Mona Martnes


Postdoctoral Fellow


 • Martnes, Mona. Har myndighetene plikt til å hjelpe norske barn i Syria til Norge?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020; Volum 18 (1). ISSN 1503-2965.s 42 - 59.s doi: 10.18261/issn.0809-9553-2020-01-03.
 • Martnes, Mona. Fengsling av barn i spenningen mellom allmennprevensjon og barnets beste. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015 (3). ISSN 1503-2965.s 239 - 261.
 • Martnes, Mona. Barnets beste Rettighetens innhold i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning. (fulltekst) Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215044071.s doi: 10.18261/9788215049991-2021.
 • Martnes, Mona. Ufrivillig skolefravær. faglunsj 2022-03-17 - 2022-03-17 2022.
 • Martnes, Mona. Barns rett til informasjon. Barnefaglig forum 2022-03-09 - 2022-03-09 2022.
 • Haugli, Trude; Martnes, Mona. Covid-19 og barns rettigheter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021; Volum 18 (3/4). ISSN 1503-2965.s 177 - 180.s doi: 10.18261.
 • Haugli, Trude; Martnes, Mona. Covid-19 og barns rettigheter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021; Volum 18 (3-4/2021). ISSN 1503-2965.s 177 - 180.s doi: 10.18261/ISSN.0809-9553-2021-03-04-01.
 • Martnes, Mona; Haugli, Trude. Covid-19 og barns rettigheter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021. ISSN 1503-2965.s doi: 10.18261/issn.0809-9553-2021-03-04-01.
 • Martnes, Mona. Retten til informasjon. Barnefaglig dag 2021 2021-11-29 - 2021-11-29 2021.
 • Martnes, Mona. Barns rett til psykisk helse, presentasjon av prosjekt. Møte i nordisk sosialrettslig nettverk 2021-11-16 - 2021-11-16 2021.
 • Haugli, Trude; Martnes, Mona. Vaksinering av barn mot covid-19 – juridiske og etiske sider. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Martnes, Mona; Kloster, Christina; Solberg, Solgunn Flatebø. Barnets beste. 2020.
 • Martnes, Mona. Barnets beste i utlendingssaker. Fremskritt og utfordringer. Redd barnas frokostseminar 2020-01-23 - 2020-01-23 2020.
 • Martnes, Mona. Når mamma blir utvist - Hvordan vurderes barnets beste i utvisningssaker?. Internasjonalt seminar 2020-10-08 - 2020-10-08 2020.
 • Martnes, Mona. Barnets beste i utlendingsrettslige saker. Barnerettslig veileder for vedtak om opphold og utvisning. 2020.
 • Martnes, Mona. Barnets beste. Rettighetens innhold i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning. 2019 ISBN 978-82-93021-34-6.
 • Martnes, Mona; Haugli, Trude. Høyesterett, barnets beste og politiske hensyn. Rett 24 2019.
 • Martnes, Mona. Har norske myndigheter plikt til å bistå norske barn i interneringsleirer i Syria med å komme til Norge?. Markering av barnekonvensjonen 30 år 2019-11-20 - 2019-11-20 2019.
 • Martnes, Mona. Barnets beste i utlendingssaker. Redd barnas regionsmøte 2019 2019-10-12 - 2019-10-13 2019.
 • Look at all works in CRIStin →  TEO-H4 4.519

  Click for bigger map