Anette Iren Langås Larsen


Associate Professor,


 • Mbachi Ruth Msomphora, Anette Iren Langås Larsen :
  Disease Prevention and Health Promotion Strategies: The Possible Side Effects of Their Good Intentions
  Global Journal of Health Science 2021 ARKIV
 • Mbachi Ruth Msomphora, Anette Iren Langås Larsen :
  Disease Prevention and Health Promotion Strategies: The Possible Side Effects of Their Good Intentions
  Global Journal of Health Science 01. November 2021 DOI
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Traditional healing as Health promotion strategies in Norwegian-Sami contex
  2022
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Åndelig omsorg
  2022
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Samisk kultur og psykisk helse
  2022
 • Inger- Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen :
  Mentorstudien
  2022
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen :
  Vil eksportere U16 fra Tromsø: – Ble imponert og rørt I Tromsø er utenforskap og trøbbel blant unge møtt på en helt egen måte. Kunnskapsminister Tonje Brenna tror erfaringene kan inspirere over hele landet.
  24. January 2022 DATA / PROSJEKT / SAMMENDRAG
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen, Unn-Doris K. Bæck :
  U16 sin mentorordning i Tromsø kommune vekker forskningsinteresse
  Nordnorsk debatt - Nordlys 17. July 2022
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen :
  Forskningspresentasjon for Kunnskapsminister Tonje Brenna om forskningsprosjektet CYPRO (The Coordinated Youth Project). Tema: Forebygging av ungdomskriminalitet og rus
  2022
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen :
  Radiointervju NRK Morransending fra NRK Troms om følgeforskning på U16 og mentorordningen i Tromsø kommune; Et tiltak for utsatt ungdom.
  10. November 2022
 • Mbachi Ruth Msomphora, Anette Iren Langås Larsen :
  SMH- bloggen spesialgruppen for medisin og helsefag: Disease Prevention and Health Promotion Strategies: The Possible Side Effects of Their Good Intentions
  SMH-bloggen 24. January 2022
 • Anette Iren Langås Larsen, Marte Aas :
  Et filmprosjekt som handler om blod. Filmen skal bli en kunst-essay-film som vil forsøke å spore noen av de betydningene blodet har hatt gjennom historien. Filmen skal bli en del av en utstilling på Atelier Nord i Oslo i 2023.
  01. January 2022
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Læsertradisjonen i dag for PTU1 prestestudentene
  2022
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Hvilke utfordringer kan løses med å øke samisk kulturkompetanse i helseutdanninger og offentlige helsetjenester
  2021
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Seksuelle overgrep i lulesamisk område. Behov for samisk kulturell kompetanse
  2021
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse»
  2020
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Den samiske pasientens perspektiv - Hvorfor er kulturkompetanse så viktig?
  2020
 • Anette Iren Langås Larsen, Sigrid Agnethe Hansen :
  Helgemorgen NRK1, Direktesendt program hver lørdag og søndag. Helsevesenet må lære om samisk kultur.
  06. September 2020
 • Anette Iren Langås Larsen, Sigrid Agnethe Hansen :
  Direktesendt program hver lørdag og søndag NRK P2. Helsevesenet må lære om samisk kultur
  06. September 2020
 • Anette Iren Langås Larsen, Ingjerd Strøm Skreien :
  Sjamanisme Energi og Mytologi Ordet sjaman betyr «den som vet». Sjamanens oppgave er å søke løsninger og finne kraft for å hele, skape forståelse og gi innsikt.
  01. August 2020
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Samisk forskning ved Fakultet for Sykepleie og Helsevitenskap ( FSH) ved Nord Universitet, presentasjon for Sametinget»
  2020
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Læsertradisjon ved sykdom
  2020
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Sami culture and health perspective
  2020
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse»
  2020
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Betydning av kulturkompetanse i profesjonelt arbeid innenfor en samisk kontekst ”
  2020
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Fikk feire med presidenten. Anette er lulesamisk forsker og ønsker økt kulturforståelse: - Min bakgrunn er akkurat like viktig som alle andres.
  08. February 2020
 • Anette Iren Langås Larsen, Svein-Arnt Eriksen :
  For lite kunnskap om samisk kultur i Norge. Helsearbeidere vil gjøre en bedre jobb om de kjenner samisk kultur. Forskeren Anette Iren Langås Larsen etterlyser generelt mer kunnskap om urfolk og samer i Norge.
