CarstenGadeRolland.jpg
CarstenGadeRolland.jpg
School of sport sciences carsten.g.rolland@uit.no +4778450225 95122864 0047 951 22 864 Alta ALTA_SVA S248

Carsten Gade Rolland


Head of Department, Professor of Sport Sciences


 • Stöggl, Thomas; Welde, Boye; Supej, Matej; Zoppirolli, Chiarra; Rolland, Carsten Gade; Holmberg, Hans-Christer; Pellegrini, Barbara. Impact of incline, sex and level of performance on kinematics during a distance race in classical cross-country skiing. (fulltekst) Journal of Sports Science and Medicine 2018; Volum 17 (1). ISSN 1303-2968.s 124 - 133.
 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade. Educated in friluftsliv – working in Tourism. A study exploring principles of friluftsliv in nature guiding.. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2018; Volum 18 (4). ISSN 1502-2250.s 362 - 376.s doi: 10.1080/15022250.2018.1522727.
 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Naturguiding - profesjonalisering eller kommersialisering av friluftslivskompetanse?. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1755-7.s 153 - 181.
 • Zoglowek, Herbert; Rolland, Carsten Gade. Sommertour: Lernen in und von der Natur. SportPraxis 2012; Volum 53 (7/8). ISSN 0176-5906.s 6 - 11.
 • Zoglowek, Herbert; Rolland, Carsten Gade. "Friluftsliv" und "uteskole" - Das erlebnisorientierte Lernkonzept in Norwegen. (omtale) LIT Verlag 2009 (Bd.3) ISBN 9783643500243.s 181 - 188.
 • Rolland, Carsten Gade; Zoglowek, Herbert Gottfried. Telemark : vom ursprünglichen Skifahren zu modernen Herausforderungen. (omtale) SportPraxis 2008; Volum 49 (1). ISSN 0176-5906.s 16 - 20.
 • Zoglowek, Herbert; Rolland, Carsten Gade. Das Erlebnis - ein brauchbarer didaktischer Begriff in der heutigen Pädagogik?. Spring University. Changing education in a changing society 2007 (1). ISSN 1822-2196.s 108 - 116.
 • Zoglowek, Herbert; Rolland, Carsten Gade. Opplevelse - et gjenoppdaget didaktisk begrep i dagens pedagogikk?. 2006 ISBN 99918-3-201-7.s 272 - 288.
 • Rolland, Carsten Gade; Zoglowek, Herbert Gottfried; Rafoss, Kolbjørn. Natur erleben und überleben. SportPraxis 2005; Volum 46 (Sonderheft). ISSN 0176-5906.s 9 - 15.
 • Rolland, Carsten Gade; Zoglowek, Herbert Gottfried. "Friluftsliv" in Norwegen - Naturbegegnung als Lebensprinzip. Sportpädagogik 2000; Volum 24 (4). ISSN 0171-4953.s 22 - 27.
 • Sundgot-Borgen, Jorunn; Klungland, Monica; Rolland, Carsten Gade; Torstveit, Geir. Spiseforstyrrelser blant mannlige og kvinnelige eliteutøvere - forekomst og selvrapporterte årsaksforhold. Tidsskrift for Norsk Idrettsmedisin 1998 (3).s 24 - .
 • Hofmann, Annette R.; Rolland, Carsten Gade; Rafoss, Kolbjørn; Zoglowek, Herbert Gottfried. Norwegian Friluftsliv - A Way of Living and Learning in Nature. Waxmann Verlag 2018 ISBN 978-3-8309-3851-4.
 • Hofmann, Annette R.; Rolland, Carsten Gade; Rafoss, Kolbjørn; Zoglowek, Herbert Gottfried. Friluftsliv - ein norwegisches Phänomen: Eine Lebensphilosophie in Theorie und Praxis. (data) Waxmann Verlag 2015 ISBN 978-3-8309-2782-2.
 • Ewert, Alan W; Sibthorp, Jim; Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Outdoor Adventure Education. Foundations, Theory, and Research. Human Kinetics 2014 ISBN 9781450442510.s 100 - 101.
 • Rolland, Carsten Gade. Styrketrening i fotball. Trening og utvikling i praksis 2021-01-26 - 2021-01-26 2021.
 • Rolland, Carsten Gade. Forskning og utdanning ved Idrettshøgskolen. Samarbeid idretten og idrettsforskning 2021-10-23 - 2021-10-23 2021.
 • Rolland, Carsten Gade. Aktiviteter i Altaparken. Kunnskap om skileik som læringsarena 2020-07-02 - 2020-07-02 2020.
 • Rolland, Carsten Gade. Skileik og aktiviteter på ski. Samarbeid Alta IF 2020-09-23 - 2020-09-23 2020.
 • Rolland, Carsten Gade. Testing av fotballspillere. Trening og utvikling i praksis 2020-03-16 - 2020-03-16 2020.
 • Rolland, Carsten Gade. Idrettsvitenskap og formidling.. Bidrag SNL 2020-02-07 - 2020-02-07 2020.
 • Rolland, Carsten Gade. Fotballspesifikk utholdenhet. Trening og utvikling i praksis 2020-09-22 - 2020-09-22 2020.
 • Rolland, Carsten Gade. Hurtighet i fotball. Trening og utvikling i praksis 2020-09-15 - 2020-09-15 2020.
 • Rolland, Carsten Gade. Fokus, visualisering og indre dialog som mental trening i fotball. Samarbeid idretten og idretsforskning 2019-11-23 - 2019-11-23 2019.
 • Rolland, Carsten Gade. Treningsplanlegging i fotball. Samarbeid idretten og idrettsforskning 2019-11-23 - 2019-11-23 2019.
 • Rolland, Carsten Gade. Inviterer mannen i gata til åpen treningslabb. 2019.
 • Rolland, Carsten Gade. Masterarbeid ved Idrettshøgskolen. 2019.
 • Rolland, Carsten Gade. Idrettsforskning - hva skjer i kroppen ved trening?. Forskningsdagene 2019-09-21 - 2019-09-21 2019.
 • Rolland, Carsten Gade; Zoglowek, Herbert Gottfried. Der Natur-Wander-Führer im Friluftsliv. Betrifft SPORT 2019; Volum 41 (6). ISSN 0176-8700.s 16 - 19.
 • Hofmann, Annette R.; Rafoss, Kolbjørn; Rolland, Carsten Gade; Zoglowek, Herbert Gottfried. Friluftsliv in Gesellschaft und Schule - Eine Einführung in ein norwegisches Phänomen. Betrifft SPORT 2019; Volum 41 (6). ISSN 0176-8700.s 10 - 15.
 • Hovden, Martin; Rolland, Carsten Gade. Om forskningsdagene på Idrettshøgskolen. 2019.
 • Rolland, Carsten Gade. Rask på labben - folkehelse. Forskningsdagene UiT 2019-09-25 - 2019-09-25 2019.
 • Rolland, Carsten Gade. Rask på labben - Petter vs juniorene. Forskningsdagene 2019-09-18 - 2019-09-18 2019.
 • Rolland, Carsten Gade; Michaelsen, Bjørn. Snøskred - hvorfor er du og jeg problemet?. Lørdagsuniversitetet 2019-01-26 - 2019-01-26 2019.
 • Rolland, Carsten Gade. Om lørdagsuniversitetet og snøskred. 2019.
 • Rolland, Carsten Gade; Rafoss, Kolbjørn. Kulturen i naturen. (data) 2019.
 • Wilkens, Rene; Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. How do nature guides understand and practice transparent nature guiding?. International Adventure Conference 2018-01-31 - 2018-02-02 2018.
 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade. Hva kan UiT bidra med inn i fremtidens arktiske reiseliv?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Rolland, Carsten Gade. Idrettshøgskolen som prosjekt - forskning, utdanning og formidling i og for nord.. Presentasjon for styret i Tromsø Forskningstiftelse 2018-03-14 - 2018-03-14 2018.
 • Rolland, Carsten Gade. Skiing is Medicine - prosjektide.. Presentasjon for styret i Tromsø Forskningsstiftelse 2018-09-12 - 2018-09-12 2018.
 • Rolland, Carsten Gade. Hvorfor menneskelige faktorer i skredforskning?. Skredseminar 2018-03-08 - 2018-03-08 2018.
 • Rolland, Carsten Gade. I dag skal alle på topptur!. 2018.
 • Rolland, Carsten Gade. Innhold og bakgrunn for boka "Norwegian Friluftsliv.". 2018.
 • Rolland, Carsten Gade. Ny bok om friluftsliv - Norwegian Friluftsliv. (data) 2018.
 • Rolland, Carsten Gade. Hva har vi lært av internasjonale studenter i friluftsliv?. Boklansering 2018-09-28 - 2018-09-28 2018.
 • Rolland, Carsten Gade. Om friluftsliv som kunnskapsfelt. Intervju. 2018.
