Bilde av Mikkelsen, Rigmor
Photo: Sunniva C.D. Werkland

Rigmor Mikkelsen • Rigmor Mikkelsen, Bjørnar Ødegårdstuen :
  Digitale fortellinger som didaktisk redskap i antidiskriminerende undervisning
  Universitetsforlaget 2023
 • Rigmor Mikkelsen :
  Relasjonsledelse i et dannelsesperspektiv
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Rigmor Mikkelsen, Mona V Pettersen Rist :
  Lærerstudenters digitale praksismøte
  Universitetsforlaget 2018
 • Rigmor Mikkelsen :
  iPad som verktøy i vurdering for læring
  Universitetsforlaget 2018
 • Rigmor Mikkelsen :
  Praksisfortellingen som utgangspunkt for utvikling av lærerstudenters profesjonsetiske bevissthet
  Universitetsforlaget 2016
 • Rigmor Mikkelsen :
  Lærerstudenters danning det første året i lærerutdanningen
  Akademika forlag 2014
 • Rigmor Mikkelsen :
  Barnets beste i lys av pedagogisk-filosofiske tenkemåter
  Barn – forskning om barn og barndom i Norden 2001
 • Mirjam Harkestad Olsen, Rigmor Mikkelsen :
  Relasjonsledelse
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Rigmor Mikkelsen :
  Sammen om elevers psykososiale miljø.
  Cappelen Damm Akademisk 2015
 • Mirjam Harkestad Olsen, Rigmor Mikkelsen :
  Sammen for elevers psykososiale miljø
  Cappelen Damm Akademisk 2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →