Personkort bilde
Senior Adviser

Eli Synnøve Skum Hanssen

HR and Organization Section
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Systematisk arbeid med kulturelt perspektiv i barnevernet. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 204 - 224.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Mobilisering av storsamfunnets hjelp i hverdagen og ved kriser. Seminar 2020-09-09 - 2020-09-09 2020.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Møte med uønskede hendelser. Heldagsseminar med diskusjon Tema: tap, sorg, lindring 2018-03-20 - 2018-03-20 2018.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Kommuneberedskap som deler og helhet. Å jobbe med systemet. Årskonferanse 2018-06-06 - 2018-06-07 2018.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Mellomlederrollen - hvilke muligheter og begrensninger ligger i rollen?. Mellomledernettverk kommuner 2017-06-06 - 2017-06-07 2017.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Motstandsdyktige lokalsamfunn - systematisk arbeid med risiko og sårbarheter for å forebygge sosiale problemer. 4th international Indigenous social work conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Internkontroll i barneverntjenesten - kommuneri Vest Finnmark Barnevernledernettverk. Kurs 2014-11-25 - 2014-11-25 2014.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. The multi culture North of Norway - perspective on intermunicipal cooperation of child welfare services in Sápmi. 14thBiennial Conference og International Study Association on Teatchers and Teaching 2009-07-01 - 2009-07-04 2009.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Interkommunalt samarbete om kultursensitiv praksis i ett urfolksperspektiv. FIERBMI – DE SAMISKA VÄLFÄRDSNÄTVERKEN 2009-09-13 - 2009-09-14 2009.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Kulturperspektiv på barnevernets praksis. Forskningsdagene 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Samiske barn og unge i barnevernet - betydningen av tilhørighet. 2004 ISBN 82-7601-0970.s 90 - 102.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Bedre tilpasning av barneverntjenesten og hjelpeapparatets møte med samisk virkelighet. oppfølgningsseminar 2001-10-31 - 2001-11-01 2001.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Mobilisering av storsamfunnets hjelp i hverdagen og ved kriser. Seminar 2020-09-09 - 2020-09-09 2020.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Møte med uønskede hendelser. Heldagsseminar med diskusjon Tema: tap, sorg, lindring 2018-03-20 - 2018-03-20 2018.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Kommuneberedskap som deler og helhet. Å jobbe med systemet. Årskonferanse 2018-06-06 - 2018-06-07 2018.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Mellomlederrollen - hvilke muligheter og begrensninger ligger i rollen?. Mellomledernettverk kommuner 2017-06-06 - 2017-06-07 2017.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Motstandsdyktige lokalsamfunn - systematisk arbeid med risiko og sårbarheter for å forebygge sosiale problemer. 4th international Indigenous social work conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Internkontroll i barneverntjenesten - kommuneri Vest Finnmark Barnevernledernettverk. Kurs 2014-11-25 - 2014-11-25 2014.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. The multi culture North of Norway - perspective on intermunicipal cooperation of child welfare services in Sápmi. 14thBiennial Conference og International Study Association on Teatchers and Teaching 2009-07-01 - 2009-07-04 2009.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Interkommunalt samarbete om kultursensitiv praksis i ett urfolksperspektiv. FIERBMI – DE SAMISKA VÄLFÄRDSNÄTVERKEN 2009-09-13 - 2009-09-14 2009.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Kulturperspektiv på barnevernets praksis. Forskningsdagene 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Samiske barn og unge i barnevernet - betydningen av tilhørighet. 2004 ISBN 82-7601-0970.s 90 - 102.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Bedre tilpasning av barneverntjenesten og hjelpeapparatets møte med samisk virkelighet. oppfølgningsseminar 2001-10-31 - 2001-11-01 2001.

 • [Loading...]

  Member of research group