#
#
Lærerut. og pedagogikk campus Alta anita.m.simensen@uit.no +4778450116 Alta ALTA_RBG R217

Anita Movik Simensen


Assistant Professor in Mathematics Education


 • Golishnikova, Elena; Simensen, Anita Movik. The role of mathematical education in the formation of a modern personality in the context of socio-cultural transformation in the arctic. 2020 ISBN 978-5-4222-0429-8.s 176 - 181.
 • Simensen, Anita Movik; Olsen, Mirjam Harkestad. Tasks that enhance creative reasoning: supporting gifted pupils in inclusive education systems. WTM Verlag 2019 ISBN 978-3-95987-131-0.s 202 - 208.
 • Huru, Hilja Lisa; Räisänen, Anna-Kaisa; Simensen, Anita Movik. Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from traditional Kven artefacts and knowledge. Nordisk matematikkdidaktikk 2018; Volum 23 (3-4). ISSN 1104-2176.s 123 - 142.
 • Simensen, Anita Movik; Fuglestad, Anne Berit; Vos, Pauline. How much space for communication is there for a low achieving student in a heterogeneous group?. European Society for Research in Mathematics Education 2015 ISBN 978-80-7290-844-8.s 467 - 473.
 • Simensen, Anita Movik; Anundsen, Inger Wallem. Matematikk i naturfag - et kompetansehevingsprosjekt for barnehagen. MONA Matematikk og naturfagdidaktik 2013 (2). ISSN 1604-8628.s 7 - 23.
 • Opheim, Linda Gurvin; Simensen, Anita Movik. Læreren som matematikkstudent. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202579012.
 • Simensen, Anita Movik. Matematiske læringsmuligheter for alle: En styrkebasert flerkasusstudie om elever som presterer lavt i matematikk sin deltakelse i heterogene smågrupper. Universitetet i Agder 2022 (356) ISBN 978-82-8427-065-4. ISSN 1504-9272.
 • Simensen, Anita Movik. Hvordan lykkes med fremtidens matematikkundervisning?. Fremtidens spesialundervisning: Hva skal til for at spesialundervisning virker? 2021-10-25 - 2021-10-26 2021.
 • Andersson, Annica; Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa. Lakselv-elever i internasjonalt forskningsprosjekt. Sagat 2021.
 • Krempig, Inger Wallem; Simensen, Anita Movik. Nysgjerrig på matematikk i naturen.. Tidsskriftet Forskerfrø 2020; Volum 1 (20). ISSN 2703-8092.s 52 - 55.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Simensen, Anita Movik; Danielsen, Fredrik. Læringspotensial - lavt eller høyt, stort eller lite?. 2020.
 • Simensen, Anita Movik. Tall og telling: matematikkaktiviteter som utgangspunkt for algebraisk tenkning.. Barnehagekonferanse for samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 2019-10-07 - 2019-10-08 2019.
 • Dicks, Joseph; Culligan, Karla; Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Mathematics and Language in New Brunswick and the High North. Antistasis 2019; Volum 9 (1).s 131 - 142.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Simensen, Anita Movik. Tasks that enhance creative reasoning. Vitenskapelig forskningskonferanse 2019-08-22 - 2019-08-24 2019.
 • Simensen, Anita Movik; Persen, Trond Einar. "Sammenheng i læring" - Fra antall, rom og form til matematikk. Fellessamling for realfagskommuner 2018-03-16 - 2018-03-17 2018.
 • Simensen, Anita Movik. Elever som presterer lavt i matematikk: hvem er de og hva kan vi gjøre?. Fellessamling for realfagskommuner 2018-03-16 - 2018-03-17 2018.
 • Simensen, Anita Movik. Tall og telling - algebra i barnehagen. Nettverkssamling, realfagskommunesatsingen 2018-04-17 - 2018.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Simensen, Anita Movik. ROM – Realfagstalenter og motivasjon. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2018. ISSN 0802-8192.
 • Simensen, Anita Movik; Vos, Pauline. Matematiske læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk. Sammen om Oppdraget, nettverkssamling for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker 2018-11-12 - 2018-11-13 2018.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik; Räisänen, Anna-Kaisa. Matematikklasserommet som arena for kvensk språk og kultur. Kvenene ut av skapet – nye vindar i kvensk forsking, revitalisering og etnopolitikk 2017-12-04 - 2017-12-05 2017.
 • Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa. Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from Kven traditional knowledge. Multilingualism in Education in the High North (prosjekt) 2017-02-28 - 2017.
