Bilde av Kane, Aina Aune
Bilde av Kane, Aina Aune
Department of Child Welfare and Social Work aina.a.kane@uit.no +4778450317 Tromsø Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning D-1028

Kane, Aina Aune


Job description

Professor of Law


 • Even Nerskogen, Aina Aune Kane :
  Forutsetninger for skjønnsmessig handlingsrom i NAV
  Orkana Forlag 2021 DOI
 • Liv Bodil Eide, Aina Aune Kane :
  Digital aktivitetsplan som kommunikasjonsverktøy i arbeidsrettet bistand
  Orkana Forlag 2021 DOI
 • Rikke Gürgens Gjærum, Line Melbøe, Aina Aune Kane, Stina Rebecca Hirsti :
  Psykisk helse gjennom meningsfull aktivitet når krisen inntreffer
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021 DOI
 • Marcela Douglas, Aina Aune Kane :
  NAVs brukermøter med flyktninger og unge voksne
  Orkana Forlag 2021 DOI
 • Aina Aune Kane, Øystein Spjelkavik :
  Utfordringer innen arbeidsinkluderingsfeltet
  Orkana Forlag 2021 DOI
 • Aina Aune Kane :
  NAVs samarbeidsplikt som virkemiddel for arbeidsinkludering
  Orkana Forlag 2021 DOI
 • Aina Aune Kane, Øystein Spjelkavik :
  Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV
  Orkana Forlag 2021 DOI
 • Aina Aune Kane, Even Nerskogen, Marcela Douglas :
  Tverrprofesjonell kompetanseutvikling i NAVs arbeidsrettede bistand
  Orkana Forlag 2021 DOI
 • Line Melbøe, Stina Rebecca Hirsti, Rikke Gürgens Gjærum, Aina Aune Kane :
  Selvstendig liv og smittevern – rettigheter i krysspress under covid-19-restriksjoner for personer med utviklingshemming
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2021 ARKIV / DOI
 • Sissel Neverdal, Aina Aune Kane :
  Studentaktive læringsprosesser i sosialarbeiderutdanninger - et bidrag til økt forsvarlighet i barneverntjenester
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2020 DOI
 • Aina Aune Kane :
  Navs vurdering av brukeres bistandsbehov - Rettssikkerhet ved overgang til arbeid
  Tidsskrift for velferdsforskning 2020 ARKIV / DOI
 • Aina Aune Kane, Sissel Neverdal, Oddbjørn Stenberg :
  Barns rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste
  Fontene forskning 2018 FULLTEKST / ARKIV
 • Aina Aune Kane :
  Forsvarlighetskravet i barneverntjenester
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2018 ARKIV / DOI
 • Aina Aune Kane :
  Navs begrunnelser av enkeltvedtak
  Tidsskrift for velferdsforskning 2018 ARKIV / DOI
 • Aina Aune Kane, Sissel Neverdal :
  Barnevern - et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar?
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2018 ARKIV / DOI
 • Walter Schönfelder, Synnøve Thomassen Andersen, Aina Aune Kane :
  Muligheter og begrensninger for profesjonsutøvernes handlingsrom i de kommunale barnevernstjenestene
  Fagbokforlaget 2018
 • Aina Aune Kane, Sissel Neverdal, Robert Myrvang :
  Barneverntjenestens medansvar for barnehagebarns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt
  Fagbokforlaget 2018
 • Aina Aune Kane, Robert Myrvang :
  Virkemidler for forsvarlig skjønnsutøvelse og beslutningstaking i barneverntjenester
  Fagbokforlaget 2018
 • Walter Schönfelder, Synnøve Thomassen Andersen, Aina Aune Kane :
  Handlingsrom i barnevernet
  Fagbokforlaget 2018
 • Aina Aune Kane, Julia Köhler-Olsen :
  Governance of the young unemployed - a comparative study of the UK, Germany and Norway
  European Journal of Comparative Law and Governance 2018 OMTALE / ARKIV / DOI
 • Aina Aune Kane, Julia Köhler-Olsen, Charlotte Reedtz :
  Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere - forutsetninger for overgang til arbeid
  Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ARKIV / DOI
 • Aina Aune Kane :
  Barns menneskerettslige krav på beskyttelse – En sammenligning av juridiske rammer for bekymringsmelding og undersøkelse i Norge og England
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2016 ARKIV / DOI
 • Aina Aune Kane :
  "Skjønn, lover og idealer"
  Stat og styring 2015
 • Aina Aune Kane, Julia Köhler-Olsen :
  Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?
  Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2015 ARKIV
 • Aina Aune Kane :
