Bilde av Slettbakk, Åse
Bilde av Slettbakk, Åse
Department of Education ase.slettbakk@uit.no +4777644217 +4741212171 You can find me here

Åse Slettbakk • Yngve Antonsen, Åse Slettbakk :
  Skoleutvikling i et aksjonsforskningsperspektiv
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Åse Slettbakk, Siw Skrøvset :
  Verdsettende lederskap - en etisk dimensjon ved ledelse av skolens profesjonsfellesskap
  Fagbokforlaget 2021
 • Morten Brattvoll, Lars Aage Rotvold, Åse Slettbakk :
  Når vi ikke kjenner fremtiden; Scenarioer som metode for skoleutvikling?
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV / DOI
 • Åse Slettbakk, Gunnar Engvik :
  Sosiale nettverk og skoleutvikling
  Fagbokforlaget 2020
 • Siw Skrøvset, Eli Moksnes Furu, Åse Slettbakk :
  Lærere i nye roller som oversettere: Hvilket handlingsrom har de for utvikling?
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ARKIV / DOI
 • Siw Skrøvset, Åse Slettbakk :
  Læringsmiljø og relasjoner
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Siw Skrøvset, Sølvi Mausethagen, Åse Slettbakk :
  Lærerens relasjonsarbeid: perspektiver, verktøy og case
  Cappelen Damm Akademisk 2017 OMTALE
 • Marit Aas, Fred Carlo Andersen, Lars Arild Myhr, Åse Slettbakk, Lars Aage Rotvold, Trond Lekang :
  Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen. Delrapport 2. Kapittel 9 Gruppecoaching i profesjonsutvikling for skoleledere (s.82-105)
  2023
 • Åse Slettbakk, Trond Lekang, Lars Aage Rotvold :
  Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen. Delrapport 3. Del 2, kapittel 5 (s.43-48), kapittel 11 (s.82-87).
  2023
 • Malin Simonsen, Svein-Erik Andreassen, Åse Slettbakk, Vibecke Solberg Ree, Ingeborg Rødven, Caroline Hallert et al.:
  Dybdelæring: Aksjonslæring for bærekraft i folkehøgskolen
  Utdanning 03. November 2017
 • Åse Slettbakk :
  Læring gjennom dialog
  2017
 • Åse Slettbakk, Morten Brattvoll, Lars Aage Rotvold :
  Bruk av scenarioer som verktøy i arbeid med skoleutvikling
  2017
 • Åse Slettbakk, Lars Aage Rotvold, Morten Brattvoll :
  Arbeid med klasseledelse og relasjoner
  2017
 • Morten Brattvoll, Lars Aage Rotvold, Åse Slettbakk :
  Bruk av scenarioer som verktøy i arbeid med skoleutvikling
  2017
 • Eli Moksnes Furu, Åse Slettbakk :
  Teachers’ new roles as translators in reform programs
  2017
 • Lars Aage Rotvold, Åse Slettbakk, Morten Brattvoll :
  Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis
  2016
 • Åse Slettbakk :
  Skoleutvikling
  2016
 • Åse Slettbakk, Morten Brattvoll, Lars Aage Rotvold :
  Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis
  2016
 • Siw Skrøvset, Åse Slettbakk :
  Skolebasert kompetanseutvikling ved SMI-skolen
  2016
 • Morten Brattvoll, Lars Aage Rotvold, Åse Slettbakk :
  Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis
  2016
 • Åse Slettbakk :
  Translasjonsteori
  2016
 • Eli Moksnes Furu, Siw Skrøvset, Åse Slettbakk :
  Nye lærerroller som oversettere
  2016
 • Åse Slettbakk :
  Å lede lærernes læring
  2016
 • Åse Slettbakk, Svein-Erik Andreassen :
  Kollektive prosesser og etablering av profesjonelle læringsfellesskap
  2016
 • Åse Slettbakk :
  Organisasjonsteoretiske perspektiver på skoleutvikling
  2016
 • Åse Slettbakk :
  Erfaringer fra den nasjonale satsinga Ungdomstrinn i utvikling, pulje 2 og 3
  2016
 • Åse Slettbakk, Morten Brattvoll :
  Klasseledelse
  2016
 • Åse Slettbakk :
  Elevmedvirkning
  2016
 • Åse Slettbakk :
  Jobbe med klasseledelse - trussel eller mulighet?
  2016
 • Morten Brattvoll, Åse Slettbakk :
  Skolebasert kompetanseutvikling
  2015
 • Åse Slettbakk, Morten Brattvoll :
  Skolebasert kompetanseutvikling
  2015
 • Åse Slettbakk, Siw Skrøvset :
  Organisasjonsteoretiske perspektiver
  2015
 • Åse Slettbakk :
  Dialogkafe som metode: praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning
  2015
 • Åse Slettbakk :
  Klasseledelse og VFL
  2015
 • Åse Slettbakk :
  Relasjonsbygging i praksis
  2015
 • Åse Slettbakk :
  Klasseledelse og arbeid med sosial kompetanse
  2015
 • Åse Slettbakk :
  Klasseledelse og relasjoner
  2015
 • Åse Slettbakk :
  Vurdering for læring, erfaringsdeling og refleksjon
  2015
 • Åse Slettbakk :
  Utforskende samtaler i teori og praksis
  2015
 • Åse Slettbakk, Morten Brattvoll :
  Skolebasert kompetanseutvikling
  2015
 • Morten Brattvoll, Åse Slettbakk :
  Skolebasert kompetanseutvikling
  2015
 • Åse Slettbakk :
  Relasjonell klasseledelse
  2015
 • Åse Slettbakk :
  Klasseledelse og relasjoner
  2015
 • Åse Slettbakk :
  Klasseledelse, oppstart og avslutning av timer
  2015
 • Åse Slettbakk :
  Klasseledelse og sosial kompetanse
  2015
 • Åse Slettbakk :
  Etablering av arbeidsfellesskap mellom skoler gjennom lærende nettverk
  2014
 • Åse Slettbakk :
  Skolebasert kompetanseutvikling og klasseledelse
  2014
 • Siw Skrøvset, Åse Slettbakk :
  Klasseledelse
  2014
 • Åse Slettbakk :
  Klasseledelse og relasjoner
  2014
 • Åse Slettbakk :
  Klasseledelse og foreldresamarbeid
  2014

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →