Kiristen Elisabet Steen
Photo: Torje Jenssen
Kiristen Elisabet Steen
Lærerut. og pedagogikk campus Alta kirsten.e.stien@uit.no +4778450250 Alta Alta, Btr. 1-2-3

Stien, Kirsten Elisabeth • Afonkina, Iuliia; Bigell, Werner; Chernik, Valerii; Ekeland, Torun Granstrøm; Kuzmicheva, Tatiana; Stien, Kirsten Elisabeth; Zoglowek, Herbert. Encounters in and with Summer Camps—Happy Childhood, Alternative Bildung, or What?. Education Sciences 2021; Volum 11 (10). ISSN 2227-7102.s doi: 10.3390/educsci11100567.
 • Stien, Kirsten Elisabeth. A Method-suggestion in contemporary education: Focus on students` own micro-cultures for professional development of teaching in changing settings - and an example of how to discover micro-cultures.. LIT Verlag 2019 ISBN 978-3-643-91187-2.s 191 - 199.
 • Chernik, Valerii; Afonkina, Julia; Kuzmicheva, Tatiana; Merzliakova, Elena; Stien, Kirsten Elisabeth; Reinertsen, Anne Beate. Explorations across national borders: wor(l)ding differences together. Qualitative Inquiry 2019. ISSN 1077-8004.s 1 - 11.s doi: 10.1177/1077800419879186.
 • Stien, Kirsten. Samisk skole i norsk forvaltning - ? En skoleeierstudie med fokus på translasjonskompetanse i delte læringsrom. Psykologi i kommunen (PIK) 2016; Volum 51 (4). ISSN 1892-3364.s 67 - 76.
 • Ekeland, Torun Granstrøm; Stien, Kirsten. Disconcertments in Knowledge Practices in Teacher Education: Collaborative Interrelations in Shared Rooms.. Journal of Education and Human Development (New York) 2015; Volum 4 (3). ISSN 2334-296X.s 199 - 207.s doi: 10.15640/jehd.v4n3a21.
 • Stien, Kirsten; Kramvig, Britt; Liabø, Rebekka Brox. To be or not to be: Når å skrive er å skrive seg inn i et fellesskap.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1395-5.
 • Stien, Kirsten Elisabeth. Mannlige artikulasjonsmodi i Sápmi : kjønnsforståelse og urfolksperspektiv. 2007 (6).s 171 - 183.
 • Kramvig, Britt; Ween, Gro Birgit; Lile, Hadi Strømmen; Stien, Kirsten Elisabeth; Berg-Nordlie, Mikkel; Finbog, Liisa-Ravna; Huse, Tone; Benjaminsen, Tor A. «Samenes historie» - perspektiver, representasjon og fokus. (fulltekst) Khrono.no 2022. ISSN 1894-8995.
 • Ween, Gro Birgit; Kramvig, Britt; Lile, Hadi Strømmen; Berg-Nordlie, Mikkel; Benjaminsen, Tor A; Finbog, Liisa-Ravna; Huse, Tone; Hauan, Marit Anne; Stien, Kirsten Elisabeth. «Samenes historie» - perspektiver, representasjon og fokus. (fulltekst) Khrono.no 2022. ISSN 1894-8995.
 • Kramvig, Britt; Ween, Gro Birgit; Lile, Hadi Strømmen; Finbog, Liisa-Ravna; Huse, Tone; Benjaminsen, Tor A; Hauan, Marit Anne; Stien, Kirsten Elisabeth. Samisk historie på samiske premisser. (fulltekst) Nordnorsk debatt - Nordlys 2021.
 • Stien, Kirsten. A small methodological approach to fluid teaching by seeking disconcertmenst. Sámi Education Conference 2017-05-30 - 2017-06-01 2017.
 • Reinertsen, Anne Beate; Stien, Kirsten; Liabø, Rebekka Brox; Juntilla, Kristine. Methodsfestival and moments of realism; Pedagogies for the 21.st. century. Konferanse 2016-03-09 - 2016-03-10 2016.
 • Ekeland, Torun Granstrøm; Stien, Kirsten. Torun G. Ekeland og Kirsten E. Stien, UiT, ILP, campus Alta Kort sammendrag av arbeidet i prosjektet Sami Children Voices, høst 2016: 1. Presentasjon av kapittelutkast i forskningsprosjektet: Engaging the Voices of Sámi Children. Workshop Research group: Narrating the Postclonial North.. Seminar 2016-10-12 - 2016-10-12 2016.
 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten; Reinertsen, Anne Beate. Ettersnakk: Øyeblikk AV Realisme i møte med ungdom som vil snakke for seg selv. Teaterforestillingen Snakk for deg selv og ettersnakk 2015-03-19 - 2015.
 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten; Liabø Brox, Rebekka. Writing as a link to the world» Panel: Becomming Earth: A posthumanism turn to educational discourse. at Eleventh International Congress of Qualitatitive Research 2015-05-20 - 2015-05-23 2015.
 • Ekeland, Torun Granstrøm; Stien, Kirsten. Observing knowledge practices in Sami teacher training education.. Narrating the postcolonial North. 2014-10-06 - 2014-10-07 2014.
 • Holmbukt, Tove Elinor; Stien, Kirsten; Hull, Glynda; DiZio, Jennifer; Booten, Kyle. "Collabosphere" som online læringsarena. Læring for framtiden. Nasjonal konferanse 2013-10-22 - 2013-10-23 2013.
 • Stien, Kirsten; Ekeland, Torun Granstrøm. Et nytt fakultet i Nord?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten Elisabeth; Brox Liabø, Rebekka. Å skrive er å skrive seg inn i et fellesskap. Om å være i dialog med ungdomskoleelevers pågående identifikasjonsprosesser. Nettverk for kulturskolerelatert forskning 2012-02-09 - 2012-02-10 2012.
 • Stien, Kirsten; Ekeland, Torun Granstrøm. Praksisformidling og kunnskapstradisjon. 2012.
 • Giertsen, Merethe; Stien, Kirsten. Uforsvarlig behandling av fusjonssaken. Altaposten 2012.
 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten Elisabeth. Hva er det å skrive? http://www.nordlys.no/kronikk/article5217131.ece. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Stien, Kirsten Elisabeth. Om voldens mange uttrykk. Seminarrapport 2011. Minde, T.G. og B.L. Utsi: voldens mange ansikt i samiske miljøer 2008-09-10 - 2008-09-11 2008.
 • Stien, Kirsten Elisabeth. Men who are buying sex, is that also a matter of class and ethnicity?. Conferencereport: Skilbrei, M.-L. og A. Renland: Men in prostotution: Perspevtives, Identities and Problems 2007-10-10 - 2007-10-11 2007.
 • Erstad, Inger; Saus, Merete; Stien, Kirsten. Seminarrapport 1999. 1999.
 • Look at all works in CRIStin →  Alta, Btr. 1-2-3