  Godt skjønn? Vilkår og skjønnsutøvelse i saker om arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad
  Orkana Forlag 2013
 • Aina Aune Kane, Øystein Spjelkavik :
  Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV
  Orkana Forlag 2021 FULLTEKST
 • Walter Schönfelder, Synnøve Thomassen Andersen, Aina Aune Kane :
  Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren
  Fagbokforlaget 2018
 • Aina Aune Kane :
  Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor - Forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand. - Sluttrapport
  2020 FULLTEKST
 • Aina Aune Kane, Even Nerskogen, Marcela Douglas :
  Work inclusion - as a multi-disciplinary and cross-Professional qualification within Norwegian Labour- and Welfare Services
  2020
 • Julia Köhler-Olsen, Aina Aune Kane :
  Personvern i Navs digitale saksbehandling - Digital praksis i arbeids- og velferdsforvaltningen i lys av regelverk om taushetsplikt, personvern og informasjonsforvaltning.
  2019 FULLTEKST
 • Aina Aune Kane, Julia Köhler-Olsen :
  Myndighetsutøvelse overfor unge arbeidsledige - en komparativ studie av Storbritannia, Tyskland og Norge
  2019
 • Aina Aune Kane :
  Norwegian Labour and Welfare Services (NAV) as a collaborating actor in work-oriented assistance
  2019
 • Sissel Neverdal, Aina Aune Kane :
  Forming accountable and reflective child protection case workers through student active Learning processes
  2019
 • Aina Aune Kane, Julia Köhler-Olsen :
  Lovgivning av betydning for arbeid og arbeidsinkludering
  Fagbokforlaget 2019
 • Aina Aune Kane, Julia Köhler-Olsen :
  Activation Policy in England, Germany, and Norway - the Aim of Substantive Equality
  2018
 • Julia Köhler-Olsen, Aina Aune Kane :
  Governance of young unemployed - A comparative study of UK, Germany and Norway
  2018
 • Aina Aune Kane, Sissel Neverdal :
  Child protection - protection with or without universal preventative work?
  2018
 • Aina Aune Kane :
  1. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 2. Forsvarlig skjønnsutøvelse i velferdstjenester
  2017
 • Aina Aune Kane, Robert Myrvang :
  Decision making in legal and sociological perspectives: tools for promoting accountable judgements in child protection work.
  2017 DATA
 • Aina Aune Kane, Julia Köhler-Olsen :
  How can legislation support the bridge leading over the gap from exclusion to inclusion in employment?
  2017
 • Julia Köhler-Olsen, Aina Aune Kane :
  Bridging the gap - A study of framework and perceptions in work-promoting assistance for young unemployed in England, Germany and Norway
  2017
 • Julia Köhler-Olsen, Aina Aune Kane :
  Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere – Forutsetninger for overgang til arbeid
  2016
 • Aina Aune Kane :
  Forsvarlig skjønnsutøvelse i NAV
  2016
 • Aina Aune Kane :
  Forsvarlig skjønnsutøvelse i velferdstjenester
  2016
 • Julia Köhler-Olsen, Aina Aune Kane :
  Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere – har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?
  2015
 • Aina Aune Kane :
  Skjønnsmessige vurderinger - "Greit at det finnes lover men det må da vel være lov å bruke skjønn"?
  Altaposten 2014
 • Aina Aune Kane :
  Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har regjeringen funnet opp hjulet?
  Altaposten 2014
 • Aina Aune Kane :
  Foredrag: Skjønnsutøvelse i Nav
  2014
 • Aina Aune Kane :
  Foredrag: Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid - til barns beste og innenfor rammene av taushetsplikt
  2011
 • Aina Aune Kane :
  Foredrag: Problembasert læring av juridisk metode og skjønnsutøvelse for sosialarbeiderstudenter. Forskningsdagene HiF 2009
  2009

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Human rights, Children's rights, Welfare Law, Child Protection Law, Governance Law, Accountable decision processes, work inclusion.

  Teaching

  Master programs and Bachelor programs in Child Welfare and Social Work: Human rights, Welfare Law, governance and accountable discression in decision making.  Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning D-1028