 • Michaelsen, Bjørn; Rolland, Carsten Gade; Engeset, Rune. Illegal & Lethal Snowmobiling in Northern Norway`s Avalanche Prone Mountains - what`s going on?. International Snow Science Workshop 2018-10-09 - 2018-10-12 2018.
 • Rolland, Carsten Gade. Ny bok om friluftsliv. 2018.
 • Rolland, Carsten Gade. På vintertur med internasjonale studenter i friluftsliv. 2017.
 • Rolland, Carsten Gade. Arctic Nature Guide som eksempel på innovasjon og samarbeid mellom næring, forskning og utdanning.. Peter F. Hort seminaret (data) 2017-03-15 - 2017-03-16 2017.
 • Rolland, Carsten Gade. Higher Education at Svalbard: the Arctic Nature Guide- Program. Innspillsmøte Norges Forskningsråd 2017-02-21 - 2017-02-21 2017.
 • Rolland, Carsten Gade. Opplevelser i natur - læring, sikkerhet og formidling.. Seminar-opprykk til toppstillinger 2017-03-21 - 2017-03-21 2017.
 • Rolland, Carsten Gade. Staking i langrenn - for alle eller kun for toppløperen?. 2017.
 • Rolland, Carsten Gade. Fagfellevurdering av studieprogrammet Bachelor i idrett og kroppsøving ved Høgskulen i Volda. 2017.
 • Rolland, Carsten Gade. Fagfellevurdering av studieprogrammet Bachelor i friluftsliv ved Høgskulen i Volda. 2017.
 • Rolland, Carsten Gade. Å forebygge skredulykker. 2016.
 • Rolland, Carsten Gade. Forskning og utdanning ved Idrettshøgskolen. Nettverksmøte 2016-04-12 - 2016-04-14 2016.
 • Rolland, Carsten Gade. Utfordringer og muligheter ved idrettsutdanning på et flercampusuniversitet. Innlegg strategisk utdanningsutvalg 2016-06-14 - 2016-06-14 2016.
 • Rolland, Carsten Gade. Forskning på staking i langrenn ved Idrettshøgskolen. 2016.
 • Michaelsen, Bjørn; Rolland, Carsten Gade. Observing ski touring and decision making in the Alps - what ordinary people really do or not do and why?. International Snow Science Workshop 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.
 • Espen, Nordahl; Rolland, Carsten Gade; Engeset, Rune; Hetland, Audun; Andersen, Sigmund; Michaelsen, Bjørn; Landrø, Markus. The Norwegian Avalanche Science Center - fokus on Human Factors. International Snow Science Workshop (data) 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.
 • Rolland, Carsten Gade; Hetland, Audun; Engeset, Rune; Nordahl, Espen; Michaelsen, Bjørn; Andersen, Sigmund; Landrø, Markus; Andrea, Mannberg. CARE - Center for Avalanche Research and Education – the Science Programme. International Snow Science Workshop (data) 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.
 • Rolland, Carsten Gade; Welde, Boye. Kun en regelendring kan redde klassisk langrenn. 2016.
 • Rolland, Carsten Gade. Alta som arrangørsted for store skikonkurranser. 2016.
 • Rolland, Carsten Gade. School of Sport Sciences – priorities in research and education. Samarbeidsmøte med Murmansk State University 2016-09-28 - 2016.
 • Rolland, Carsten Gade. Forskning i idrett og friluftsliv - mulig kobling til næring. Møte med Alta næringsforening 2016-10-19 - 2016.
 • Rolland, Carsten Gade. Rekruttering, frafall og idrettsglede. Seminar 2016-11-29 - 2016.
 • Rolland, Carsten Gade. Rekruttering, frafall og idrettsglede skapte engasjement. 2016.
 • Michaelsen, Bjørn; Rolland, Carsten Gade. What ordinary people Do or NOT Do & Why? Observing Ski Touring & Decision Making in the Alps. Skredseminar 2016-11-22 - 2016-11-22 2016.
 • Rolland, Carsten Gade. Skredsenter -tverrfaglige muligheter. Nettverksmøte 2015-11-24 - 2015.
 • Rolland, Carsten Gade. Hvorfor bør vi trene i mørketida. 2015.
 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Kvalitet og kompetanse i naturbasert reiseliv. Utemagasinet 2015; Volum 81 (3). ISSN 0281-2932.s 36 - 37.
 • Rolland, Carsten Gade; Michaelsen, Bjørn; Nordahl, espen. Hvordan skal vi få færre omkomne i skred? Svever svarene i vinden eller kan et kompetansesenter bidra?. Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv 2015-11-20 - 2015-11-22 2015.
 • Rolland, Carsten Gade. Læring, opplevelse og naturmøtet i friluftsliv. Ledersamling, Finnmarksfakultetet 2015-09-01 - 2015-09-02 2015.
 • Rolland, Carsten Gade. Fra ide til prosjektrealisering. Personalseminar UIT, campus Alta 2015-12-04 - 2015.
 • Rolland, Carsten Gade. Strategiske satsinger – snøskred og testsenter. Fakultetstyremøte 2015-12-09 - 2015.
 • Rolland, Carsten Gade. Basistrening i langrenn. BUL- samling 2015-01-03 - 2015-01-04 2015.
 • Rolland, Carsten Gade; Nordahl, espen. Prosjektplan kompetansesenter snøskred. 2015.
 • Rolland, Carsten Gade. Roser universitetet for skredsatsing - Oppretter kompetansesenter for snøskred.. 2014.
 • Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Utdanning av naturguide. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade. Profesjonelle Naturguider. www.utemagasinet.no 2014; Volum Juni.s 30 - 30.
 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild. Profesjonelle Naturguider. www.utemagasinet.no 2014; Volum Juni.s 30 - .
 • Einang, Ola; Rolland, Carsten Gade. Samarbeid om guideutdanning, UiT og HVO. Nasjonal konferanse on sertifisering av guider 2014-12-10 - 2014-12-11 2014.
 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. How do nature-guides work to enhance the experiences of guests in nature?. 2014 International Adventure Conference 2014-11-24 - 2014-11-26 2014.
 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Naturguiding - en profesjonalisering av friluftslivet. Seminar 2014-01-06 - 2014.
 • Rolland, Carsten Gade; Einang, Ola. Samarbeid om nasjonal naturguideutdanning.. Nasjonal konferanse om sertifisering av 2014-12-10 - 2014-12-11 2014.
 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Norway's Friluftsliv. Human Kinetics 2014 ISBN 9781450442510.s 100 - 101.
 • Rolland, Carsten Gade. Fagfellevurdering av studiet Naturguide - fjordnorge 60 stp. 2014.
 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Utvikling av naturguideutdanninger ved Høgskolen i Finnmark. 2014.
 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Arnfinn. Anbefalinger fra tverrfakultær arbeidsgruppe for utvikling av utdanning og forskning innen idrett og friluftsliv ved UiT. 2014.
 • Rolland, Carsten Gade. Friluftsliv, ski og skietnografi. Boklansering 2013-11-05 - 2013.
 • Waaler, Rune; Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade. Kunnskap for færre skredulykker. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Røkenes, Arild; Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Bransjestandard for naturguider. Nasjonal utdanning for naturguider 2013-10-28 - 2013-10-28 2013.
 • Rolland, Carsten Gade. Friluftsliv in school - what, why and how?. Fagmøte/ seminar 2013-01-20 - 2013-01-23 2013.
 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Naturguideutdanning ved Høgskolen i Finnmark. Nettverksmøte VIRKE Reiseliv 2013-03-09 - 2013-03-09 2013.
 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Utvikling og etablering av studiet Norsk Naturguide. 2012.
 • Rolland, Carsten Gade. Idrettshøgskolen i Nord - faglige perspektiver for utvikling. Møte i Høgskolestyret ved HIF 23.05.12 2012-05-23 - 2012.
 • Rolland, Carsten Gade. Fusjon og profesjon. Finnmark Dagblad 2012.
 • Rolland, Carsten Gade; Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn. Kunnskapsgrunnlag for søknad om mastergradsstudium i idrettsvitenskap. 2012.
 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Arctic Nature Guide: theoretical and practical approaches.. Internseminar guideutdanning og naturguiding 2011-01-30 - 2011-01-31 2011.
 • Rolland, Carsten Gade. Arctic Nature Guide – more than a study program at Svalbard. Gargia-konferansen 2011-10-20 - 2011-10-21 2011.
 • Rolland, Carsten Gade. Rom for å utvikle partnerskapet mellom vertskommuner og høgskole. Altaposten 2011.
 • Eikeland, Sveinung; Rolland, Carsten Gade. Nordområdeneldinga og høgskolens rolle. Altaposten 2011.
 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade. Arctic Nature Guide - the friluftsliv approach to nature guiding.. The Gargia-conference 2011-10-20 - 2011-10-21 2011.
 • Rolland, Carsten Gade. Arktisk NaturGuide - en grensesprengende faglig prosess??. Personalseminar 2011-12-05 - 2011-12-05 2011.
 • Rolland, Carsten Gade. Experiential learning as a theoretical basis for natureguiding. Seminar økøfilosofi og verdibasert guiding 2011-09-10 - 2011-09-11 2011.
 • Rolland, Carsten Gade; Zoglowek, Herbert. Første gangs, andre gangs - eller hva slags opplevelser finnes i friluftsliv?. (omtale) Kroppsøving 2010; Volum 60 (1). ISSN 0333-0141.s 10 - 14.
 • Rolland, Carsten Gade. Rapport - utvikling av studiet Opplevelsesproduksjon og turledelse. 2009.
 • Rolland, Carsten Gade; Zoglowek, Herbert. Teaching and learning in the nature. EOE Conference: Landscape, Youth and Outdoor Education: What are we doing? What should we doing? (omtale) 2008-09-17 - 2008-09-20 2008.
 • Zoglowek, Herbert; Rolland, Carsten Gade. Friluftsliv : opplevelsesproduksjon eller produksjonsopplevelse?. utenTitteltekst (omtale) 2008-09-24 - 2008-09-24 2008.
 • Rolland, Carsten Gade. Sykkeltur fra Alta mot Troms. 2007.
 • Zoglowek, Herbert; Rolland, Carsten Gade. Experiental learning : a new didactic principle?. 35th NERA's Congress. "Nordic Perspectives of Lifelong Learning in the New Europe" (omtale) 2007-03-15 - 2007-03-17 2007.
 • Rolland, Carsten Gade; Zoglowek, Herbert. Experiences in the context of outdoor life - friluftsliv in the national curriculum in Norway. 35th NERA's congress: "Nordic Perspectives of Lifelong Learning in the New Europe" (omtale) 2007-03-15 - 2007-03-17 2007.
 • Zoglowek, Herbert; Rolland, Carsten Gade. Friluftsliv i fagdidaktisk perspektiv. FOU i praksis (omtale) 2007-04-19 - 2007-04-20 2007.
 • Zoglowek, Herbert; Rolland, Carsten Gade. Das Erlebnis - ein brauchbarer didaktischer Begriff in der heutigen Pädagogik?. Spring University of the ATEE: "Changing Education in a Changing Society" (omtale) 2007-05-03 - 2007-05-06 2007.
 • Zoglowek, Herbert; Rolland, Carsten Gade. Friluftsliv - et emne med de gode opplevelser?. (omtale) Kroppsøving 2007 (3). ISSN 0333-0141.s 22 - 25.
 • Rolland, Carsten Gade; Lysne, Dag Atle; Zakariassen, Geir. Ny lærerutdanning med forankring i nordlig natur og kultur. Altaposten 2007.
 • Rolland, Carsten Gade. Hut dokker ut! Kun for lek og moro eller også for å lære?. Altaposten 2007.
 • Rolland, Carsten Gade. Utinor - en utebasert allmennlærerutdanning. (omtale) 2007.
 • Rolland, Carsten Gade. Friluftsliv ved Høgskolen i Finnmark. (omtale) 2007.
 • Rolland, Carsten Gade. Friluftsliv som studiefag ved Høgskolen i Finnmark. Nettverksmøte - idrettsutdanning i Sverige 2007-11-19 - 2007-11-20 2007.
 • Rolland, Carsten Gade; Pedersen, Arvid. Utvikling av skiaktiviteter i Alta Ski- og Alpinsenter. 2007.
 • Rolland, Carsten Gade. Lokker menn med natur. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2007. ISSN 0804-3116.
