Kurt Jonny Johansen • Tormod Haraldstad, Kurt Jonny Johansen, Knut Vollset :
  Handling of wild Atlantic salmon smolts reduced marine survival more than hydropower turbine passage
  Fisheries Management and Ecology 2023 DOI
 • Kurt Jonny Johansen, Richard Fjellaksel :
  Diagnostiske PET - radiofarmaka i Norge - klinisk bruk og utvikling
  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 23. January 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Kurt Jonny Johansen, Richard Fjellaksel :
  Radiography students´ experience using e-learning module in the subject nuclear medicine
  Radiography Open 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Kurt Jonny Johansen, Helen Egestad, Henning Nysted, Runar Berglund, Andrea Falk Lorentsen :
  Verdens nordligste radiografutdanning
  Hold Pusten 2020 ARKIV
 • Kurt Jonny Johansen :
  Virtuelt CT-laboratorium som et studentaktivt undervisningsredskap
  2017 ARKIV

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →