Bilde av Thorslund, Berit D.
Bilde av Thorslund, Berit D.
Department of Child Welfare and Social Work berit.d.thorslund@uit.no +4778450321 93006015 Here you can find me

Berit D. Thorslund • Berit D. Thorslund, Mona Kiil :
  Ut av edderkoppnettet med to tomme hender: Kvinners møte med hjelpetjenestene etter vold i nære relasjoner i samiske samfunn
  Forskning og Forandring 2022 ARKIV / DOI
 • Berit Dahle Thorslund :
  Hvilken betydning har likebehandling i utøvelsen av AAP-ordningen for tilbakeførsel til reindriften?
  Fontene forskning 2017
 • Berit Dahle Thorslund :
  Barrierer for reindriftsutøvere i møte med NAV
  Orkana Forlag 2013
 • Berit D. Thorslund :
  Voldsutsatte kvinner i nordsamiske områder ydmyket i møte med Nav
  Fontene 2023
 • Berit D. Thorslund, Ann-Mari Andersen :
  Kulturkyndighet i NAV
  2023
 • Magne Kveseth, Berit Dahle Thorslund, Mona Kiil :
  Fra vondt til verre i hjelpeapparatet
  13. October 2022 FULLTEKST
 • Berit Dahle Thorslund, Mona Anita Kiil :
  Vold i nære relasjoner- dobbeltydmykelse i en samisk kontekst.
  2021
 • Berit Dahle Thorslund, Else Målfrid Boine :
  Lokaltilpassede velferdstiltak i arktiske urfolks- og minoritetsområder i Norge?
  2017
 • Berit Dahle Thorslund :
  Hvorfor blir ikke reindriftsutøvere tilbakeført til yrkesaktivitet under arbeidsavklaringspenger (AAP)
  2017
 • Berit Dahle Thorslund :
  Brukermedvirkning og reindriftsutøvere i møte med Nav
  2017
 • Berit Dahle Thorslund :
  NAV reformen og inntektssikring ved sykdom; en oppfølgingsmetodikk som ivaretar de kulturelle verdier som reindriftsutøvere er bærer av?
  2012
 • Berit Dahle Thorslund :
  Når tiden blir en fiende
  Fontene 2011
 • Berit Dahle Thorslund :
  Ytelser fra Folketrygden ved sykdom, - en tilslørt utstøtingsmekanisme for de med en psykisk lidelse?
  2009
 • Berit Dahle Thorslund :
  Psykisk sykdom og ytelser fra NAV; en belastning eller hjelpeordning?
  2008
 • Berit Dahle Thorslund :
  Ytelser fra NAV ved sykdom; belastning eller hjelpeordning for de med psykiske lidelser
  2008
 • Berit Dahle Thorslund :
  Psykiske lidelser og dagens Trygdesystem: Tidsaspektet for å få tilkjent rettmessig ytelser, er det en hjelpeordning eller belastning
  2006
 • Berit Dahle Thorslund :
  Hvordan virker praktisering av dagens trygdesystem, knyttet til sykepenger, rehabilitering- og attføring på personer med psykiske lidelser?
  2005
 • Berit Dahle Thorslund :
  Sykdom, Arbeid eller trygd
  Fontene 2005
 • Berit Dahle Thorslund :
  Arbeid,sykdom og trygd
  Fontene 2005
 • Berit Dahle Thorslund :
  "Hvordan oppleves praktiseringen av dagens trygdesystem, knyttet til sykepenger, rehabilitering, attføring og uførepensjon på personer med psykiske lidelser "?
  2005
 • Berit Dahle Thorslund :
  To days social welfare-system and the time-aspect to get the just welfare for people with mental illnesses; a load or actual help?
  2005
 • Berit Dahle Thorslund :
  "Hvordan oppleves praktiseringen av dagens trygdesystem, knyttet til sykepenger, rehabilitering, attføring og uførepensjon på personer med psykiske lidelser "?
  2005

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →