gjenopprette rettferdighet og selvrespekt?. Populærvitenskapelig foredrag 2013-04-03 - 2013-04-03 2013.

 • Næss, Eva Therese. Tittel i avisen Nordlys "Savnet: grisebamsen". 2012.

 • Næss, Eva Therese. Jeg påvirker fremtidens psykologer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012; Volum 49 (12). ISSN 0332-6470.s 1246 - 1247.

 • Næss, Eva Therese. Krisepedagogikk etter 22/7. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011; Volum 48 (11). ISSN 0332-6470.s 1096 - 1098.

 • Næss, Eva Therese. Smerter fra Fortiden. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2008; Volum 45 (8). ISSN 0332-6470.s 980 - 982.

 •  

   
  What do you want to do ?
  New mail

  [Loading...]

  Member of research group