IMG_6739 copy (2).JPG
IMG_6739 copy (2).JPG
School of Business and Economics in Alta eva.joergensen@uit.no +4778450452 41682640 +4741682640 Alta ALTA D214

Eva Jenny B. Jørgensen


Associate professor, School of Business and Economics, campus Alta


 • Jørgensen, Eva Jenny B.; Olafsen, Anja Hagen; Nilsen, Etty Ragnhild. PROXIMITY DIMENSIONS AND DYNAMICS WITHIN AN ORGANISATION: EXPERIENCES FROM A CHANGE PROCESS. International Journal of Innovation Management 2022. ISSN 1363-9196.s doi: https://doi.org/10.1142/S1363919622500220.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Combining local and international embeddedness in a rural context. Routledge 2022 ISBN 9780367471873.
 • Sahebalzamani, Samira; Jørgensen, Eva Jenny B.; Bertella, Giovanna; Nilsen, Etty Ragnhild. A Dynamic Capabilities Approach to Business Model Innovation in Times of Crisis. Tourism Planning & Development 2022. ISSN 2156-8316.s doi: 10.1080/21568316.2022.2107560.
 • Mathisen, Line; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. The significance of knowledge readiness for co-creation in university industry collaborations. Innovation: Organization and Management 2021. ISSN 1447-9338.s doi: 10.1080/14479338.2021.1882862.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Novotny, Adam. The university ecosystem and the internationalization of spin-off firms. Edward Elgar Publishing 2020 ISBN 9781788973526.s 366 - 380.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Mathisen, Line. Speed of innovation and proximity in a rural context: the case of a manufacturing SME.. Edward Elgar Publishing 2018 ISBN 9781788972291.s 24 - 41.s doi: 10.4337/9781788972307.00010.
 • Vinogradov, Evgueni; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Differences in international opportunity identification between native and immigrant entrepreneurs. Journal of International Entrepreneurship 2016; Volum 15 (2). ISSN 1570-7385.s 207 - 228.s doi: 10.1007/s10843-016-0197-5.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Rasmussen, Einar. The creation and internationalization of border firms. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781783479832.s 231 - 251.s doi: 10.4337/9781783479849.00018.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Nilsen, Etty R.. Development of internationalisation in a capability perspective: Norwegian SMEs in Russia. International Journal of Entrepreneurship and Small Business (IJESB) 2015; Volum 26 (3). ISSN 1476-1297.s 332 - 351.s doi: 10.1504/IJESB.2015.072396.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Internationalisation patterns of border firms: speed and embeddedness perspectives. International Marketing Review 2014; Volum 31 (4). ISSN 0265-1335.s 438 - 458.s doi: 10.1108/IMR-09-2012-0147.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Fischer, Peter; Emelyanov, Victor; Chechurina, Maya. Cross Border Ventures and their Border-Crossing strategies. The Case of Russian and Norwegian "born borders". (fulltekst) Organizaciju vadyba: sisteminiai tyrimai 2011 (60). ISSN 1392-1142.s 79 - 92.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Developing business models for social sustainability in Northern Norwegian and Sami SMEs. Arctic Frontiers 2021-02-04 - 2021-02-04 2021.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Industry Mentors: When Entrepreneurs Enter Academia. Arctic Frontiers 2020-01-29 - 2020-01-29 2020.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Olafsen, Anja Hagen; Nilsen, Etty Ragnhild. Norwegian universities in transition: How mergers harm proximity and organizational resilience. NEON 2020-11-17 - 2020-11-19 2020.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Det unike arktiske entreprenørskapet. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.s doi: https://uit.no/nyheter/kronikker.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Mathisen, Line. Developing-research-entrepreneurship linkages in Northern Norway. Vinterkonferanse 2019-12-04 - 2019-12-04 2019.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Mathisen, Line; Søreng, Siri Ulfsdatter. Strategi, styring og ledelse i små og mellomstore bedrifter, Alta. 2019.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Entrepreneurs as academics: practices and effects. Faglunsj 2019-10-17 - 2019-10-17 2019.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge: Strategi, styring og ledelse. Samarbeid om forskningsprosjekt 2019-01-30 - 2019-01-30 2019.
 • Nilsen, Etty Ragnhild; Olafsen, Anja Hagen; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Managerial proximity: Implications for control and support in dispersed knowledge-intensive organizations. NEON konferanse 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.
 • Nilsen, Etty Ragnhild; Olafsen, Anja Hagen; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. The show must go on – Resilience, design and proximity in public organizations in transition. LAEMOS 2018-03-22 - 2018.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Developing research-entrepreneurship linkages: the case of business professors. FiBe 2018-01-04 - 2018-01-05 2018.
 • Olafsen, Anja Hagen; Nilsen, Etty Ragnhild; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. The show must go on - the implications of changes in design on proximity, motivation and well-being in organizations in transition. OS Summer workshop 2018 2018-05-23 - 2018-05-26 2018.
 • Olafsen, Anja Hagen; Nilsen, Etty Ragnhild; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Management in Dispersed Organizations. The influence of Geographical and Professional Distance in a Self-Determination Theory Perspective. Conference on Motivation 2018 2018-11-08 - 2018-11-08 2018.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Internasjonalisering i et kompetanseperspektiv: norske småbedrifter i Russland. Norsk næringsliv i Russland i et historisk og samtidig perspektiv 2017-02-08 - 2017-02-09 2017.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Reinbukkelvhytta. 2016 ISBN 9788290579291.s 18 - 24.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Entreprenørskap på grensen. Veivalg i norsk utenriks og sikkerhetspolitikk (omtale) 2016-11-07 - 2016-11-07 2016.
