No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Nursing Bsc in Hammerfest liss.t.eriksen@uit.no 78450638 Hammerfest L55 - Hammerfest

Eriksen, Liss Trine


Worktitle

Job description


 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Sykepleierne blir værende i fylket.. 2017.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Hvor jobber sykepleierne som utdannes i Finnmark?. Konferanse: Helse i Finnmark 2017-11-27 - 2017-11-27 2017.
 • Eriksen, Liss Trine. Indigenous peoples perspective in education. Nurse education in Norway is without knowledge about indigenous Peoples?. Verdens urfolkskonferanse ALTA 2017 2017-06-12 - 2017-06-14 2017.
 • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Urfolksperspektiv i utdanning. Sykepleierutdanninger i Norge uten urfolkskunnskap?. Nordisk sygeplejeforskning 2017; Volum 7 (3). ISSN 1892-2678.s 239 - 249.s doi: 10.18261/issn.1892-2686-2017-03-06.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. IKT støttet bachelorutdanning i sykepleie.. NSDMs Jubileumsseminar 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Teknologi i Samhandlingsreformen. EHelsekonferanse med poster 2017-02-16 - 2017-02-17 2017.
 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette. Dialogue Conference in the Classroom - a Bridge to Better Learning. 5th European Conference on Interprofessional Practice and Education 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.
 • Eriksen, Liss; Huemer, Jeanette. Dialogkonferanse i klasserommet - bro til bedre læring. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 (1). ISSN 0029-2052.s 4 - 16.
 • Blix, Siw; Eriksen, Liss. IKTs plass i desentralisert utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-35020-8.s 133 - 157.
 • Eriksen, Liss; Huemer, Jeanette. Fra ringpermer til mobil-produktutvikling for sykepleieprosedyrer i samarbeid mellom utdanning og næringsliv. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-35020-8.s 223 - 240.
  • Tornøe, Kirsten; Hillestad, Adelheid Hummelvoll; Breistig, Sigrund; Rosenvinge, Jan H; Pettersen, Gunn; Sørlie, Venke; Hegertun, Rigmor; Eriksen, Liss Trine; Bakland, Maria; Prause, Daniel. "Eksistensiell omsorg" i bachelorutdanningen i sykepleie - En dokumentanalyse. (data) Sykepleien Forskning 2021. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2021.86895.
  • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette Elise. The contribution of decentralized nursing education to social responsibility in rural arctic Norway. International Journal of Circumpolar Health 2019; Volum 78:1 (1691706). ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2019.1691706.
  • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Teknologi i Samhandlingsreformen. Utfordringer ved implementering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kommunehelsetjenesten.. Nordisk sygeplejeforskning 2017; Volum 7 (1). ISSN 1892-2678.s 48 - 62.s doi: 10.18261/issn.1892-2686-2017-01-05.
  • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Urfolksperspektiv i utdanning. Sykepleierutdanninger i Norge uten urfolkskunnskap?. Nordisk sygeplejeforskning 2017; Volum 7 (3). ISSN 1892-2678.s 239 - 249.s doi: 10.18261/issn.1892-2686-2017-03-06.
  • Eriksen, Liss; Huemer, Jeanette. Dialogkonferanse i klasserommet - bro til bedre læring. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 (1). ISSN 0029-2052.s 4 - 16.
  • Nilsen, Gudrun; Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss. Bachelor studies for nurses organised in rural contexts - a tool for improving health care services in circumpolar region?. International Journal of Circumpolar Health 2012; Volum 71. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v71i0.17902.
  • Blix, Siw; Eriksen, Liss. IKTs plass i desentralisert utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-35020-8.s 133 - 157.
  • Eriksen, Liss; Huemer, Jeanette. Fra ringpermer til mobil-produktutvikling for sykepleieprosedyrer i samarbeid mellom utdanning og næringsliv. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-35020-8.s 223 - 240.
 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette Elise. Intervju NRK Sogn- og fjordane om desentralisert sykepleie. 2019.
 • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Indigenous peoples’ perspective in education Nurse education in Norway without knowledge about indigenous peoples?. ICCH 17 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.
 • Eriksen, Liss Trine. Savnet samisk kultur i sykepleie - fikk formidlingspris.. 2018.
 • Eriksen, Liss Trine. Indigenous peoples’ perspective in education Nurse education in Norway without knowledge about indigenous peoples?. NSFs 5. utdannings og forskningskonferanse 2018-10-17 - 2018-10-19 2018.
 • Huemer, Jeanette Elise; Eriksen, Liss Trine. Teknologi i samhandlingsreformen.. NSFs 5. utdannings og forskningskonferanse 2018-10-17 - 2018-10-19 2018.
 • Eriksen, Liss Trine. Indigenous peoples perspective in education. Nurse education in Norway is without knowledge about indigenous peoples?. Internasjonal sykepleierkonferanse 2018-09-17 - 2018-09-20 2018.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Bachelor studies for nurses organised in rural contexts - a tool for improving the health care services in circumpolar region?. Internasjonal sykepleierkonferanse 2018-09-17 - 2018-09-20 2018.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Sykepleiere utdannet i Finnmark. Programseminar 2018-09-04 - 2018-09-05 2018.
 • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Indigenous peoples’ perspective in education Nurse education in Norway without knowledge about indigenous peoples?. Postersession på internasjonal konferanse 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Samler Vest-Finnmark til helsekonferanse. Samler helse-Finnmark. 2017.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Sykepleierne blir værende i fylket.. 2017.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Hvor jobber sykepleierne som utdannes i Finnmark?. Konferanse: Helse i Finnmark 2017-11-27 - 2017-11-27 2017.
 • Eriksen, Liss Trine. Indigenous peoples perspective in education. Nurse education in Norway is without knowledge about indigenous Peoples?. Verdens urfolkskonferanse ALTA 2017 2017-06-12 - 2017-06-14 2017.
 • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Indigenous peoples perspective in education. Nurse education in Norway is without knowledge about indigenous Peoples?. Verdens urfolkskonferanse ALTA 2017 2017-06-12 - 2017-06-14 2017.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. IKT støttet bachelorutdanning i sykepleie.. NSDMs Jubileumsseminar 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Teknologi i Samhandlingsreformen. EHelsekonferanse med poster 2017-02-16 - 2017-02-17 2017.
 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette. Kan desentralisert IKT støttet bachelorutdanning i sykepleie bidra til å fremme kunnskapsutvikling og kompetanse i små fagmiljø i distriktene?. Programseminar 2016-05-24 - 2016-05-24 2016.
 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette. Dialogue Conference in the Classroom - a Bridge to Better Learning. 5th European Conference on Interprofessional Practice and Education 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine; Nilsen, Gudrun. Bachelor studies for nurses organized in rural contexts- a tool for improving the Healthcare services in circumpolar region?. 5th European Conference on Interprofessional Practice & Education 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine; Nilsen, Gudrun. Desentralisert sykepleierutdanning: Tilhørighet er viktig.. 2014.
 • Eriksen, Liss Trine. Desentralisert utdanning skaffer stabile sykepleiere i distriktene. 2014.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine; Nilsen, Gudrun. Desentralisert utdanning fungerer.. 2014.
 • Nilsen, Gudrun; Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Desentralisert utdanning gir sykepleiere i distriktet.. 2014.
 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette; Nilsen, Gudrun. Desentralisert utdanning gir sykepleiere i distriktet.. 2014.
 • Eriksen, Liss; Blix, Siw. HiF-Rapport 2012:1. "Et godt lokalt læringsmiljø? Erfaringer med desentralisert bacheleor i sykepleie, i tre kommunale studentgrupper 2001-2004. Rapport fra pilotprosjekt med ny deaentralisert modell.". 2012.
 • Nilsen, Gudrun; Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss. Decentralized nurse education in Finnmark. Sykepleie under nordlyset. Jubileumskonferanse, sykepleieutdanningen i Finnmark 50 år 2010-09-30 - 2010-10-01 2010.
 • Eriksen, Liss. Ny desentralisert deltidsutdanning i Finnmark. HTV-konferanse 2008-05-20 - 2008-05-21 2008.
 • Eriksen, Liss; Blix, Siw. Ny desentralisert deltidsutdanning i Finnmark. utenTitteltekst 2008-04-07 - 2008-04-07 2008.
 • Eriksen, Liss. Ny desentralisert deltidsutdanning i Finnmark. utenTitteltekst 2008-09-01 - 2008-09-01 2008.
 • Eriksen, Liss. "DET HANDLER JO OM OSS" Hvordan lede og tilrettelegge en organisasjonsutviklingsprosess i eget arbeidsmiljø?. 2007.
 • Eriksen, Liss. " Det handler jo om oss". utenTitteltekst 2007-09-27 - 2007-09-27 2007.
 • Eriksen, Liss. "Det handler jo om oss". HTV-konferanse. NSF 2007-10-30 - 2007-10-31 2007.
 • Eriksen, Liss; Huemer, Jeanette. "Sykepleieprosedyrer for små, mobile skjermer". 2007.
 • Mehus, Grete; Nilsen, Gudrun; Eriksen, Liss; Eriksen, Mette E.. Fagplan i Bachelor sykepleie 2006. 180 studiepoeng. 2006.
 • Eriksen, Liss; Blix, Siw. Kommunal bachelor-utdanning i sykepleie : evaluering av fulltidsstudie i sykepleie med små, desentrale studentgrupper. utenTitteltekst 2004-06-20 - 2004-09-21 2004.
 • Eriksen, Liss. Hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere ledelsesundervisningen blant 2 og 3 klasse sykepleierstudenter i grunnutdanning ved Høyskolen i Finnmark?. 2004.
 • Eriksen, Liss; Blix, Siw. Desentralisert fulltidsstudie i sykepleie med små kommunale studentgrupper. NFS's faggruppe for undervisning og fagutvikling og danske FS8 fagkonferanse: "Evne til å kunne - mot til å ville" 2003-03-13 - 2003-03-14 2003.
 • Eriksen, Liss; Blix, Siw. Electronic classroom in distance education of nurses Elektronisk klasserom i desentralisert grunnutdanning i sykepleie. Barents specialists seminar in Hammerfest, Monday 29.09.2003 2003-09-29 - 2003-09-29 2003.
 • Look at all works in CRIStin →  L55 - Hammerfest