Bilde av Hernes-Giertsen, Merethe
Bilde av Hernes-Giertsen, Merethe
Department of Child Welfare and Social Work merethe.hernes-giertsen@uit.no +4778450381 90 69 30 20 You can find me here

Merethe Hernes-Giertsen


Professor

Job description

Professor in social studies.

Areas of expertise: Sociology, welfarepolicy, research methods, diversity and marginalization, gender, racism, sexuality, critical theory, critical pedagogy, academic writing.

 


 • Merethe Hernes-Giertsen :
  ‘Exploring Heteronormativity’: a teaching programme to develop experience-based knowledge of the reproduction of power asymmetries
  European Journal of Social Work 2023 ARKIV / DOI
 • Merethe Hernes-Giertsen :
  Homoseksualitet som risikofaktor for selvmordsforsøk blant ungdom: Selvidentifisering eller seksuell erfaring?
  Suicidologi 23. December 2022 ARKIV / DOI
 • Merethe Giertsen, Maya Lavie-Ajayi, Kimberly McKay :
  Teaching about sex and sexuality in social work: an international critical perspective
  Social Work Education 2021 ARKIV / DOI
 • Merethe Giertsen :
  Heteronormativity Prevails: A Study of Sexuality in Norwegian Social Work Bachelor Programs
  Journal of Social Work Education 2019 ARKIV / DOI
 • Merethe Giertsen :
  Heteronormativity in Norwegian Social Work Journals
  Critical Social Work 2016 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Merethe Giertsen, Norman Anderssen :
  Various close relationships for lesbian women in 1986 and 2005
  Electronic Journal of Human Sexuality 2008 ARKIV / FULLTEKST
 • Merethe Hernes-Giertsen :
  Er ikke vitenskapelig kompetanse relevant i akademia? (underskrevet av 33 dosenter)
  Khrono.no 23. February 2024 FULLTEKST
 • Merethe Hernes-Giertsen :
  En etterlengtet bok som ikke innfrir helt
  Fontene forskning 2023
 • Merethe Hernes-Giertsen :
  Det er på tide å stille nye spørsmål om seksualitetens betydning for selvmordstilbøyelighet
  Forskning.no 07. September 2023 FULLTEKST
 • Merethe Giertsen :
  Hvorfor undervises det ikke i maktkritiske perspektiver?
  Khrono.no 01. February 2020 FULLTEKST
 • Stine H. Bang Svendsen, Kristin Gregers Eriksen, Astri Dankertsen, Yael Harlap, Merethe Giertsen, Elisabeth Stubberud et al.:
  Brekkes ignorante lesning
  Morgenbladet 21. August 2020 FULLTEKST
 • Merethe Giertsen :
  Queer pedagogy as a response to the new framework plan for Norwegian social work education
  2019
 • Merethe Giertsen :
  Fieldwork on marginalizing actions
  2019
 • Merethe Giertsen :
  Tid for endring! Skeiv teori og anti-undertrykkende undervisning
  Fontene forskning 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Merethe Giertsen :
  "Heteroseksualitet er det normale og ønskelige"
  Forskning.no 13. May 2019 FULLTEKST
 • Merethe Giertsen :
  Å gjenkjenne rasisten i oss selv
  Afrika.no 07. November 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Merethe Giertsen :
  Kjenn dine priviliegier!
  Klassekampen 2019
 • Merethe Giertsen :
  Hvordan gjøre anti-undertrykkende undervisning?
  2018
 • Merethe Giertsen :
  Sexuality in Norwegian Social Work Bachelor Programs
  2018
 • Merethe Giertsen :
  Ungdom - kjønn, seksualitet, og marginalisering. Fra individuelle problemer til hegemoniske normativiteter?
  2018
 • Merethe Giertsen :
  Social work and the production of sexual knowledge. An argumentation for addressing privileges and power asymmetries
  2018
 • Merethe Giertsen :
  Why focus on power asymmetries and privileges in the education of social workers?
  2017
 • Merethe Giertsen :
  How can one educate social workers who are reflective on own contribution to marginalization?
  2017
 • Merethe Giertsen :
  Seksualitet og sosialt arbeid
  Fontene forskning 2017 ARKIV / FULLTEKST
 • Merethe Giertsen :
  Studentaktive læringsformer - med skeiv teori som redskap.
  2017
 • Merethe Giertsen :
  Teori om anti-undertrykking, og pedagogiske strategier
  2017
 • Merethe Giertsen :
  Heteronormativity in Norwegian Social Work Journal Articles
  2016
 • Merethe Giertsen :
  Velferdspolitikk i revers
  Dagbladet 16. October 2014
 • Merethe Giertsen :
  Jeg liker ikke nystekte lapper
  Nordlys 04. April 2014
 • Merethe Giertsen :
  Refseren Fugelli
  Dagbladet 19. February 2014
 • Merethe Giertsen :
  Tidkrevende effektivisering
  Klassekampen 19. June 2013
 • Merethe Giertsen , Anbjørg Ohnstad :
  Heteronormativity in Social Work. An Analysis of Academic Articles
  2012
 • Merethe Giertsen :
  Uhelse skapt av helsevesenet
  Dagbladet 17. August 2012
 • Merethe Giertsen , Kirsten Stien :
  Uforsvarlig behandling av fusjonssaken
  Altaposten 22. September 2012
 • Merethe Giertsen :
  Overdragelse av Høgskolen i Finnmark?
  Altaposten 03. September 2012
 • Merethe Giertsen :
  Kunnskapsproduksjon som politisk praksis
  2012
 • Anbjørg Ohnstad, Merethe Giertsen :
  Seksualitet og sosialt arbeid
  2011
 • Merethe Giertsen :
  Heteronormativitet og sosialt arbeid
  2011
 • Aud Kirsten Innjord , Merethe Giertsen :
  Seksualitet - en disktinksjon å regne med - også på sosialarbeiderutdanninger
  Høgskolen i Oslo og Akershus 2010
 • Merethe Giertsen :
  Sosial konstruksjon av 'normale' og 'avvikere'. En diskursanalyse av pensumlitteratur på sosialarbeiderutdanningene. - skisse til et undersøkelsesopplegg
  2010 OMTALE
 • Merethe Giertsen :
  Bidrar sosialt arbeid til marginalisering?
  2010 OMTALE
 • Merethe Giertsen :
  Harde data og myke perspektiver i forståelsen av homoseksualitet
  2010
 • Merethe Giertsen :
  Stabilitet og endring i lesbiske liv siste 25 år
  2009
 • Aud Kirsten Innjord, Merethe Giertsen :
  Seksualitet. En distinksjon å regne med - også på sosialarbeiderutdanninger
  2009 FULLTEKST
 • Merethe Giertsen :
  Ja til samisk flagg
  Gyldendal Undervisning 2008
 • Merethe Giertsen :
  Utskjelte og ensomme
  Bergens Tidende 10. April 2008 OMTALE
 • Merethe Giertsen :
  Er det lettere idag å etablere en lesbisk livsstil?
  2008
 • Merethe Giertsen :
  Overdrevet om ny lov
  Klassekampen 03. July 2008
 • Merethe Giertsen :
  "Det er mye lettere å være homo i dag", eller?
  2008
 • Merethe Giertsen :
  Same og homofil - en dobbel minoritetsposisjon
  2008

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Sexuality

  Gender

  Diversity

  Marginalization

  Identity

  Majorities and minorities

  Critical pedagogy

  Time: Life course, age and historical period