Bilde av Fors, Bjarge Schwenke
Bilde av Fors, Bjarge Schwenke
The Barents Institute bjarge.s.fors@uit.no +4777646616 41478387

Bjarge Schwenke Fors  • Bjarge Schwenke Fors, Yngvar B. Steinholt :
    Challenging Boundaries from Below: Cross-Border Culture in the Arctic
    Routledge 2022 DOI
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Kvenflagget: Historikk og betydning
    2024
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Roundtable discussion: Bordering on disorder
    2023
  • Bjarge Schwenke Fors :
    The border in Dino Buzzati’s novel The Tartar Steppe
    2023
  • Bjarge Schwenke Fors :
    “Our Orthodox land”: Religious-nationalist reimaginations of space and borders in Russia’s Far North
    2023
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Sted og stedsutvikling: Et grenseperspektiv
    2023
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Contested place identity
    2023
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Moderator
    2023
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Hvordan kan framtida i Sør-Varanger se ut?
    06. October 2023 DATA
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Moderator. Minnediplomati Norge-Russland: Krigshistorie som utenrikspolitisk ressurs
    2023
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Moderator. Krig mellom sikkerhetsperspektiver: Hvordan beskytter vi ytringsfrihet og demokratiet i en verden av desinformasjon?
    2023
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Moderator. Freedom to write and knowledge building on Russia
    2023
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Drama på grensen
    2023
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Kvääniflaku – A flag for ‘the invisible people’
    Flagmaster 2023
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Opening address
    2023
  • Bjarge Schwenke Fors :
    From the Baltic to the Barents Sea: Re-visiting and Re-understanding the Euro-Russian Borderland
    2023
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Anthropology and the new Iron Curtain
    2022
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Hegemonic borders
    2022
  • Victoria V. Tevlina, Jens Petter Nielsen, Bjarge Schwenke Fors, Marianne Neerland Soleim, Anne Figenschou :
    Academic organization, coordination and program preparation of the international seminar, Oslo Litteraturhuset, IV Juleseminar 2022 «Den Nordlige Sjørute – er den liv laga?». Seminar i anledning utgivelsen av boka «From Northeast Passage to Northern Sea Route. A History of the Waterway North of Eurasia» (editors: Jens Petter Nielsen, Edwin Okhuizen. Leiden: Brill Academic Publishers, 2022). 3 December 2022 (https://litteraturhuset.no/arkiv/iv-juleseminar-2022/)
    2022
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Putins krig lukker og åpner for forskning i grenseland
    23. July 2022 DATA
  • Laura Alexis Janda, Tore Nesset, Bjarge Schwenke Fors :
    På det kaldeste var det samarbeid med Russland under den kalde krigen
    02. March 2022 FULLTEKST
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Skiltstriden i Kirkenes
    Nordnorsk debatt - Nordlys 26. April 2022 DATA
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Moderator/innledning. Grenseseminaret 2022
    2022
  • Victoria V. Tevlina, Bjarge Schwenke Fors, Anne Figenschou :
    Coordination and preparation of the program for the Lørdagsseminar “Partisanene i Nord-Norge under andre verdenskrig», 27 November 2021 (Grenselandmuseet, Kirkenes)
    2021
  • Bjarge Schwenke Fors :
    «Et aandeligt Vagttaarn mod den østlige Kolosses forskjellige Troesbekjendelser»: Kong Oscar IIs kapell og norsk nasjonsbygging i grenseland
    2021
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Greetings
    2021
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Grenselandet Sør-Varanger
    2021
  • Bjarge Schwenke Fors :
    The ethnographic region: An introduction
    2021
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Kultur, hva er det?
    2021
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Stoltenbergseminaret
    23. September 2021
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Grensen som scene
    2021
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Moderator/innledning: Det norsk-russiske grenselandet i nord: Fortid og nåtid
    2021
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Moderator/introduction: The Second World War and the Partisan Movement in the North
    2021
  • Victoria V. Tevlina, Bjarge Schwenke Fors, Anne Figenschou :
    Coordination, preparation of the program in Norwegian, English and Russian of the International scientific-practical seminar with the Administration of the Pechenga municipality district and Museum of Local Lore of the Pechenga municipality district «The Second World War and the Partisan Movement in the North», 22 October 2021
    2021
  • Victoria V. Tevlina, Bjarge Schwenke Fors, Anne Figenschou :
    Coordination and organisation of the Grenseseminar 2021 "Det norsk-russiske grenselandet i nord: Fortid og nåtid" (Kirkenes, Sør-Varanger Municipality Library, 7 October 2021)
    2021
  • Bjarge Schwenke Fors, Yngvar B. Steinholt :
    Grensekryssende kultur i nord
    2021
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Moderator/Innledning
    2021
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Norwegian-Russian cross-border cooperation
    2021
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Bjarge forsker på kvenflagget
    26. April 2021 DATA
  • Bjarge Schwenke Fors :
    «Brudeferden» kom til alters
    16. June 2021 DATA
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Tourists, spies, vodka and Soviet cinema: The story about the opening of Boris Gleb in 1965
    2020
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Kultur som utenrikspolitisk kapital
    Nordlys 25. September 2020
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Gesichter Europas: Norwegen und Russland - Tauwetter an der Grenze?
    29. September 2020 DATA
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Vexillology and anthropology: Some reflections
    2020
  • Bjarge Schwenke Fors, Stein Roar Mathisen :
    Fortellerstund fra Boris Gleb
    2020
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Politicized Art and Artistic Politics on the Norwegian-Russian Border
    2019
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Hva er kultur?
    2019
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Samarbeid over grensene
    23. October 2019
  • Bjarge Schwenke Fors :
    Introduksjon
    2019
  • Bjarge Schwenke Fors :
    World War II and Cross-Border Tourism Development: Assessments and prospects
    2019

  • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


    Research interests

    • Social anthropology
    • Border studies
    • Performance studies
    • Ethnicity and nationalism
    • Political symbolism and symbolic politics
    • Vexillology
    • Post-Soviet politics and society