 • Mathisen, Line; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Understanding more about speed of Innovation: the case of an SME in a rural context. RENT 2016 2016-11-16 - 2016-11-18 2016.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Nilsen, Etty Ragnhild. Towards a theory of border firm internationalization. EIBA 2015 (data) 2015-12-01 - 2015-12-05 2015.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Border firms: Norway and Russia. 2015 ISBN 978-82-92893-45-6.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Kunnskapsdeling i kompetanseorganisasjoner. Regionsamling 2013-04-24 - 2013-04-24 2013.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. The development of transnational networks in border firms. Writing workshop 2013-04-16 - 2013-04-17 2013.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Rasmussen, Einar. The creation of 'born border' firms. 15th McGill International Entrepreneurship Conference 2012-09-21 - 2012-09-23 2012.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Capability development in 'born border' firms. OLKC: International conference on organizational learning, knowledge and capabilities 2012-04-25 - 2012-04-27 2012.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Entrepreneurship without borders: a research project. Barents Women Without Borders 2012-02-11 - 2012-02-12 2012.
 • Munkejord, Mai Camilla; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Vil ha flere entreprenører til å skue over landegrensene. 2011.
 • Munkejord, Mai Camilla; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Innvandrere som entreprenører. 2011.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. VRI-midler bidro til å hente prestisjeprosjekt til Høgskolen i Finnmark. (data) 2011.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Høgskolen fikk prestisjeprosjekt. (data) 2011.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. - Som å vinne seks millioner. (data) 2010.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Cross border entrepreneurship: one perspective on research in The Barents Region. Fagseminar, Høgskolen i Finnmark 2010-06-16 - 2010-06-17 2010.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Networking strategies when internationalising to an emerging economy. Writing seminar, Nordlandsforskning 2010-05-06 - 2010-05-07 2010.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Exploring the unique characteristics of 'born-borders': a study of geographically focused INVs. Skriveseminar, Høgskolen i Bodø 2010-09-20 - 2010-09-21 2010.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Entrprenørskap i grenseland. Nettverksmøte kvinnelige øk-adm-forskere i nord 2010-05-10 - 2010-05-11 2010.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.. 'Born-border' firms. utenTitteltekst 2010-09-27 - 2010-09-30 2010.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Internasjonalt entreprenørskap i Barentsregionen. Forskningsrådets nordområdekonferanse (omtale) 2010-11-10 - 2010-11-11 2010.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.. På grensa til Russland. 2010.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.. International entrepreneurship in the Barents Region. Academic Writing Seminar 2008-03-26 - 2008-03-27 2008.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.; Abelsen, Birgit; Korsnes, Knut. Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark. (fulltekst) 2008; Volum 2008 (11) ISBN 9788275711760. ISSN 1503-9773.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.; Abelsen, Birgit. Lønnsomme bedrifter i reiselivsnæringa - del II: Unike produkter?. Altaposten 2007.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.; Abelsen, Birgit. Lønnsomme bedrifter i reiselivsnæringa - del I: Ulike virkemidler for å skape vekst. Altaposten 2007.
 • Abelsen, Birgit; Jørgensen, Eva Jenny B.; Korsnes, Knut. Lykkelig som liten? Om vekst i aktivitetsbaserte reiselivsbedrifter. (omtale) 2007; Volum 2007 (1) ISBN 8275711592. ISSN 1503-9773.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.. En moden og kreativ 25-åring med framtida foran seg. 25- årsjubileum for øk/adm v/Høgskolen i Finnmark 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.; Jørgensen, Eva Jenny B.; Ness, Håvard. Relationship characteristics, organizational learning and development of a relationship competence in emergent networks. 22nd EGOS Colloquium 2006-07-06 - 2006-07-08 2006.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Læring og utvikling i en kunnskapsorganisasjon. utenTitteltekst 2006-10-30 - 2006-10-30 2006.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Læring gjennom samarbeid i Snøhvitbedriftene. utenTitteltekst 2005-09-28 - 2005-09-28 2005.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.; Jørgensen, Eva Jenny B.; Ness, Håvard. Organizational learning in dyadic relationships and development of relational competence: Evidence from Norwegian offshore development. 15th Nordic Workshop on Interorganizational Research 2005-08-19 - 2005-08-21 2005.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Læring gjennom samarbeid i Snøhvitbedriftene : en empirisk studie av læring i interorganisatoriske relasjoner. 2004.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Intern kompetanseutvikling og organisasjonslæring. Statskonsult, nettverksamling 2003-11-24 - 2003-11-24 2003.
 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Organisasjonslæring i kunderelasjoner : økt kunnskap, endret atferd og bedre ytelse for utvikling av relasjoner til viktige bedriftskunder. FiBe XX (Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner) (omtale) 2003-01-09 - 2003-01-10 2003.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  International entrepreneurship, SME internationalization, knowledge, capabilities, relationships and networks

  Teaching

  The academic year 2015/2016: Rresponsible for master courses in methods and innovation management