No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
The Norwegian College of Fishery Science audun.iversen@uit.no

Audun Iversen • Geir Sogn-Grundvåg, Dengjun Zhang, Audun Iversen :
  Quality Uncertainty and Repeat Purchases in Fish Auctions: Are Price Affected?
  European Review of Agricultural Economics 2024 DOI
 • Audun Iversen, Katja Maria Hydle :
  High innovation intensity in fish farming: The role of openness in innovation and strategy
  Aquaculture Economics & Management 2023 ARKIV / DOI
 • Andreea-Laura Cojocaru, Audun Iversen, Ragnar Tveterås :
  Differentiation in the Atlantic salmon industry: A synopsis
  Aquaculture Economics & Management 2020 ARKIV / DOI
 • Audun Iversen, Frank Asche, Marcus Buck, Edgar Henriksen, Jonas Stein, Sigbjørn Svalestuen :
  The growth and decline of fisheries communities: Explaining relative population growth at municipality level
  Marine Policy 2020 DATA / ARKIV / DOI
 • Audun Iversen, Frank Asche, Øystein Hermansen, Ragnar Nystøyl :
  Production cost and competitiveness in major salmon farming countries 2003–2018
  Aquaculture 2020 ARKIV / DOI
 • Roy Robertsen, Audun Iversen, Thomas Nyrud, Jonas Erraia, Atle Blomgren :
  Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring 2020–2022 Faglig sluttrapport
  2023 ARKIV
 • Thomas Nyrud, Bjørn Inge Bendiksen, Silje Steinsbø, Audun Iversen, Roy Robertsen :
  Ringvirkningsanalyse av den landbaserte villfiskindustrien i Norge
  2023 ARKIV
 • Audun Iversen :
  Kan miljøreguleringer gi rom for mer vekst i havbruk?
  fiskeribladet.no 05. November 2023
 • Thomas Nyrud, Audun Iversen, Bjørn Inge Bendiksen, Roy Robertsen, Silje Steinsbø :
  Havbruksnæringens ringvirkninger – Verdiskaping og sysselsetting 2022
  2023 ARKIV
 • Anita Evenset, Gro Harlaug Refseth, Trine Dale, Maj Arnberg, Astrid Harendza, Eirik Inge Mikkelsen et al.:
  Miljøkonsekvenser av akvakultur og sameksisterende næringer
  2023 ARKIV
 • Bjørn Tore Rotabakk, Morten Heide, Torstein Skåra, Gøril Voldnes, Jørgen Lerfall, Emma Råkvåg Vangen et al.:
  Nye metoder for bedre holdbarhet og mer miljøvennlig transport av lakseprodukter, faglig sluttrapport
  2023 ARKIV
 • Thomas Nyrud, Audun Iversen, Bjørn Inge Bendiksen, Roy Robertsen, Silje Steinsbø :
  Sjømatnæringens ringvirkninger – Verdiskaping og ringvirkninger fra norsk sjømatnæring for 2022
  2023 ARKIV
 • Audun Iversen, Friederike Ziegler, Bjørn Tore Rotabakk :
  Økonomiske og miljømessige effekter av superkjøling av laks
  2022 ARKIV
 • Bjørn Tore Rotabakk, Audun Iversen :
  Milliarder å spare på superkjøling
  Næringsnytte 2022
 • Audun Iversen :
  Konsekvenser for struktur og sysselsetting på land som følge av etterlevelse av økte miljøkrav
  2022
 • Audun Iversen :
  Klimapolitikkens dilemmaer: Hva gir best effekt?
  fiskeribladet.no 26. April 2022 FULLTEKST
 • Arne Melchior, Audun Iversen, Bjørn Inge Bendiksen, Ove Johansen, Bent Magne Dreyer :
  Betydningen av tollfrie kvoter for pelagisk fisk til EU
  2022 ARKIV
 • Vigdis Nygaard, Leena Suopajärvi, Jarle W. Bjerke, Jerbelle Elomina, Sigrid Engen, Audun Iversen et al.:
  Geopolitical tensions and drivers of different industries in the European Arctic
  2022
 • Roy Robertsen, Audun Iversen, Thomas Nyrud, Egil Hogrenning, Jonas Erraia, Sveinung Fjose et al.:
  Ringvirkninger av havbruk, fiskeri og fisketurisme i Troms og Finnmark
  2022 ARKIV
 • Audun Iversen, Eirik Inge Mikkelsen :
  Kan lukkede anlegg løse næringens store utfordringer? Økonomisk bærekraftig produksjon i lukkede systemer
  2022
 • Leena Suopajärvi, Vigdis Nygaard, AG Edvardsdóttir, Audun Iversen, Katri-Maaria Kyllönen, Pamela Lesser et al.:
  Global economic drivers in the development of different industrial hubs in the European Arctic
  2022 ARKIV
 • Audun Iversen, Thomas Nyrud, Roy Robertsen, Jonas Erraia :
  Verdiskaping og ringvirkninger fra fiskeflåten i 2021
  2022 ARKIV
 • Atle Blomgren, Øystein Martin Fjelldal, Ursula Alejandra Landazuri Concha, Jonas Erraia, Audun Iversen :
  Sjømatleverandørnæringen 2021: Oversikt og analyse
  NORCE Norwegian Research Centre 2021 FULLTEKST
 • Audun Iversen, John Roald Isaksen, Øystein Hermansen, Edgar Henriksen, Patrick Berg Sørdahl :
  Hvordan kan pliktkvoter bidra til mer foredling? Vurdering av tre forslag til endringer i "Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketrål-tillatelse"
  2021 ARKIV
 • Roy Robertsen, Audun Iversen :
  Ringvirkninger fra havbruksnæringen i Nord-Troms - I utvalgte kommuner
  2021 ARKIV
 • Bjørn Tore Rotabakk, Morten Heide, Audun Iversen, Kristina Bergman, Friederike Ziegler :
  Slik kan vi få mer av klimavennlig transport av norsk laks
  intrafish.no 13. March 2021 FULLTEKST
 • Audun Iversen :
  Nofima: Havbruk sysselsetter 45.000 mennesker
  28. February 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Fylling-Jensen, John Roald Isaksen, Audun Iversen :
  Fiskeripolitikk detaljert forklart - del 2
  26. April 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Fylling-Jensen, John Roald Isaksen, Audun Iversen :
  Fiskeripolitikk detaljert forklart - del 1
  19. April 2021 FULLTEKST
 • Audun Iversen :
  Venter at produksjonskostnadene i næringen stiger igjen, men verdiskapingen per ansatt er ekstremt høy
  24. August 2021 FULLTEKST
 • Dagbjørn Skipnes, Audun Iversen :
  Forskerhjelp ga taresnacks
  08. July 2021 FULLTEKST
 • Audun Iversen :
  Rapport: Fiskeri skaper verdiar for 22,7 milliardar kroner
  05. January 2021 FULLTEKST
 • Roy Robertsen, Audun Iversen :
  Ringvirkninger fra havbruksnæringen i Nordtroms – i utvalgte kommuner
  2021
 • Audun Iversen, Andreea-Laura Cojocaru, Ole Bergesen, Ragnar Tveterås :
  Differentiation and innovation in Norwegian samon aquaculture: Barriers and opportunities
  2021
 • Audun Iversen :
  Hvorfor har produksjonskostnaden økt så mye de senere år?
  2021 OMTALE
 • Audun Iversen, Morgan Lillegård :
  Kan fisk fra trålere gi flere helårlige arbeidsplasser? (www.nofima.no 8/2-2021)
  2021
 • Bjørn Tore Rotabakk, Kristian Bergman, Friederike Ziegler, Audun Iversen :
  Laks, miljøvern og transport
  2021
 • Bjørn Tore Rotabakk, Morten Heide, Audun Iversen, Kristian Bergman, Friederike Ziegler :
  Mer klimavennlig transport av norsk laks
  fiskeribladet.no 24. February 2021 FULLTEKST
 • Bjørn Tore Rotabakk, Kristina Bergman, Friederike Ziegler, Torstein Skåra, Audun Iversen :
  Climate impact, economy and technology of farmed Atlantic salmon – Documentation of the current state for fresh and frozen products to Asia and fresh products to Europe
  2020 ARKIV
 • Audun Iversen :
  El for alle, alle for el? En vurdering av mulig krav om null- eller lavutslippsfartøy i oppdrett
  2020 ARKIV
 • Audun Iversen, Edgar Henriksen, Jonas Viðarsson, Gunnar Þórðarson, Unn Laksá, Magni Laksafoss :
  "Fish and folk" Fisheries policies´ influence on employment and settlement in fisheries dependent societies in The Faroese Islands, Iceland and Norway
  2020 ARKIV
 • Audun Iversen, Thomas Nyrud, Roy Robertsen, Jonas Erraia, Sveinung Fjose :
  Verdiskaping og ringvirkninger fra fiskeflåten i 2019
  2020 ARKIV
 • Roy Robertsen, Audun Iversen :
  Sjømatnæringen skaper store ringvirkninger
  Næringsnytte 2020
 • Audun Iversen :
  Forsker: - Tettheten er avgjørende for økonomien i landbasert produksjon
  28. June 2020
 • Bjørn Tore Rotabakk, Audun Iversen, Morten Heide, Kristina Bergman, Friederike Ziegler, Jørgen Lerfall :
  Mer miljøvennlig laks
  Matindustrien 2020
 • Audun Iversen :
  Trettheten er avgjørende for økonomien i landbasert produksjon
  11. June 2020 FULLTEKST
 • Audun Iversen :
  Forsker på hvordan laksen kan gjøres mer unik
  fiskeribladet.no 18. January 2020 FULLTEKST
 • Audun Iversen :
  Ringvirkninger og verdiskaping i sjømatnæringen
  fiskeribladet.no 24. October 2020 FULLTEKST
 • Audun Iversen :
  Norsk laks er en gigasuksess - men kan den bil enda større?
  Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 22. January 2020 FULLTEKST
 • Audun Iversen, Øystein Hermansen, Ragnar Nystøyl, Eirik Junge Hess, Knut Henrik Rolland, Lars Daniel Garshol et al.:
  Kostnadsutvikling og forståelse av drivkrefter i norsk lakseoppdrett. Faglig sluttrapport
  2019 ARKIV

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →