No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Tourism & Northern Studies kjell.o.olsen@uit.no +4778450436 Alta B 218

Kjell Olsen • Olsen, Kjell Ole Kjærland. «La de usynlige bli synlige» Om kvenske steder og kvensk usynlighet. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2021; Volum 32 (2). ISSN 0802-7285.s 72 - 86.s doi: 10.18261/issn.1504-2898-2021-02-03.
 • Hermansen, Nina; Olsen, Kjell Ole Kjærland. Learning the Sami language outside of the Sami core area in Norway. Acta Borealia 2020; Volum 37 (1-2). ISSN 0800-3831.s 63 - 77.s doi: 10.1080/08003831.2020.1751410.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Indigenous Tourism and the Barents Euro-Arctic Region (BEAR)/ Этнотуризм и Баренцев/Евроарктический регион (БЕАР). Арктика и Север 2019 (34). ISSN 2221-2698.s 44 - 56.
 • Andersen, Ann-Mari; Olsen, Kjell Ole Kjærland. Det stikker så smertelig, spesielt når man forsøker. Norskspråklighet i samiske kjerneområder. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018; Volum 102 (1). ISSN 0029-2052.s 49 - 60.s doi: 10.18261/issn.1504-2987-2018-01-06.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Authenticity as a Concept in Tourism Research. Routledge 2017 ISBN 9781138931978.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. What does the Seidi do?. Channel View Publications 2017 ISBN 9781845416096.s 225 - 245.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. World Heritage List = Tourism Attractiveness?. CABI Publishing 2017 ISBN 9781780648620.s 48 - 55.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Hva er det samiske? Og hva betyr svaret for samisk institusjonsoppbygging og næringsutvikling?. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.s 62 - 82.
 • Kvidal-Røvik, Trine; Olsen, Kjell Ole Kjærland. Pådriver, bremsekloss eller irrelevant? Representasjoner av det samiske i norsk nasjonalpresse. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.s 323 - 342.
 • Jæger, Kari; Olsen, Kjell Ole Kjærland. On commodification: volunteer experiences in festivals. Journal of Tourism and Cultural Change 2016; Volum 15 (5). ISSN 1476-6825.s 407 - 421.s doi: 10.1080/14766825.2016.1168827.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Samisk revitalisering som utgangspunkt for individuelle identitetsprosesser og politisk mobilisering i kyst og fjordstrøk i Finnmark. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3.s 333 - 358.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Kjønnsbetingede grensefortellinger. Orkana Forlag 2014 ISBN 9788281042360.s 129 - 144.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Reise og tverrkulturell kommunikasjon. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46401-8.s 204 - 215.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Olsen, Kjell Ole Kjærland. Grensekryssing - Studentutveksling som et springbrett ut i den store verden?. Orkana Forlag 2014 ISBN 9788281042360.s 71 - 83.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland; Johanson, Lisbeth Bergum. Livsstilsmigrasjon i nordområdene. Nordisk Østforum 2012; Volum 26 (2). ISSN 0801-7220.s 155 - 175.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Staged Authenticity: A Grande Idée?. Channel View Publications 2012 ISBN 978-1-84541-342-2.s 261 - 265.
 • Hermansen, Nina; Olsen, Kjell Ole Kjærland. Valg, ansvar, risiko og etnisk identitet i en finnmarksk modernitet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2012; Volum 96 (3). ISSN 0029-2052.s 210 - 222.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Fefo, reinsdyr og andre vederstyggeligheter. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2011; Volum 22 (2). ISSN 0802-7285.s 116 - 133.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Kvinner og menns fortellinger om den russisk-norske grensen. Tidsskrift for kulturforskning 2011; Volum 10 (1). ISSN 1502-7473.s 5 - 18.
 • Munkejord, Mai Camilla; Olsen, Kjell Ole Kjærland. «Vi investerer i opplevelser»: En analyse av innflytteres fortellinger om mobilitet, flerstedstilknytning og hverdagstrivsel på to steder i Finnmark. (fulltekst) Norsk Antropologisk Tidsskrift 2011; Volum 22 (1). ISSN 0802-7285.s 4 - 17.
 • Olsen, Kjell. Stat, urfolk og "settlere" i Finnmark. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2010; Volum 21 (2-3). ISSN 0802-7285.s 110 - 128.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Olsen, Kjell. Alta Museum as a tourist attraction: the importance of location. (omtale) Journal of Heritage Tourism 2010; Volum 5 (1). ISSN 1743-873X.s 1 - 16.
 • Olsen, Kjell. The Maori of Tourist Brochures: Representing Indigenousness. (omtale) Journal of Tourism and Cultural Change 2008; Volum 6 (3). ISSN 1476-6825.s 161 - 184.
 • Olsen, Kjell. Urfolksturisme. En reise i tid eller rom?. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2008; Volum 19 (1). ISSN 0802-7285.s 20 - 37.
 • Olsen, Kjell. Reiser og tverrkulturell kommunikasjon. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 978-82-05-38559-7.s 204 - 218.
 • Olsen, Kjell. When ethnic identity is a private matter. Journal of Ethnology and Folkloristics 2007; Volum 1 (1). ISSN 1736-6518.s 75 - 100.
 • Mehmetoglu, Mehmet; Olsen, Kjell. From Cultural Consumer at Home to Heritage Tourist Away. Elsevier 2007 (3). ISSN 1745-3542.s 19 - 38.
 • Olsen, Kjell. Staged authenticity : a grande idée?. Tourism Recreation Resarch 2007; Volum 32 (2). ISSN 0250-8281.s 83 - 85.
 • Olsen, Kjell. Kultur som ressursgrunnlag. Universitetsforlaget 2007.s 43 - 60.
 • Olsen, Kjell. Making differences in a changing world: The Norwegian Sami in the tourist industry. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2006; Volum 6 (1). ISSN 1502-2250.s 37 - 53.
 • Jæger, Kari; Olsen, Kjell. Working holiday? A race as a place to slow down?. 2005 (2).s 108 - 128.
 • Olsen, Kjell. Heritage, religion, and the deficit of meaning in institutionalized discourse. 2004 (14).s 17 - 30.
 • Olsen, Kjell. The touristic construction of the emblematic Sami. 2004 (14).s 292 - 305.
 • Mehmetoglu, Mehmet; Olsen, Kjell. Talking Authenticity: What Kind of Experiences Do Solitary Travellers in the Norwegian Lofoten Islands Regard as Authentic?. Tourism, Culture & Communication 2003; Volum 4 (3). ISSN 1098-304X.s 137 - 152.
 • Olsen, Kjell. The Touristic Construction of the Emblematic Sámi. Acta Borealia 2003; Volum 20 (1). ISSN 0800-3831.s 3 - 20.
 • Olsen, Kjell. Reiser og tverrkulturell kommunikasjon. Gyldendal Akademisk 2002.s 249 - 264.
 • Olsen, Kjell. Authenticity as a concept in Tourism research. Tourist Studies 2002; Volum 2 (2). ISSN 1468-7976.s 159 - 182.
 • Olsen, Kjell. Å lage data på norsk grunn: om barnløse, organdonatorer og samer. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2001; Volum 12 (01.feb). ISSN 0802-7285.s 41 - 50.
 • Olsen, Kjell. Neighbours, students, and informants. 2001.s 159 - 181.
 • Olsen, Kjell; Jacobsen, Jens Kristian Steen; Viken, Arvid. Historiske steder og kulturarv. Utfordringer og tilknytninger til fortiden. Universitetsforlaget 1999.s 132 - 142.
 • Olsen, Kjell; Jacobsen, Jens Kr. Steen; Viken, Arvid. Reiser til fortiden. Universitetsforlaget 1999.s 132 - 142.
 • Olsen, Kjell. Reiser og tverrkulturell kommunikasjon. Universitetsforlaget 1997.s 161 - 173.
 • Olsen, Kjell. Museer i reiselivet. Universitetsforlaget 1997 ISBN 8200228827.s 430 - 436.
 • Olsen, Kjell. Utfordringer og reorienteringer i forståelsen av det samiske-. Norsk Antropologisk Tidsskrift 1997; Volum 8. ISSN 0802-7285.s 231 - 243.
 • Olsen, Kjell. emaZiony, amaZiony og Læstadianere. Norsk Antropologisk Tidsskrift 1996; Volum 7. ISSN 0802-7285.s 22 - 30.
 • Olsen, Kjell. Parlez, parlez: Historier om etnisitet på Alta museum. Norsk Antropologisk Tidsskrift 1995; Volum 6. ISSN 0802-7285.s 139 - 150.
 • Olsen, Kjell. Identities, ethnicities and borderzones : examples from Finnmark, Northern Norway. Orkana Forlag 2010 ISBN 978-82-8104-150-9.
 • Nygaard, Vigdis; Kvidal-Røvik, Trine; Granås, Brynhild; Mathisen, Line; Olsen, Kjell; Pashkevich, Albina. Drahjelp til samisk reiselivsutvikling på små steder - hvordan kan samforskning bidra?. Webinar 2021-10-28 - 2021-10-28 2021.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Parkering i vildmarken. Nordiska museets förlag 2020 ISBN 978-91-7108-612-9.s 138 - 139.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Motivasjon for kulturnæring.. Kulturnæringskonferansen 2015-05-28 - 2015-05-28 2015.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Finnes det et urfolksdemokrati?. Nordkalottens Venner 2015-08-30 - 2015-08-30 2015.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Å finne fortellingen i materialet, når materialet er ens hverdagsliv.. Phd. kurs 2015-06-08 - 2015-06-08 2015.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Continuity and change in the image of the High North. Desire for Northern Living 2012-03-05 - 2012-03-09 2012.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Autentisitet og guiding. Reiselivsseminar, UiT 2012-06-13 - 2012-06-13 2012.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Authenticity, out-door life, and guiding in Norway. 1st EJTHR International Conference 2012-06-21 - 2012-06-22 2012.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Hva skjer når tilgangen blir fri? Jakt og fisketurisme i Finnmark. De nordiske jakt- og fiskedagene. 2012-08-09 - 2012-08-12 2012.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Forskning og verdensarvsenteret for bergkunst. Verdensarvesenteret for Bergkunst 2011-09-19 - 2011-09-19 2011.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. The gendered narration of the Russian-Norwegian border. Places, People, Stories 2011-09-28 - 2011-09-30 2011.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Stat, etnisitet og identitet. Et barnevern til beste for samiske barn 2011-10-18 - 2011-10-19 2011.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Heterogeneity and Boundaries. Border Culture 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. Heterogeneity and Boundaries in Finnmark. Border Culture 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland. The Quest for Otherness and Authenticity. Paradigms in Tourism Theory 2011-11-16 - 2011-11-17 2011.
 • Olsen, Kjell. Fortellinger om grenser. Stoltenbergseminaret 2010-09-27 - 2010-09-28 2010.
 • Olsen, Kjell. Russiske kvotestudenter. Norsk Antropologisk Forenings Årsmøte 2010-05-07 - 2010-05-09 2010.
 • Olsen, Kjell. Sosiale bevegelser og settler identitet? Endrede betingelser for identitetsprosesser i Finnmark. utenTitteltekst 2009-11-19 - 2009-11-19 2009.
 • Olsen, Kjell; Johanson, Lisbeth Bergum. Betwixt and between: Russian quota-students narrating their migration in the Barents region. Cultural Production and Negotiation of Borders: The 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies 2008-09-11 - 2008-09-13 2008.
 • Olsen, Kjell. Identities, ethnicities and borderzones. 2008 ISBN 9788230805213.
 • Olsen, Kjell. Tverrkulturell kommunikasjon. 2008.
 • Olsen, Kjell. Tverrkulturell kommunikasjon. 2008.
 • Olsen, Kjell. Museer: Om eller på grenser?. Det 23. nordnorske museumsseminar 2008-10-23 - 2008-10-24 2008.
 • Olsen, Kjell. Staten, urfolk og kjønn. Forskningsseminar arrangert av Distriktskvinneforskningsgruppa 2008-11-21 - 2008-11-21 2008.
 • Olsen, Kjell. Urfolksturisme: En reise i tid eller rom. Årskonferanse, norsk antropologisk forening 2007-05-04 - 2007-05-06 2007.
 • Olsen, Kjell. Om å være forsker. 2007.
 • Olsen, Kjell. Regional identitet. utenTitteltekst 2006-05-10 - 2006-05-11 2006.
 • Olsen, Kjell. Festivaler og identitet. Innovation Circle 2006-08-21 - 2006-08-21 2006.
 • Olsen, Kjell. The Maori of tourist brochures: Representing indigenousness. Postcolonial literature and theory: Challenges to the specific 2006-09-15 - 2006-09-17 2006.
 • Olsen, Kjell. Tverrkulturell kommunikasjon og kulturforståelse. utenTitteltekst 2004-03-21 - 2004-03-21 2004.
 • Olsen, Kjell. Tverrkulturell kommunikasjon. utenTitteltekst 2004-02-27 - 2004-02-27 2004.
 • Olsen, Kjell. Museums as tourist attractions : sites of knowledge or/and spaces for amusement?. The 45th annual conference of the Estonian National Museum. Museum and reality 2004-04-14 - 2004-04-15 2004.
 • Olsen, Kjell. Kultur som identitetskaper. utenTitteltekst 2004-05-04 - 2004-05-05 2004.
 • Olsen, Kjell. Når etnisk identitet blir et privat anliggende. Årskonferanse i Norsk Antropologisk Forening 2004-05-07 - 2004-05-09 2004.
 • Olsen, Kjell. A first step to understand the impact of education in a multicultural setting. Public institutions as meeting grounds: the creation of identitites in multicultural contexts 2004-09-15 - 2004-09-15 2004.
 • Olsen, Kjell. Kulturbasert næringsutvikling. utenTitteltekst 2004-09-16 - 2004-09-16 2004.
 • Olsen, Kjell. Finnmark som kulturfylke : lokal kultur og næringsutvikling. utenTitteltekst 2004-10-13 - 2004-10-14 2004.
 • Olsen, Kjell. Working holiday? : voluntary workers’ motivation and experiences during the longest sled-dog race in Europe. The 13th Nordic symposium in tourism and hospitality research 2004-11-04 - 2004-11-07 2004.
 • Olsen, Kjell. A race as a place to slow down. Barents area as a tourism region 2004-11-23 - 2004-11-23 2004.
 • Olsen, Kjell. Selling nature : image, novelty, and ontological security: some examples from the north. Research, education and environment on the Barents region (omtale) 2004-06-13 - 2004-06-13 2004.
 • Olsen, Kjell. Selling Nature; Image, Novelty, and Ontological Security. Some Examples from Northern Norway. Barents Specialists Network Meeting 2003-06-13 - 2003-06-14 2003.
 • Olsen, Kjell. Examplars and Laestadianism. Constructing the Indigenous. Vitenskapsteoretisk seminar, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen 2003-02-07 - 2003-02-07 2003.
 • Olsen, Kjell. Turistattraksjon eller museumsformidling? Fortid som arena for opplevelser i nåtid. Nordisk Bergkunstkonferanse 2003-10-02 - 2003-10-03 2003.
 • Olsen, Kjell; Mehmetoglu, Mehmet. Talking Authenticity. The 11th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality 2002-11-11 - 2002-11-15 2002.
 • Olsen, Kjell. Ethnic Processes in Northern Norway. utenTitteltekst 2001-04-06 - 2001-04-06 2001.
 • Olsen, Kjell. Staten og etnisitet i Finnmark. Forskningsseminar, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Tromsø. 2001-10-19 - 2001-10-19 2001.
 • Olsen, Kjell. Ethnicity in Northern Norway. Research seminar, The anthropology programme, The University of Waikato, New Zealand 2001-03-27 - 2001-03-27 2001.
 • Olsen, Kjell. Informants in the time of reflexive identity. utenTitteltekst 2000.
 • Olsen, Kjell; Prebensen, Nina. Hovedforedrag og papers fra det 8. Nordiske forskersymposium i turisme. 1999.
 • Olsen, Kjell. Turisme og lokal identitet. Turistimage og ungdoms stedsoppfattelse i Alta. 8. Nordiske forskersymposium i turisme 1999-11-18 - 1999-11-21 1999.
 • Olsen, Kjell. Bokanmeldelse; Gunnar Alsmark (red.): Skjorta eller själ?. Tradisjon 1997; Volum 27. ISSN 0332-5997.s 61 - 61.
 • Olsen, Kjell. Antropologi i Alta. Antropolognytt 1996. ISSN 0332-9429.s 1 - 3.
 • Look at all works in CRIStin →  B 218