Bilde av Pedersen, Helge Christian
Photo: Sunniva C.D. Werkland

Helge Christian Pedersen • Helge Christian Pedersen :
  «Finsk sisu» og «norsk» hoppmentalitet. Skiløping og skiftende kvensk minoritetsforståelse i fortellingene om «finske» Per Olsen og «hopperen» Bjørn Wirkola
  Idrott, historia & samhälle 2024 ARKIV / DOI
 • Helge Christian Pedersen :
  Mangfoldig arv – entydig identitet? Historiebruk, identitetskonstruksjon og medborgerskap i Finnmark
  Nytt Norsk Tidsskrift 2023 DOI
 • Gøril Figenschou, Helge Christian Pedersen, Silje Solheim Karlsen :
  Ávdnet - samiske tema i skole og utdanning - et postkolonialt prosjekt
  Universitetsforlaget 2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Samisk innhold i samfunnsfagundervisningen. Ungdomsskolelæreres vurdering av egen praksis
  Universitetsforlaget 2023
 • Håkon Rune Folkenborg, Lisbeth Bergum Johanson, Helge Christian Pedersen :
  Altasaken – en døråpner til samisk tematikk i samfunnsfagundervisningen?
  Universitetsforlaget 2023
 • Yngve Johansen, Helge Christian Pedersen :
  Lášmmohallan. Inkludering av samiske leker og aktiviteter i «norsk» kroppsøving
  Universitetsforlaget 2023
 • Fredrik Fagertun, Helge Christian Pedersen :
  Sivil motstand: kirkestrid, lærerstreik og idrettsboikott
  Orkana Forlag 2022
 • Helge Christian Pedersen :
  A Sporting Nation: Creating Sámi Identity through Sport
  International Journal of the History of Sport 2021 ARKIV / DOI
 • Helge Christian Pedersen, Lisbeth Bergum Johanson :
  Vikings and iPads: how iPads may influence historical thinking in the classroom
  Education In The North 2021 ARKIV / DOI
 • Lisbeth Bergum Johanson, Helge Christian Pedersen :
  "La elva leve": Alta-saken som rollespill i historieundervisninga.
  Nordidactica 2019 ARKIV
 • Gøril Figenschou, Silje Solheim Karlsen, Helge Christian Pedersen :
  Ávdnet. Samiske tema i skole og utdanning
  Universitetsforlaget 2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Bokanmeldelse i Idrottsforum.org av Bartoisz Prabucki (2022): Traditional Sports and Games in the Contemporary World. The New Face of Sport? Cambridge Scholars Publishing.
  Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 29. February 2024
 • Helge Christian Pedersen :
  En nyttig kartlegging av Sametingets valgmanntall?
  Nordnorsk Debatt 26. January 2024
 • Helge Christian Pedersen :
  Samisk skihistorie. Samtale i Ekko (NRK P2)
  15. February 2024
 • Helge Christian Pedersen, Isak Lidström :
  Forord. Etniska relationer i idrottsperiferin – historiska studier från Nordkalotten
  Idrott, historia & samhälle 2024
 • Helge Christian Pedersen :
  «Indigenisering av skolen. Et eksempel i praksis.»
  2023
 • Helge Christian Pedersen :
  «Urfolkisering/indigenisering av skolen.»
  2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Innmelding og avslag
  Nordnorsk Debatt 08. May 2023
 • Helge Christian Pedersen :
  «Skiløping og skiftende kvensk identitetsforståelse i fortellingene om ‘finske’ Per Olsen og ‘hopperen’ Bjørn Wirkola».
  2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Har samene vært ofre for norsk kolonialisme? Samtale i Verdibørsen, NRK P2
  25. March 2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Indigenisering av skolen: - implementering av samiske historie, kultur og samfunn i skolens hverdag
  2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Urfolkisering av skolen. Et eksempel fra ungdomsskolen
  2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Kritisk kildebruk – historikerens metode
  2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Altasaken - en døråpner til samisk tematikk i samfunnsfagundervisningen
  2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Samiske tema i Samfunnsfag
  2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Da ønsket om scenenekt kom til Sápmi
  Khrono.no 01. February 2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Tjelles bok viser at historien er sammensatt og nyansert, også den om internatene i Finnmark
  Nordnorsk debatt - Nordlys 25. October 2022
 • Helge Christian Pedersen :
  Historien om samisk skiidrett i Sverige - et postkolonialt prosjekt?
  Idrott, historia & samhälle 2022
 • Helge Christian Pedersen :
  Et samisk perspektiv på historien krever perspektivmangfold
  Khrono.no 04. January 2022
 • Helge Christian Pedersen :
  Indigenous Sport. Perspectives from Sápmi. Some reflections on Sámi Sport, Postcolonial Theory, and Indigenous Methodology. Routledge Award Keynote
  2022
 • Helge Christian Pedersen :
  The Power of Football. A Modern Nation Raising on the Football Pitch
  2022
 • Helge Christian Pedersen :
  Didaktiske og kulturelle rammer for samisk innhold i samfunnsfaget.
  2022
 • Helge Christian Pedersen :
  Indigenous Sport. Perspectives from Sápmi. Some reflections on Sámi Sport, Postcolonial Theory, and Indigenous Methodology
  2022
 • Helge Christian Pedersen :
  Samisk idrett: kulturreising og internasjonalt urfolkssamarbeid
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Helge Christian Pedersen :
  Hvem eier samenes historie?
  www.nordnorskdebatt.no 22. December 2021
 • Helge Christian Pedersen :
  Et samisk perspektiv på historien krever perspektivmangfold
  www.nordnorskdebatt.no 31. December 2021
 • Helge Christian Pedersen :
  Sametinget må representere et mangfoldig samfunn
  nordnorskdebatt.no 15. March 2021
 • Helge Christian Pedersen :
  Odd Mathis Hætta. Akademisk altmuligmann
  2021
 • Helge Christian Pedersen :
  Somby og "norskingenes" framstilling av samisk historie
  nordnorskdebatt.no 11. December 2021
 • Helge Christian Pedersen :
  Vi må snakke om det samiske akademiske ordskiftet
  nordnorskdebatt.no 07. December 2021
 • Helge Christian Pedersen :
  Anstendighet i Joika-debatten
  www.nordnorskdebatt.no 25. April 2020
 • Helge Christian Pedersen :
  Hva er et sted? Byen som møtested
  2020
 • Helge Christian Pedersen, Johnsen Kristian E. :
  Altaboka 2020 Byen som møtested
  2020
 • Helge Christian Pedersen :
  Altaturneringen i fotball
  2020
 • Helge Christian Pedersen :
  Er Alta IF altaværingenes og finnmarkingens lag?
  Altaposten 04. September 2020
 • Helge Christian Pedersen :
  Høy litterær og historiefaglig kvalitet
  Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 24. January 2019
 • Helge Christian Pedersen :
  Nyansering er ikke hvitvasking av ei mørk historie
  www.nordnorskdebatt.no 06. December 2019
 • Helge Christian Pedersen :
  Mistankens hermeneutikk i debatten om fornorskning
  www.nordnorskdebatt.no 10. December 2019
 • Helge Christian Pedersen :
  Samisk idretts betydning for samisk identitet.
  2019
 • Helge Christian Pedersen :
  Nyanser, gråsoner og tvetydighet er nødvendig i historiefaglige framstillinger
  www.nordnorskdebatt.no 29. November 2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →