Lecturer

Barstad, Maud Ann-Sophie

Nursing Bsc in Hammerfest
Flag icon Flag icon

  • Olsen, Kari Birkelund; Perander, Bente; Barstad, Maud Ann-Sophie. Rapport fra SAK-prosjektet "Legemiddelhåndtering og medikamentregning - Nettstøttet emne i sykepleierutdanningen". 2016.

  • Olsen, Kari Birkelund; Perander, Bente; Barstad, Maud Ann-Sophie. Rapport fra SAK-prosjektet "Legemiddelhåndtering og medikamentregning - Nettstøttet emne i sykepleierutdanningen". 2016.

  • [Loading...]