 • Zoglowek, Herbert; Rolland, Carsten Gade. Opplevelse : et gjenoppdaget begrep i dagens pedagogikk?. Den 9. nordiske læreruddannelseskongres 2006-05-10 - 2006-05-14 2006.
 • Rolland, Carsten Gade; Zoglowek, Herbert. Opplevelsen i friluftsliv : på sporet av Ibsens "Friluftsliv for mine tanker". utenTitteltekst (omtale) 2006-09-28 - 2006-09-28 2006.
 • Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild; Jakobsen, Per Kåre; Olsen, Tore. Skibyen Alta. 2005.
 • Rolland, Carsten Gade. Å studere i Karibien. NRK Finnmark 2004.
 • Rolland, Carsten Gade; Rafoss, Kolbjørn. SATSer kvinner på idrettslaget?. utenTitteltekst 2001-09-27 - 2001-09-27 2001.
 • Rolland, Carsten Gade. På leting etter friluftslivet - langs en merket sti. Idrettspolitikk som størknet mening og skapende kraft. Konferanse. (omtale) 2001-12-03 - 2001-12-04 2001.
 • Rolland, Carsten Gade; Rafoss, Kolbjørn. Kvinner tar SATS - på lag uten idrettslag. Idrettspolitikk som størknet mening og skapende kraft (omtale) 2001-12-03 - 2001-12-04 2001.
 • Rolland, Carsten. Telemark som aktivitet. Multimediavisning av situasjoner for læring av telemark. 2000.
 • Rolland, Carsten. Vinterfriluftsliv i Finnmark. Naturen som arena for læring og opplevelser. 2000.
 • Rolland, Carsten. Aktiviteter for læring og opplevelser på ski i fjellet.Multimediavisning. 2000.
 • Rolland, Carsten. Telemark for nybegynnere. Et kompendium for veiledere i telemark i Halddetoppen Telemarkslaug. 2000.
 • Rolland, Carsten Gade; Thomassen, Tor Oskar; Karlsen, Svein Harald. Utholdenhetstrening og testing på skiergometer. Skisport 1999. ISSN 0333-3973.
 • Sundgot-Borgen, Jorunn; Klungland, Monica; Torstveit, Geir; Rolland, Carsten Gade. Prevalence of eating disorders in male and female elite athletes. 46th Annual Meeting of the American College of Sports Medicine 1999-06-02 - 1999-06-05 1999.
 • Rolland, Carsten Gade. Spiseforstyrrelsers og vektregulering blant mannlige toppidrettsutøvere.. Internseminar 1998-10-15 - 1998-10-15 1998.
 • Rolland, Carsten; Torstveit, Geir. Spiseforstyrrelser blant mannlige idrettsutøvere. Intervju på NRK Dagsrevyen. 1998.
 • Rolland, Carsten. Betydningen av mosjon ved vektreduksjon. Hvordan få til mosjonstiltak?. Kurs 1998-10-10 - 1998-10-10 1998.
 • Torstveit, Geir; Rolland, Carsten Gade; Sundgot-Borgen, Jorunn. Pathogenic weight control methods and self-reported eating disorders among male athletes. 45th Annual Meeting of the American College of Sports Medicine 1998-05-03 - 1998-05-09 1998.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Experience and Learning in Outdoor Life.

  Nature - activity, practices and understandings.

  Outdoor Activities and Health.

  Human Factors in Avalanche Terrain.


  Member of research group


  CV

  Head of Dept., Professor, School of Sport Sciences, UiT the Arctic University of Norway, 2016- .

  Head of Dept., Associate Professor, School of Sport Sciences, UiT the Arctic University of Norway, 2013-16.

  Prorector, Associate Professor, Sports and Outdoor Activities, Finnmark University College, 2008-11.

  Associate Professor, Sports and Outdoor Activities, Finnmark University College, 2008-11.

  Head of Studies, Sports, Outdoor Activities and Physical Education, Finnmark University College, 2004-07.

  Assistant Professor, Sports and Outdoor Activities, Finnmark University College, 1998-2004.

  MSc in Sports and Health, The Norwegian School of Sport Sciences, 1998.


  ALTA_SVA S248

  Click for bigger map