TanjaRNBanerji_lite.jpg
TanjaRNBanerji_lite.jpg
Department of Child Welfare and Social Work tanja.r.banerji@uit.no 78450157 +4792251548 Alta ALTA C115

Tanja Banerji • Banerji, Tanja Rita Nyman. Rusmestring i cyberspace - om diskusjonsforum som kilde til kunnskap om rus. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 137 - 157.
 • Øvernes, Siv; Banerji, Tanja Rita Nyman; Neverdal, Sissel. Med hest på laget i barnevernsutdanninga? https://nordnorskdebatt.no/article/hest-pa-laget-i#main-menu. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Banerji, Tanja Rita Nyman. Rusmestring i cyberspace. NUFS konferanse 2012-09-27 - 2012-09-29 2012.
 • Banerji, Tanja Rita Nyman. Rusmestring i cyberspace, om meningsfelleskap i diskusjonsforum. Forskningsdagene 2012-09-25 - 2012-09-25 2012.
 • Haug, Veronica; Banerji, Tanja Rita Nyman. Praksisplasser i sosialarbeiderutdanninga. Altaposten 2011.
 • Banerji, Tanja Rita Nyman. Kronikk: Rus i cyberspace. Dagbladet 2011. ISSN 0805-3766.
 • Banerji, Tanja Nyman. Rusdiskusjoner i cyberspace ? meningsfelleskap og rusmestring i diskusjonsforum på internett. Rus og psykisk helse 2010 - samhandling som tidens tegn? (omtale) 2010-02-08 - 2010-02-10 2010.
 • Banerji, Tanja Rita Nyman. Alta trenger utekontakt. Altaposten 2010.
 • Banerji, Tanja Rita Nyman. Studenter som ressurs i forebyggende ungdomsarbeid. Forskningsdagene 2010 2010-09-28 - 2010.
 • Banerji, Tanja Rita Nyman. Studenter som ressurs i forebyggende ungdomsarbeid. Altaposten 2010.
 • Banerji, Tanja Nyman. Rus i Cyberspace. Om meningsfelleskap og rusmestring i diskusjonsforum på internett. (fulltekst) 2009.
 • Banerji, Tanja Nyman. Rus i Cyberspace. utenTitteltekst (omtale) 2009-09-24 - 2009-09-24 2009.
 • Banerji, Tanja Nyman. Diskusjonsforum på internett - et vindu mot erfaringsnær kunnskap om rus. (omtale) Forebygging.no 2009. ISSN 2535-4000.
 • Banerji, Tanja Nyman. Prosjekt student-ungdomskontakten. Praktisk gjennomføring, prosjektbeskrivelse og rapport. 2008.
 • Look at all works in CRIStin →  Member of research group