Bilde av Røssvoll, Toril Beate
Photo: Jan Fredrik Frantzen

Toril Beate Røssvoll


Assistant professor

Job description

Lector at the bachelor programme in occupational therapy and in a final phase in the PhD-project Patient and public involvement in health research.


 • Toril Beate Røssvoll, Kristin Liabo, Tove Aminda Hanssen, Jan Harald Rosenvinge, Elisabeth Sundkvist, Gunn Pettersen :
  What motivates public collaborators to become and stay involved in health research?
  Research Involvement and Engagement 2024 DOI
 • Toril Beate Røssvoll, Jan H Rosenvinge, Kristin Liabø, Tove Aminda Hanssen, Gunn Pettersen :
  Patient and public involvement in health research from researchers' perspective
  Health Expectations 2023 ARKIV / DOI
 • Toril Beate Røssvoll, Tove Aminda Hanssen, Jan H Rosenvinge, Kristin Liabø, Gunn Pettersen :
  Patient and Public Involvement in Occupational Therapy Health Research: A Scoping Review
  OTJR: Occupation, Participation and Health 2022 ARKIV / DOI
 • Toril Beate Røssvoll, Astrid Gramstad, Astrid Vekve Nymo :
  Rita Jentoft - Dynamisk dosent
  Ergoterapeuten 2020
 • Sissel Horghagen, Toril Beate Røssvoll, Nina Kristin Brostrøm :
  Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ergoterapi og ortopediingeniørfag
  Ergoterapeuten 2019
 • Toril Beate Røssvoll, Astrid Gramstad :
  Cathrine Arntzen - Pionér og professor
  Ergoterapeuten 2019
 • Toril Beate Røssvoll, Mari Hepo-oja :
  Ergoterapi - mangfold og muligheter
  2019
 • Toril Beate Røssvoll, Mari Hepo-oja :
  Aktivitet under Utforsk UiT, Forskningsdagene 2019
  2019
 • Sissel Horghagen, Toril Beate Røssvoll :
  Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ergoterapi og ortopediingeniørfag
  Ergoterapeuten 2019
 • Toril Beate Røssvoll :
  Implementering av kunnskapsbasert praksis = å forbedre kvaliteten i alt rehabiliteringsarbeid
  2018
 • Toril Beate Røssvoll :
  Implementering av kunnskapsbasert praksis - kvalitetsforbedring i Ambulant rehabiliteringsteam UNN Tromsø
  2017
 • Toril Beate Røssvoll, Maren Beate Hansen, Trude Anita Hartviksen :
  Implementering av kunnskapsbasert praksis. Kvalitetsforbedring i ambulant rehabiliteringsteam.
  Ergoterapeuten 2016
 • Toril Beate Røssvoll :
  Implementering av kunnskapsbasert praksis
  2015
 • Toril Beate Røssvoll :
  Multippel sklerose og daglige aktiviteter
  2015
 • Audhild Høyem, Toril Beate Røssvoll :
  Utfordringer knyttet til rollen som pasientkoordinator
  2015 OMTALE

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Public and patient involvement in research

  Occupational science

  Occupational therapy


  Member of research group