 • Opheim, Linda Gurvin; Simensen, Anita Movik. Matematikk – utforsking av mønstre og de store sammenhengene. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55149-0.
 • Simensen, Anita Movik; Persen, Trond Einar. Sammenheng i læring - Fra antall, rom og form til matematikk. Tett på realfag! 2017-12-15 - 2017-12-16 2017.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik; Räisänen, Anna-Kaisa. Kven immersion in mathematics. Learning mathematics in linguistically diverse classrooms – 2017-01-25 - 2017-01-27 2017.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Vil lære kvensk med matematikk. (data) 2016.
 • Simensen, Anita Movik; Anundsen, Inger Wallem. Matematikk og naturfag som felles utgangspunkt for læring i barnehagen. Personalmøte i Breidablikk barnehage 2016-01-20 - 2016.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (6. trinn). Vitenuka 2016 2016-02-17 - 2016.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Brøkvafler og desimalsaft. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2016; Volum 1. ISSN 0802-8192.
 • Simensen, Anita Movik; Fuglestad, Anne Berit; Vos, Pauline. Lower achieving students' contributions in small groups - what if a student speaks with two voices?. 13th International Congress on Mathematical Education 2016-07-24 - 2016-07-31 2016.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. SECOND LANGUAGE IMMERSION IN MATHEMATICS FOR ENDANGERED LANGUAGES. 13th International Congress on Mathematical Education 2016-07-24 - 2016-07-31 2016.
 • Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa. Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (5. – 6. trinn). Vitenuka 2015 2015-02-18 - 2015.
 • Simensen, Anita Movik; Sundtjønn, Trude. TiM-prosjektet, populærvitenskapelig sammendrag. 2015.
 • Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa. Brøkvafler og desimalsaft. Forskningstorg under forskningsdagene 2015 2015-09-19 - 2015-09-19 2015.
 • Simensen, Anita Movik. Casen Luna, analyse av en lavtpresterende elevs arbeid med figurtall i liten gruppe. EVU - Etter- og videreutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk 2015-09-14 - 2015-09-17 2015.
 • Simensen, Anita Movik. How much space for communication is there for a low achieving student in a heterogeneous group?. PhD Students’ Symposium 2015-03-06 - 2015.
 • Raen, Kristina Markussen; Simensen, Anita Movik. TiM-prosjektet: resultater og videre arbeid. EVU-konferansen 2014: Kreativitet og kultur 2014-10-01 - 2014-10-03 2014.
 • Simensen, Anita Movik; Fuglestad, Anne Berit; Vos, Pauline. “This Multiplied By That”; the Role of Spech and Gestures in Students’ Meaning Making Process. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education 2014; Volum 6. ISSN 0771-100X.s 232 - 232.
 • Sundtjønn, Trude; Opheim, Linda Gurvin; Simensen, Anita Movik. TEACHING INTERVENTIONS IN MATHEMATICS. The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) 2014-07-15 - 2014-07-20 2014.
 • Anundsen, Inger Wallem; Simensen, Anita Movik. Matematikk i naturen - natur i matematikken. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1376-4.s 163 - 192.
 • Simensen, Anita Movik. Innføring i algebra.. Vitenuka 2013 2013-04-23 - 2013.
 • Kvivesen, Mona; Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Forskningstorg under forskningsdagene. Forskningstorg 2013-09-21 - 2013.
 • Simensen, Anita Movik. Utforskende aktiviteter som utgangspunkt for addisjon og subtraksjon i en andre klasse: en kasusstudie. 2006.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  My two main research interests are (1) adapted teaching in mathematics in inclusive classrooms and (2) nature as learning space for mathematics in kindergarten and primary school.

  Current research projects:

  LiMa - Learning opportunities in Mathematics for all, my PhD-project where I am investigating mathematical learning opportunities in groupwork for 8. Graders who are considered low performing in mathematics.

  ROM - a project where we study gifted students' mathematical reasoning when working with peers in their regular classroom and when working with other gifted students at the national talent centres.  

   

   
  ALTA_RBG R217

  Click for bigger map