Researcher

Mona Martnes

Faculty of Law
Flag icon Flag icon

 • Martnes, Mona. Har myndighetene plikt til å hjelpe norske barn i Syria til Norge?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020; Volum 18 (1). ISSN 1503-2965.s 42 - 59.s doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9553-2020-01-03.

 • Martnes, Mona. Fengsling av barn i spenningen mellom allmennprevensjon og barnets beste. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015 (3). ISSN 1503-2965.s 239 - 261.

 • Martnes, Mona. Barnets beste i utlendingssaker. Fremskritt og utfordringer. Redd barnas frokostseminar 2020-01-23 - 2020-01-23 2020.

 • Martnes, Mona. Barnets beste i utlendingssaker. Redd barnas regionsmøte 2019 2019-10-12 - 2019-10-13 2019.

 • Martnes, Mona; Haugli, Trude. Høyesterett, barnets beste og politiske hensyn. Rett 24 2019.

 • Martnes, Mona. Har norske myndigheter plikt til å bistå norske barn i interneringsleirer i Syria med å komme til Norge?. Markering av barnekonvensjonen 30 år 2019-11-20 - 2019-11-20 2019.

 • Martnes, Mona. Barnets beste i utlendingssaker. Fremskritt og utfordringer. Redd barnas frokostseminar 2020-01-23 - 2020-01-23 2020.

 • Martnes, Mona. Barnets beste i utlendingssaker. Redd barnas regionsmøte 2019 2019-10-12 - 2019-10-13 2019.

 • Martnes, Mona; Haugli, Trude. Høyesterett, barnets beste og politiske hensyn. Rett 24 2019.

 • Martnes, Mona. Har norske myndigheter plikt til å bistå norske barn i interneringsleirer i Syria med å komme til Norge?. Markering av barnekonvensjonen 30 år 2019-11-20 - 2019-11-20 2019.

 • [Loading...]