  02. February 2020
 • Anette Iren Langås Larsen, Svein-Arnt Eriksen :
  Nord Universitet kurset Kommunaldepartementet i samisk kulturforståelse. Samisk historie, identitet og kultur var blandt temaene da Nord universitet og Árran lulesamisk senter kurset Kommunaldepartementet i samisk kulturforståelse forleden, forteller førsteamanuensis Anette Langås Larsen
  11. March 2020
 • Anette Iren Langås Larsen, Svein-Arnt Eriksen :
  – Politi og helsevesen må ha bedre samisk kulturforståelse. Politi og helsearbeidere vil gjøre en bedre jobb om de har grunnleggende kunnskap om samisk kultur. Det mener førsteamanuensis Anette Iren Langås Larsen ved Nord universitet.
  06. February 2020
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Ođđa dutkamis surgadis dieđut:Buohccidivššár ČANAI SÁPMELAŠ BUOHCCI GITTA / Tittel: Sykepleieren bandt den samiske pasienten fast fordi han/hun ikke forstod pasienten. ... så ille kan det gå, når helsepersonellet ikke har samisk kulturkompetanse, når de skal behandle den samiske pasienten.
  07. February 2020
 • Anette Langås Larsen :
  Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Pasienters forståelse av tradisjonell helbredelse. Hva ønsker de av helsepersonell
  2019
 • Anette Langås Larsen :
  Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonelle helbredere», forts. v /Anette Larsen
  2019
 • Anette Langås Larsen :
  Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse» v/Anette Larsen
  2019
 • Anette Langås Larsen :
  Helbredere i samisk kultur i sterk kontrast til prinsesse Martha Louise og sjaman Durek Verrett
  18. May 2019
 • Anette Langås Larsen :
  Helbredere tar ikke betaling Anette Langås Larsen har møtt med 15 tradisjonelle helbredere Forskeren har også snakket med folk som oppsøker hjelp fra helbredere mot smerter og sykdom.
  18. May 2019
 • Anette Langås Larsen :
  Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helseperonell og tradisjonell helbredelse
  2019
 • Anette Langås Larsen :
  Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: tradisjonelle helbredere
  2019
 • Anette Langås Larsen :
  Anette Langås Larsen, presentasjon av doktoravhandling: “Mapping the experience and use of traditional healing in Northern Norway. Among conventional health care providers, users and traditional healers
  2019
 • Anette Iren Langås Larsen :
  " Vad önskar samiska patienter att hälsopersonal har kunskaper om när det gäller helbrägdagörelse och andra samiska hälsostrategier"
  2019
 • Anette Langås Larsen :
  Overlege på kreftavdeling i Tromsø: - Pasienter har bedt om å få en «hjelper» på besøk på sykehuset
  15. May 2019
 • Anette Langås Larsen :
  Forskning viser ingen effekt av healing mot kroppslige plager Mange pasienter oppgir at helbredelse, bønn og håndspåleggelse kan dempe uro og angst. Men forskningen gir ingen støtte for at sjamanisme virker mot kroppslige plager, ifølge Nasjonalt forskningssenter for alternativ medisin i Tromsø.
  18. May 2019
 • Anette Langås Larsen :
  Ekko Magi på finnskogen
  04. July 2019
 • Anette Langås Larsen :
  «Helbredelse og helsevesen, ja takk begge deler» Helsepersonell og deres erfaring, forståelse og kunnskap om tradisjonell helbredelse. Hvordan de håndterer tradisjonell helbredelse i en helsefaglig setting.
  2019
 • Anette Langås Larsen :
  «Helbredelse og helsevesen, ja takk begge deler» Pasienter og pårørendes forhold til tradisjonell helbredelse. Hvilken rolle har familien og det utvidede familienettverket ved alvorlig sykdom i familien.
  2019
 • Anette Langås Larsen :
  radisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Hvordan forholder helsepersonell seg til pasienters bruk av tradisjonell helbredelse
  2019
 • Anette Iren Langås Larsen :
  «Tradisjonell helbredelse (Læsing/Kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse "
  2019
 • Anette Iren Langås Larsen :
  «Tradisjonell helbredelse (Læsing/Kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse "
  2019
 • Anette Iren Langås Larsen :
  Normalitetsforståelser knyttet til tro
  2019
 • Anette Langås Larsen :
  Det er mellom himmel og jord – læsing som ressurs på mange nivå
  2018
 • Anette Langås Larsen :
  Fornorskning til revitalisering i lulesamisk område Er fornorskningen over?
  2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →