Linda Okstad


Worktitle

Job description


 • Okstad, Linda. Samisk Sykepleierutdanning, et samarbeid mellom UiT og Sami Allaskuvla. Nasjonalt fagorgan for sykepleie (NFO) 2021-06-01 - 2021-06-01 2021.
 • Okstad, Linda; Klemmetsen Hætta, Anne Britt; Mehus, Grete; Emaus, Nina. Samisk sykepleier­utdanning: Målet er å utdanne kulturelt trygge sykepleiere. Tidsskriftet sykepleien 2021. ISSN 0806-7511.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.82754.
 • Okstad, Linda. Samisk Sykepleierutdanning, et samarbeid mellom UiT og Sami Allaskuvla. Faglig forum, Sami Allaskuvla 2021-05-12 - 2021-05-12 2021.
 • Okstad, Linda; Emaus, Nina. Svar til UiT-studenter som føler seg innesperret og oversett. Tidsskriftet sykepleien 2020. ISSN 0806-7511.
 • Okstad, Linda; Olsen, Ingrid Petrikke. Utdanningssykehuset i Finnmark. Finnmark Dagblad 2019.
 • Emaus, Nina; Okstad, Linda. Sykepleierutdanning i Finnmark. Finnmark Dagblad 2017.
 • Look at all works in CRIStin →  HAMMERFEST 268

  Click for bigger map