No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Health and Care Sciences oddny.igland@uit.no +4777660618 Tromsø MH2 L.12.342

Igland, Oddny Ragna  • Tveiten, Sidsel; Igland, Oddny. Erfaringer med utprøving av en modell for praksisveiledning på masternivå. Sykepleien Forskning 2020; Volum 15. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2020.83026.
  • Douglas, Marcela; Igland, Oddny. Forebyggende gruppetilbud for barn og unge – EXIT «Expressive arts in transition» i nord. Erfaringer fra implementering. Internundervisning BUPA (barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling) 2018-05-04 - 2018-05-04 2018.
  • Lorentsen, Hanne lise berg; Igland, Oddny; Karlsen, Mariann Schjølberg. Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag: En oversikt over tilgjengelige ressurser.. 2015.
  • Look at all works in CRIStin →
    MH2 L.12.342

    Click for bigger map