Personkort bilde
Head Librarian

Kari Heitmann

Collection development and purchase in the Alta library Department of Child Welfare and Social Work
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Heitmann, Kari. Fiskehistorier : etnografiske fangster blant laksefiskere og altaværinger i Altaelva. Norsk Antropologisk Tidsskrift 1997; Volum 8 (3/4). ISSN 0802-7285.s 208 - 217.
 • Heitmann, Kari. Fiskehistorier : etnografiske fangster blant laksefiskere og altaværinger i Altaelva. Norsk Antropologisk Tidsskrift 1997; Volum 8 (3/4). ISSN 0802-7285.s 208 - 217.

 • Heitmann, Kari. Televerket som arbeidsplass for kvinner. 1990.s 52 - 59.

 • Heitmann, Kari. Villaksens kulturelle og sosiologiske betydning for et nordnorsk samfunn. Nordnorsk møte. Felles styremøte for representanter for Norges jeger- og fiskerforbund Nordland, Troms og Finnmark 2002-08-24 - 2002-08-25 2002.

 • Heitmann, Kari. Organiseringa av laksefisket i Altaelva : historie og kultur. utenTitteltekst 2002-03-04 - 2002-03-04 2002.

 • Nielsen, Jens Petter; Eikeset, Kjell Roger; Heitmann, Kari. I storlaksens rike : historien om Altaelva og Alta Laksefiskeri Interessentskap. 2001 ISBN 8299585805.

 • Heitmann, Kari. Sportsfiske, kraftutbygging og forvaltning av Altaelva. Over tittelen: Working papers from The Northern periphery programme project: "Salmon rivers". 2001 (8) ISBN 8273143341.

 • Heitmann, Kari. Altaelvas historie 1970-2000. utenTitteltekst 2000-10-27 - 2000-10-27 2000.

 • Heitmann, Kari; Næsje, Tor Fredrik. Altaelvas betydning for lokalsamfunnet. Altaelva 10 år etter 1999.

 • Heitmann, Kari; Sagdahl, Bjørn; Saxi, Hans Petter; Olsen, Bjørn Tore. Altaelva: for utenlandske rikfolk eller lokale sportsfiskere? Et riss av Altaelvas forvaltning i nyere tid. Forvaltning av atlantisk laks og baltisk laks i den marine fase. Konferanse = Management of Atlantic and Baltic Salmon in the Marine Phase. Conference 1999.

 • Heitmann, Kari. Alta-saken og altaværingene : sosial identitet og politisk konflikt. 1984.

 • Heitmann, Kari. Villaksens kulturelle og sosiologiske betydning for et nordnorsk samfunn. Nordnorsk møte. Felles styremøte for representanter for Norges jeger- og fiskerforbund Nordland, Troms og Finnmark 2002-08-24 - 2002-08-25 2002.

 • Heitmann, Kari. Organiseringa av laksefisket i Altaelva : historie og kultur. utenTitteltekst 2002-03-04 - 2002-03-04 2002.

 • Nielsen, Jens Petter; Eikeset, Kjell Roger; Heitmann, Kari. I storlaksens rike : historien om Altaelva og Alta Laksefiskeri Interessentskap. 2001 ISBN 8299585805.

 • Heitmann, Kari. Sportsfiske, kraftutbygging og forvaltning av Altaelva. Over tittelen: Working papers from The Northern periphery programme project: "Salmon rivers". 2001 (8) ISBN 8273143341.

 • Heitmann, Kari. Altaelvas historie 1970-2000. utenTitteltekst 2000-10-27 - 2000-10-27 2000.

 • Heitmann, Kari; Næsje, Tor Fredrik. Altaelvas betydning for lokalsamfunnet. Altaelva 10 år etter 1999.

 • Heitmann, Kari; Sagdahl, Bjørn; Saxi, Hans Petter; Olsen, Bjørn Tore. Altaelva: for utenlandske rikfolk eller lokale sportsfiskere? Et riss av Altaelvas forvaltning i nyere tid. Forvaltning av atlantisk laks og baltisk laks i den marine fase. Konferanse = Management of Atlantic and Baltic Salmon in the Marine Phase. Conference 1999.

 • Heitmann, Kari. Alta-saken og altaværingene : sosial identitet og politisk konflikt. 1984.

 • [Loading...]